top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

ליקויי בנייה, אי התאמות ותקופת בדק


ליקויי בנייה ואי התאמות מתייחסים למצבו הפיזי של הנכס לאחר המסירה, כך שישנו פער בין המצב בו הדירה הייתה אמורה להימסר לבין מצבה של הדירה בפועל. במרבית המקרים התרחשותם של ליקויים ואי התאמות מתרחשים בעת מסירת דירה מקבלן, כך שלאחר החתימה על ההסכם ולאחר השלמת בניית הדירה, הרוכשים אשר שילמו על הדירה מגלים כי מצבה בפועל שונה מזה שהוסדר בהסכם המכר ובנספחיו. בהתאם לכך, ייתכנו סטיות מצומצמות או ניכרות, וכן סטיות ואי התאמות סבירות. לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר ליקויי בנייה, אי התאמות ותקופת בדק.

Comments


bottom of page