top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

בית המשפט קבע: שביתה פתאומית לא פוטרת מתשלום פיצוי בשל ביטול טיסה

עודכן: 28 ביולי 2018

נוסעים רבים מגלים כי טיסתם נדחתה בשל עיצומים או שביתות של טייסים שלא הגיעו לעבודתם. מקרים אלו, מקבלים תשומת לב רחבה ואף מפורסמים בחדשות. אולם, עולה השאלה כיצד על נוסע שטיסתו בוטלה בעקבות שביתה או אי התייצבות של עובדי חברת התעופה לטיסה לנהוג?


תרחיש כמו זה שמתואר לעיל נדון כבר מספר פעמים בפסיקה, וכך גם בהליך תק (קריות) 11733-02-17‏ ‏ שלמה איזנברגר נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ, נדרש בית המשפט להכריע בתביעת פיצויים שהגיש נוסע שטיסתו בוטלה עקב אי התייצבות של עובדי הנתבעת לעבודה או ליתר דיוק בשל אי התייצבות הטייסים לטיסה.


במקרה שלפנינו התובע הזמין מהנתבעת, חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "חברת אל על"), זוג כרטיסי טיסה לו ולאשתו אל ארה"ב, וכן כרטיסים חזרה ארצה. אולם, בסמוך למועד חזרתם ארצה בוטלה טיסתו של התובע והוא שובץ לטיסה אחרת שנדחתה ב- 3 ימים לעומת מועד הטיסה המקורי.


האם שביתה פתאומית פוטרת חברת תעופה מתשלום פיצוי בגין ביטול טיסה
האם שביתה פתאומית פוטרת חברת תעופה מתשלום פיצוי בגין ביטול טיסה

בנוסף, התובע העלה מספר טענות נוספות בגין הנזקים שנגרמו לו בשל העברה שבוצעה למחלקה ברמה פחות טובה במטוס, נחיתה בשדה תעופה רחוק יותר מזה שהיה אמור לנחות בטיסה המקורית, רכישת כרטיסי טיסה חלופיים והחזר כספי בעד הטיסה שבוטלה.


בעקבות ביטול הטיסה התובע דרש פיצוי בגין שורה של נזקים שנגרמו לו, לרבות: אובן כרטיסי טיסה במחלקת עסקים, אובדן כרטיסים לטיסת המשך במחלקת עסקים משופרת, וכן הוצאות משפט ופיצוי סטטוטורי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי התעופה").


הנבעת טענה כי נסיבותיו של המקרה עולות בקנה אחד עם הוראות חוק שירותי התעופה אשר פוטרות חברות תעופה מתשלום פיצוי בשל נסיבות מיוחדות. במקרה דנן, הנתבעת טוענת כי העדר התייצבות של עובדיה לטיסה מנעה ממנה להוציא את הטיסה בזמן, וזאת למרות שעשתה כל שיש בידה לצורך מניעת העיכוב שנגרם.


עוד טענה הנתבעת כי העדר התייצבות העובדים הוגדרה במספר מסמכים משפטיים כ- "שביתה פראית", ומשכך יש לפטור אותה גם מאחריות בשל הפטור המוקנה בחוק שירותי התעופה לשביתות.


עוד טענה הנתבעת כי הציע לתובע טיסות חלופיות עם עצירת ביניים באירופה, וכן טיסות במחלקת עסקים, אך התובע סירב לכול הצעותיה. משכך, טענה התובעת כי התובע לא עשה כל מה שיש בידו כדי לצמצם את הנזק, כך שתביעתו מוגשת בחוסר תום לב.


בנוסף, הנתבעת טענה כי הפיצוי המבוקש על ידי התובע חורג בהרבה מהיקף הפיצויים הניתנים מכח הוראות חוק שירותי התעופה.


בית המשפט בחן את טענות הצדדים, ובתוך שכך קבע כי לא התקיים במקרה שלפנינו סייג לפיצוי התובע בשל נסיבות מיוחדות או שביתה. לעניין זה, נקבע כי אי התייצבותם של הטייסים לא מהווה שביתה מוגנת או אירוע חד פעמי שלא ניתן להיערך אליו.


בנוסף, נדחו טענות הנתבעת באשר לסירובו של התובע לטיסה חלופית בחוסר תום לב, וזאת מהטעם שלא הוצעה לו טיסה ישירה, וכן כי שדה התעופה ממנו הייתה אמורה לצאת הטיסה החלופית היה רחוק יותר.

יתר טענותיו של התובע לפיצוי בשל העברתו למחלקה ברמה נמוכה יותר והחזר על טיסות נוספות שהוזמנו נדחו מכיוון שלא צורפו די אסמכתאות להוכחת תביעתו.


עם זאת, נפסק לתובע ולאשתו פיצוי בסך של 3,070 ₪, לכל אחד, בגין הטיסה שבוטלה וכן החזר הוצאות משפט בסך 300 ₪.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות ותעופה
כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות ותעופה159 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page