top of page

תקנון:

1. הנגשת האתר:

בהתאם להוראות הדין - כל תלונה שתועבר בדבר נגישות האתר תטופל בתוך 60 יום. פרטי התקשרות: 050-9924244; דוא"ל: kfirhy.law@gmail.com.

2. תנאי שימוש בתכנים ובמידע:

 • הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 • הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 • כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 • השימוש בתכני האתר נועד לשימוש עצמי בלבד - אין להעתיק ו/או לחקות ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלו ו/או לפגוע בזכויות יוצרים. כל המידע באתר שייך לבעליו בלבד. ניתן לעשות "שימוש הוגן" בלבד בתכני האתר.

3. תנאי השימוש באתר:

במקומות המיועדים לכך באתר ניתן לרשום תגובות על התכנים - אין לרשות תגובות פוגעניות, מעליבות ולא ראויות בשום אופן. בכל מקרה בו מאזכרים את תכני האתר חלה חובה לבצע זאת מבלי לשנות, להחסיר, לסלף או לבצע כל פעולה שיש בה כדי כדי להציג את תכני האתר באופן פוגעני

4. הגבלת אחריות:

המידע המוצג באתר לא מהווה ייעוץ משפטי והוא לא נועד להחליף ייעוץ משפטי. מדובר במידע ראשוני ומקדמי - מומלץ לפני ביצוע כל פעולה להתייעץ עם עו"ד. השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי התכנים עלולים להשתנות מעת לעת, אך אין זה אומר כי כל התכנים יעודכנו בהתאם לשינויים שיבוצעו ביחס לחקיקה ולפרשנותה.

5. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

6. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

7. מדיניות פרטיות, סודיות ו- הסכמה לקבלת דברי פרסומת:

 • האתר נוקט באמצעים הולמים וסבירים, לשמירת הנתונים והמידע שנמסר ונאסף על ידי האתר, ובכדי למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.

 • במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

 • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.\

 • נתוני “CLICKSTREAM“ :“Clickstream” הינו תיעוד מידע וירטואלי . מידע זה נשמר בשרת אינטרנט, וכן לתעד את סוג המחשב, תוכנה הגלישה, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגעת לאתר, כמה זמן שהו מבקרים בכל דף באתר, מספר גולשים.

 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מאגרי מידע ושמירה על פרטיות:

 • בכפוף להסכמת הגולש, יצורף הגולש אל מאגר המידע של האתר, והאחרון יהא רשאי לשלוח אליו בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בכל עת, מידע בדבר פעילות משרד עו"ד/האתר, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.

 • הנתונים והמידע שנמסרו לאתר זה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.

 • הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר יחזיק, ינהל וישתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד האתר ו/או המשרד ו/או מי מטעמם עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות המשרד בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

 • עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לאתר ו/או למשרד לפנות אליו בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק: דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS , הודעות ווטסאפ, notifications push וכיוצ"ב).

 • גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב להתאחדות ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

 • אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי:

 • לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר.

 • כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.

 •  איסוף מידע על ידי גורמים אחרים: 1 )האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.

 • האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי אתרים/חברות אלו.

 • זכות העיון וגישה למידע: על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981(להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). האתר יאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לאתרבכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981(להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה בדואר או לדוא"ל: .kfirhy.law@gmail.com.

 • אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הרי שאתה זכאי  לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 • כל שאלה, מידע, פרט, נתון והודעה שמועלים לפורומים שבאתר זה - נעשים מתוך הסכמה כי השאלה, המענה והמסמכים שצורפו אליה יהיו קניינו הבלעדי של אתר זה.

8. דין וסמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 • הפרת זכויות יוצרים:

 • אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

bottom of page