כפיר חיון - עו"ד נדל"ן

גילוי אי התאמה לאחר חתימה על הסכם מכר:

 נדל"ן  | התחדשות עירונית (תמ"א 38) | מיסוי מקרקעין | תכנון ובנייה

לייעוץ משפטי בעניין רכישת דירת מגורים או בעניין מס רכישה ניתן לפנות למשרדנו

מהי אי התאמה בדירת מגורים:

 
מס הרכישה מוסדר בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963, כשבמסגרת זו מושת מס בשיעורים שנקבעו בחוק בגין כל עסקה במקרקעין עפ"י הגדרתה בחוק. שיעורי מס הרכישה משתנים בהתאם לסיווג הנכס, כך למשל בעבור מגרש ישולם מס בשיעור 5%, ואילו בעבור דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) ישולם מס בשיעור 8%, ובלבד ששווי הדירה אינו עולה על 4,967,445  ₪. בגין דירת מגורים יחידה יחושב מס הרכישה לפי מדרגות מס רכישה לדירה רגילה אשר מתעדכנות מידי שנה (בכל 15 לינואר) בהתאם לשינויים במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים. להלן פירוט מדרגות המס לרוכש דירת מגורים יחידה:
 
 

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לערוך, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול במאמר זה.

 טלפון: 0502-744815      דוא"ל: kfir@zte-law.com    כתובת: מנחם בגין 55, תל אביב

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com