ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

בית המשפט קבע: שביתה פתאומית לא פוטרת מתשלום פיצוי בשל ביטול טיסה

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים מגלים כי טיסתם נדחתה בשל עיצומים או שביתות של טייסים שלא הגיעו לעבודתם. מקרים אלו, מקבלים תשומת לב רחבה ואף מפורסמים בחדשות. אולם, עולה השאלה כיצד על נוסע שטיסתו בוטלה בעקבות שביתה או אי התייצבות של עובדי חברת התעופה לטיסה לנהוג?

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


תרחיש כמו זה שמתואר לעיל נדון כבר מספר פעמים בפסיקה, וכך גם בהליך תק (קריות) 11733-02-17‏ ‏ שלמה איזנברגר נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ, נדרש בית המשפט להכריע בתביעת פיצויים שהגיש נוסע שטיסתו בוטלה עקב אי התייצבות של עובדי הנתבעת לעבודה או ליתר דיוק בשל אי התייצבות הטייסים לטיסה.


במקרה שלפנינו התובע הזמין מהנתבעת, חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "חברת אל על"), זוג כרטיסי טיסה לו ולאשתו אל ארה"ב, וכן כרטיסים חזרה ארצה. אולם, בסמוך למועד חזרתם ארצה בוטלה טיסתו של התובע והוא שובץ לטיסה אחרת שנדחתה ב- 3 ימים לעומת מועד הטיסה המקורי.


האם שביתה פתאומית פוטרת חברת תעופה מתשלום פיצוי בגין ביטול טיסה

בנוסף, התובע העלה מספר טענות נוספות בגין הנזקים שנגרמו לו בשל העברה שבוצעה למחלקה ברמה פחות טובה במטוס, נחיתה בשדה תעופה רחוק יותר מזה שהיה אמור לנחות בטיסה המקורית, רכישת כרטיסי טיסה חלופיים והחזר כספי בעד הטיסה שבוטלה.


בעקבות ביטול הטיסה התובע דרש פיצוי בגין שורה של נזקים שנגרמו לו, לרבות: אובן כרטיסי טיסה במחלקת עסקים, אובדן כרטיסים לטיסת המשך במחלקת עסקים משופרת, וכן הוצאות משפט ופיצוי סטטוטורי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי התעופה").


הנבעת טענה כי נסיבותיו של המקרה עולות בקנה אחד עם הוראות חוק שירותי התעופה אשר פוטרות חברות תעופה מתשלום פיצוי בשל נסיבות מיוחדות. במקרה דנן, הנתבעת טוענת כי העדר התייצבות של עובדיה לטיסה מנעה ממנה להוציא את הטיסה בזמן, וזאת למרות שעשתה כל שיש בידה לצורך מניעת העיכוב שנגרם.


עוד טענה הנתבעת כי העדר התייצבות העובדים הוגדרה במספר מסמכים משפטיים כ- "שביתה פראית", ומשכך יש לפטור אותה גם מאחריות בשל הפטור המוקנה בחוק שירותי התעופה לשביתות.


עוד טענה הנתבעת כי הציע לתובע טיסות חלופיות עם עצירת ביניים באירופה, וכן טיסות במחלקת עסקים, אך התובע סירב לכול הצעותיה. משכך, טענה התובעת כי התובע לא עשה כל מה שיש בידו כדי לצמצם את הנזק, כך שתביעתו מוגשת בחוסר תום לב.


בנוסף, הנתבעת טענה כי הפיצוי המבוקש על ידי התובע חורג בהרבה מהיקף הפיצויים הניתנים מכח הוראות חוק שירותי התעופה.


בית המשפט בחן את טענות הצדדים, ובתוך שכך קבע כי לא התקיים במקרה שלפנינו סייג לפיצוי התובע בשל נסיבות מיוחדות או שביתה. לעניין זה, נקבע כי אי התייצבותם של הטייסים לא מהווה שביתה מוגנת או אירוע חד פעמי שלא ניתן להיערך אליו.


בנוסף, נדחו טענות הנתבעת באשר לסירובו של התובע לטיסה חלופית בחוסר תום לב, וזאת מהטעם שלא הוצעה לו טיסה ישירה, וכן כי שדה התעופה ממנו הייתה אמורה לצאת הטיסה החלופית היה רחוק יותר.

יתר טענותיו של התובע לפיצוי בשל העברתו למחלקה ברמה נמוכה יותר והחזר על טיסות נוספות שהוזמנו נדחו מכיוון שלא צורפו די אסמכתאות להוכחת תביעתו.


עם זאת, נפסק לתובע ולאשתו פיצוי בסך של 3,070 ₪, לכל אחד, בגין הטיסה שבוטלה וכן החזר הוצאות משפט בסך 300 ₪.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com