איחור במסירת דירה מקבלן 2022 - המדריך למומחים

במקרה של איחור במסירת דירה מקבלן, סעיף 5א(א) לחוק המכר דירות מחייב את היזם לשלם לרוכש פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים בשמונת החודשים הראשונים לאיחור ופיצוי הגבוה פי 1.25 בעבור כל חודש איחור נוסף לאחר מכן. עוד קובע כי מהיום ה- 61 לאיחור במסירה, ישולם לרוכש פיצוי רטרואקטיבי החל מהיום הראשון לאיחור.

 

הואיל והוראות החוק ברורות ונהירות, הקושי אינו טמון בהבנת מנגנון הפיצוי, אלא בהתמודדות עם סירובם העיקש והבלתי מתפשר של קבלנים ויזמים לשלם פיצוי. על כן, במסגרת המאמר שלהלן נתמקד בטענות לפטור מתשלום פיצוי בשל כח עליון, עקב עיכובים שנגרמו "באשמת" הרשויות, בשל איח