מיסוי מקרקעין

RSS Feed

16/3/2019

עו"ד כפיר חיון

לדירה חדשה או לפי דירה נוספת - לפי העניין. כפי שיפורט בהחרבה בהמשך, מס הרכישה לעולה חדש נאמד ב- 0.5% משווי הדירה (עד לתקרה שמופיע בתקנה), כך שהחיסכון עשוי לנוע בין אלפי ₪ ועד לעשרות ואף מאות אלפי ₪ ב...

11/3/2019

עו"ד כפיר חיון

מבוא:

העברה ללא תמורה בין קרובים מכונה גם "עסקת מתנה", מקנה לבני משפחה אשר נכנסים בגדרו של המונח "קרוב" בחוק מיסוי מקרקעין ו- בתקנות הרכישה הטבות שמזכות את נותן המתנה בפטור ממס שבח ואת מקבל המתנה בתשלו...

13/11/2017

עו"ד כפיר חיון

נהוג לראות בעסקה להעברה ללא תמורה בין קרובים כפעולה פשוטה וקלה יחסית, אולם בפועל מדובר בעסקה בעלת מאפיינים ייחודים שאינם מתמצים אך ורק בסוגיות במיסוי מקרקעין, אלא במגוון נושאים שעלולים להוביל לביטול ה...

4/11/2017

עו"ד כפיר חיון

מס הרכישה מוטל על רכישת זכות במקרקעין, כשגובה ושיעור המס משתנים בהתאם לסיווג ומהות הזכות הנרכשת. בהתאם לכך, שיעור מס רכישה משתנה באם הזכות הנרכשת מסווגת כ- זכויות בנייה או כ- דירת מגורים. סיווג הזכות...

4/11/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק מיסוי מקרקעין מטיל חבות במס על מכירת זכות במקרקעין, אמנם בהתקיים תנאים מסוימים יינתן פטור ממס השבח. מבין הפטורים היותר שכיחים כיום ניתן לציין את הפטור בגין מכירת דירת מגורים מזכה שעד לתיקון 74 לחו...

4/10/2017

עו"ד כפיר חיון

בפסק דין שניתן לאחרונה נקבע כי תקרת הפטור שניתנת למס השבח במכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה תיעשה לפי זכאותו של המוריש כמוכר אחד ולא לפי מספר היורשים. כן נקבע כי היורשים יהיו זכאים להשתמש בחישוב...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק ההתייעלות הכלכלית הטיל מס על בעלי דירות ששיעור הבעלות שלהם בדירות מגורים עולה על 249%, כשלצורך חישוב שיעור בעלותם נכללים כל הנכסים שברשות התא המשפחתי, חברות שבשליטת הנישומים וכן מספר הוראות נוספות...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס הרכישה מקנים החזר ממס רכישה לצורך עידוד ותמרוץ רוכשי זכויות לניצול מרבי של הזכויות במקרקעין. לצורך קבלת ההיתר יש לפעול באופן יעיל ולבצע מספר בדיקות ופעולות תכנוניות לפי רכי...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק מיסוי מקרקעין ותקנות הרכישה מקנות פטור חלקי מטעמים סוציאליים בעת רכישת דירה אשר עתידה לשרת את צרכיו של ילדם הסובל מנכות בשיעורים שנקבעו בחוק. כדי ליהנות מהפטור חל צורך לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחו...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס הרכישה מקנה פטור חלקיי מטעמים סוציאליים לנכה ולעולה חדש, כך שישולם על ידם מס רכישה נמוך יותר. על מנת לקבל את הפטורים החלקיים יש לעמוד במספר תנאים אר לצורך בדיקתם רצוי להסתי...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

בעת עריכת שומה עצמית לעסקת מקרקעין חל הצורך לקחת בחשבון את כל הנכסים הנמצאים בבעלות התא המשפחתי, וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו לגבי הפרדת נכסים ושיוכם ליחיד בתא המשפחתי בלבד. בעת ביצוע עריכת השומה חל הצור...

9/9/2017

עו"ד כפיר חיון

העברה ללא תמורה בין קרובים (עסקת מתנה) מתייחסת לעסקאות בין קרובים בתוך המשפחה אשר בגינן ניתנות הטבות מס מסוימות. בעת ביצוע פעולה זו חל הצורך לבחון את מהות העסקה והלסתייע בעו"ד נדל"ן בעל מומ...

Please reload

Please reload

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com