top of page

הודעה על כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין

תאריך: __________

הודעה בדבר כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין

לבקשת נציגות ועד הבית, וכן בהתאם לדרישת בעלי הדירות, אנו מודיעים על כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין ביום ________ בשעה ______.

האסיפה תתקיים בקשר לבית המשותף שברח'___________ מס'_______ עיר _______.

גוש___________, חלקה_____________.

הפגישה תערך ב- ___________________.

אנו מצפים שיגיעו לפגישה מספר בעלי דירות אשר מהווה את הרוב הדרוש לקבלת החלטה בבניין ולאישור הנושאים שעומדים על סדר היום.

במידה ומספר בעלי הדירות לא יעלה לכדי הרוב הדרוש, האספה תפוזר למשך 60 דקות ותתכנס מחדש באותו מקום המפגש. באספה החוזרת שתכונס כעבור 60 דקות תתקבלנה החלטות באמצעות ההחלטה שתתקבל ברוב קולות של בעלי הדירות שהגיעו לפגישה החוזרת.


על סדר היום:

א. _______________________________________________________________.

ב. _______________________________________________________________.

ג. _______________________________________________________________.

ד. _______________________________________________________________.

ה. _______________________________________________________________.תאריך: ______________; שם ועד הבית: ________________; חתימת ועד הבית: _____________.


תמ"א 38, בית משותף, התחדשות עירונית

קביעת פגישת ייעוץ:

כעורכי דין המוצר אותו אנו מספקים הוא שירות אשר ניתן ללקוחותינו באמצעות ידע רב, מקצועיות, איכות וניסיון מוכח שנצברו במשרדנו בליווי מספר רב של עסקאות. כמשרד עוסק באופן ייחודי וממוקד בתחום המקרקעין על רבדיו השונים אנו מרכזים בעבורכם את כל הפתרונות והידע הנחוצים לכם לאורך כל שלביה של עסקה במקרקעין - כשכל זאת עומד לרשותכם כבר מהרגע הראשון לאחר פנייתכם למשרדנו אשר נמשך בנוסף על פני מספר פגישות אותן אנו עורכים עם לקוחותינו ועד לסיום הטיפול.

את ניסיונו הרב רכשנו באמצעות פעילות ענפה ואינטנסיבית בתחום המקרקעין אשר כוללת ליווי של יזמים בפרויקטים מגוונים החל מהשלבים הראשונים ועד לסיומם. היקף פעילותינו, תדירות העסקאות המלוות על ידינו (כל פרויקט כולל בדרך כלל עשרות עסקאות למכירת דירות) יוצרים למשרדנו רצף אשר משמר את הידע שנצבר  ואת התאמתם לנושאים שבאמת חשובים ללקוחותינו לפני עסקה במקרקעין ולאחריה. כך למשל, ביכולתכם להתרשם מניסיוננו במאמר שקראתם זה עתה אשר משקף מכלול סוגיות ונושאים הנובעים מאיחור במסירת דירה, אולם מדובר רק בחלק קטן מהידע אותו אנו מעבירים ללקוחותינו.

במאמר שנכתב לעיל הושקעו זמן, ידע ומשאבים רבים מתוך מטרה לשתף את הידע שנצבר במשרדנו עם ציבור הרחב, מטרתנו זו מושגת בעזרת מספר אמצעים הכוללים ניהול קבוצת whatsapp ו- facebook הכוללות מאות משתתפים פעילים. אנו מאמינים כי הכוונה נכונה ומתן ייעוץ וליווי משפטי מקצועי על ידי עורך דין מקרקעין הבקיא בתחום וביעל ידע רב בתחום המקרקעין משרת את מטרותיכם ואת רצונכם לשפר את תנאי העסקה ולעבור אותה ללא הפתעות.

ניסיונו המוכח בתחום המקרקעין עומד לרשותכם בכל עת, כך שהנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי בעת מכירת דירתכם.

לעדכונים נוספים הצטרפו לקבוצות פייסבוק ו- whatsapp "שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
bottom of page