הצלחות המשרד - סכסוכי שכנים: ת.א 468/20 קליש נ' לוי

עוד הצלחה למשרד עורכי דין כפיר חיון –  התקבל פסק דין שסיים מחלוקת ארוכת שנים בין שכנים בבית משותף; מחלוקת שנבעה מבעיות רטיבות וליקויי בנייה שלא תוקנו חרף ניסיונות ופניות רבות מצד התובעת.  

 

בתום הליך משפטי (לא קצר) שהתנהל בפני המפקחת על הבתים המשותפים בתל אביב (ת"א 468/20 קליש נ' לוי) – נקבע שעל הנתבעת לתקן את כל הליקויים שאותרו בדירתה ולשאת  במחצית מעלויות תיקון נזקי הרטיבות שבדירת התובעת.

 

המדובר במחלוקת שהתגלעה בין בעלי דירות בבית משותף אשר ראשיתה בשנת 2010 (לערך) עקב הופעתם של כתמי רטיבות, סימני לחות, ניפוח ונשירה של טיח, חשיפת יסודות ועוד מרעין בישין בדירת התובעת.

 

מבדיקות שנערכו לאורך השנים, התברר כי המקור לנזקי הרטיבות שבדירת התובעת מגיע מדירתה של הנתבעת. היות שהבעיות לא טופלו, נזקי הרטיבות הלכו והחמירו.

 

על פי חוות דעת המומחים שהתקבלו בתיק, לרבות חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט – עבודות התיקון שצוינו בחוות דעתו צפויות לפתור את בעיות הרטיבות שגרמו לנזקים כבדים בדירת התובעת.

 

כפי שעולה מפסק הדין, על מנת לצמצם עד כמה שאפשר את האפשרות שהליקויים, בעיות הרטיבות וחדירת המים לדירת התובעת לא יחזרו בעתיד – המפקחת על הבתים המשותפים בתל אביב הורתה לנתבעת להמציא מפרטי עבודות וכמויות שיאושרו על ידי יועץ איטום לפני ביצוע העבודות, ואף להמציא אישור נוסף מאת היועץ כי העבודות בוצעו בהתאם להוראותיו.

 

כמו כן, המפקחת פסקה הוצאת לטובת התובעת בסך של 3,000 ₪ בגין הוצאות משפטיות ועוד 8,000 ₪ בגין שכר טרחת עורך דין. בסיכומו של דבר, הנתבעת חויבה בתיקון הליקויים, בתיקון נזקי הרטיבות, בהמצאת אישורים של מומחה איטום ובהוצאות כאמור לעיל.

 

הליווי המשפטי שניתן על ידי משרדי, ודרך הטיפול בתיק, כללן ביקור בנכס יחד עם מומחה לאיתור נזילות ובעיות רטיבות בעל ניסיון מוכח שזכה להמלצות רבות, הסבר של חוות הדעת ללקוחה, ניסוח מכתב דרישה מפורט לתיקון הליקויים, ניסיון לפתור את המחלקות באמצעות משא ומתן, ניסוח כתב כתביעה שכולל את כל הסעדים הנחוצים לתיקון הליקויים ונזקי הרטיבות, ניהול דיונים, ניסוח שאלות הבהרה למומחה מטעם בית המשפט, סיכומים ועוד מספר פעולות ובקשות שבוצעו בתיק.

 

פסק הדין שניתן מצטרף לפסקי דין נוספים ולמקרים נוספים אשר טופלו על ידי משרדי ואשר נפתרו מחוץ לכותלי בית המשפט. מדובר בנושאים אשר נמצאים בליבת העיסוק של משרדנו ואשר הועלו בעניינם מאמרים וכתבות רבים לאתר זה, כמפורט להלן:

 1. התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים בבית משותף.

 2. מתי ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסכמת השכנים או ללא הסכמתם?

 3. השכן מרחיב את דירתו – כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם.

 4. הוספת חדר על הגג – בוטל היתר בנייה שהתיר ניצול של זכויות בנייה השייכות לשכנים.

 5. התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות.

 6. ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו.

 7. האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

 8. רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה.

 9. עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה.

 10. הזכות לקורת גג יבשה – מספר גורמים שמשפיעים על תיקון ליקויים ונזילות.

 11. תיקון ליקויים ונזילות שחוזרים על עצמם בבית המשותף.

 12. רטיבות, נזילות ושאר ליקויים בבית משותף – בתוך כמה זמן על בעל הדירה לתקנם.

 13. ליקויים בבית משותף – האם ניתן לחייב בעל דירה לתקן נזילות במקום הקבלן?

 14. רכישת דירה מקבלן ושינוי התקנון לאחר מסירת הדירות.

 15. שימוש לא סביר ברכוש המשותף: בית המשפט הורה לבעל דירה להסיר שלט מקיר הבניין.

 16. החלפת חברת מעליות בבית משותף.

 17. 3 שנים לאחר סיום העסקה: מוכר דירה חויב בתשלום פיצויים עקב רטיבות שהתגלתה בדירה.

 18. כך נפעל נכון מול נזילות שגורמות לבעיות רטיבות.

 19. פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ"ר.

 20. האם קבלן רשאי לנצל זכויות בנייה ולבנות על הגג לאחר מסירת הדירות?

 21. האם בעל דירה רשאי לנצל זכויות בנייה שהוצמדו לדירתו ולבנות על הרכוש המשותף?

 22. על זכויות בנייה והצמדת גג בניין בנכס אגב הסכם שנחתם לחלוקתם.

 23. תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?

 24. שאלות ותשובות בנושא בתים משותפים.

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com