top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

היתר בניה


היתר בנייה הינו מסמך הניתן ע"י וועדה מקומית לתכנון ובניה אשר מכוחו ניתן להתחיל בעבודות הבניה. אוי לציין כי, ההגדרה אינה מדויקת, שכן ישנם גופים נוספים בעלי סמכות מבחינה משפטית לתת היתר. אולם, לגופים אלו אין מספיק כח אדם המאפשר להם לתת היתר. לכן, כיום מי שנותן בפועל היתר זוהי הוועדה המקומית, אך גם לוועדה מחוזית ו- לועדות ערר יש סמכות כזו. מבלי שניתן היתר אי אפשר להתחיל בבנייה, אפילו אם שולמו כל אגרות וההיטלים. על היתר הבנייה חותמים . לצדם חותם גם . מנהל אגף רישוי הוא הגורם הדומיננטי ולכן יתר החותמים הנ"ל בודקים לפני האם הוא חתם, אפילו שזוהי רשות. לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר היתר בניה.

35 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page