ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

בית המשפט קבע: שביתה פתאומית לא פוטרת מתשלום פיצוי בשל ביטול טיסה

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים מגלים כי טיסתם נדחתה בשל עיצומים או שביתות של טייסים שלא הגיעו לעבודתם. מקרים אלו, מקבלים תשומת לב רחבה ואף מפורסמים בחדשות. אולם, עולה השאלה כיצד על נוסע שטיסתו בוטלה בעקבות שביתה או אי התייצבות של עובדי חברת התעופה לטיסה לנהוג?

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


תרחיש כמו זה שמתואר לעיל נדון כבר מספר פעמים בפסיקה, וכך גם בהליך תק (קריות) 11733-02-17‏ ‏ שלמה איזנברגר נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ, נדרש בית המשפט להכריע בתביעת פיצויים שהגיש נוסע שטיסתו בוטלה עקב אי התייצבות של עובדי הנתבעת לעבודה או ליתר דיוק בשל אי התייצבות הטייסים לטיסה.


במקרה שלפנינו התובע הזמין מהנתבעת, חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "חברת אל על"), זוג כרטיסי טיסה לו ולאשתו אל ארה"ב, וכן כרטיסים חזרה ארצה. אולם, בסמוך למועד חזרתם ארצה בוטלה טיסתו של התובע והוא שובץ לטיסה אחרת שנדחתה ב- 3 ימים לעומת מועד הטיסה המקורי.


האם שביתה פתאומית פוטרת חברת תעופה מתשלום פיצוי בגין ביטול טיסה

בנוסף, התובע העלה מספר טענות נוספות בגין הנזקים שנגרמו לו בשל העברה שבוצעה למחלקה ברמה פחות טובה במטוס, נחיתה בשדה תעופה רחוק יותר מזה שהיה אמור לנחות בטיסה המקורית, רכישת כרטיסי טיסה חלופיים והחזר כספי בעד הטיסה שבוטלה.


בעקבות ביטול הטיסה התובע דרש פיצוי בגין שורה של נזקים שנגרמו לו, לרבות: אובן כרטיסי טיסה במחלקת עסקים, אובדן כרטיסים לטיסת המשך במחלקת עסקים משופרת, וכן הוצאות משפט ופיצוי סטטוטורי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי התעופה").


הנבעת טענה כי נסיבותיו של המקרה עולות בקנה אחד עם הוראות חוק שירותי התעופה אשר פוטרות חברות תעופה מתשלום פיצוי בשל נסיבות מיוחדות. במקרה דנן, הנתבעת טוענת כי העדר התייצבות של עובדיה לטיסה מנעה ממנה להוציא את הטיסה בזמן, וזאת למרות שעשתה כל שיש בידה לצורך מניעת העיכוב שנגרם.


עוד טענה הנתבעת כי העדר התייצבות העובדים הוגדרה במספר מסמכים משפטיים כ- "שביתה פראית", ומשכך יש לפטור אותה גם מאחריות בשל הפטור המוקנה בחוק שירותי התעופה לשביתות.


עוד טענה הנתבעת כי הציע לתובע טיסות חלופיות עם עצירת ביניים באירופה, וכן טיסות במחלקת עסקים, אך התובע סירב לכול הצעותיה. משכך, טענה התובעת כי התובע לא עשה כל מה שיש בידו כדי לצמצם את הנזק, כך שתביעתו מוגשת בחוסר תום לב.


בנוסף, הנתבעת טענה כי הפיצוי המבוקש על ידי התובע חורג בהרבה מהיקף הפיצויים הניתנים מכח הוראות חוק שירותי התעופה.


בית המשפט בחן את טענות הצדדים, ובתוך שכך קבע כי לא התקיים במקרה שלפנינו סייג לפיצוי התובע בשל נסיבות מיוחדות או שביתה. לעניין זה, נקבע כי אי התייצבותם של הטייסים לא מהווה שביתה מוגנת או אירוע חד פעמי שלא ניתן להיערך אליו.


בנוסף, נדחו טענות הנתבעת באשר לסירובו של התובע לטיסה חלופית בחוסר תום לב, וזאת מהטעם שלא הוצעה לו טיסה ישירה, וכן כי שדה התעופה ממנו הייתה אמורה לצאת הטיסה החלופית היה רחוק יותר.

יתר טענותיו של התובע לפיצוי בשל העברתו למחלקה ברמה נמוכה יותר והחזר על טיסות נוספות שהוזמנו נדחו מכיוון שלא צורפו די אסמכתאות להוכחת תביעתו.


עם זאת, נפסק לתובע ולאשתו פיצוי בסך של 3,070 ₪, לכל אחד, בגין הטיסה שבוטלה וכן החזר הוצאות משפט בסך 300 ₪.

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com