top of page

ליקויי בנייה, אי התאמות ותקופת בדק 

מבוא:
חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן: "חוק המכר דירות"), מחייב כל יזם או קבלן שמכר דירה לתקן את ליקויי בנייה שהתגלו לאחר מסירתה לידי הרוכש. לפי החוק, על היזם לתקן את הליקויים בתוך פרק זמן סביר אשר משתנה בהתאם לחומרת הליקויים, ובאם מדובר בליקויים קלי ערך - עד לסוף שנת הבדק.
מכיוון שהוראות חוק המכר דירות הן קוגנטיות (כלומר: הוראות שאסור להתנות עליהן), כל סעיף בהסכם המכר שסותר את הוראותיו - בטל.
האיסור להתנות על חוק המכר דירות הוא מהותי ומשמעותי משום שלא פעם יזמים תולים את יהבם ומצדיקים את סירובם לתקן ליקויים או את מחדליהם באמצעות סעיפים בהסכם המכר שמסירים מעליהם את האחריות לכך.
 
לכן, בכל פעם שמתעוררת מחלוקת עם יזם בקשר לליקויים שבמהלכה הוא מפנה את הרוכשים לסעיף בהסכם המכר אשר מסיר מעליו את האחריות לתיקונם - עלינו לבדוק האם אותו סעיף לא מנוגד לחוק המכר דירות. 
 
מניסיוננו, רוב הסעיפים שמסירים מעל היזם אחריות מנוגדים לחוק המכר דירות, ולכן רוב ההתניות הללו בטלות.
בהקשר למאמר זה, ליקויי בנייה ואי התאמות מתייחסים למצבו הפיזי של הנכס לאחר המסירה, ובייחוד לפער בין המצב בו הדירה הייתה אמורה להימסר לבין מצבה של הדירה בפועל.
 
את הליקויים הראשונים הרוכש יגלה בזמן מסירת הדירה, אולם אין זה מן הנמנע שיתגלו בהמשך ליקויים נסתרים. רוכש שגילה מעורבות אקטיבית עוד קודם לכן, יוכל לזהות במקרים מסוימים ליקויים עוד לפני שהדירה נמסרה לידיו.
מבוא
ליקויי בנייה ואי התאמות
סרטון - מהי תקופת בדק

ליקויי בנייה מתייחסים לשורה רחבה של כשלים בתפקוד של אביזרי, מערכות, תשתיות, מתקני ורכיבי הדירה והרכוש המשותף של הבניין, כגון: בעיות איטום שמקורן בחיפוי החיצוני, נזילות מים מהשכן, חדירת מי גשמים, בעיות במערכת החשמל, פיצוצים בצנרת המים, חלונות מקולקלים, אריחים פגומיים (גם העדר "ספיירים" נכלל במסגרת זו), בנייה בניגוד לתקן (אפילו התקנת אסלה בגובה נמוך מהתקן או מדרגות שגובהן אינו עומד במידות שנקבעו מהווה ליקוי בנייה ואי התאמה) ועוד רשימה ארוכה של ליקויים.

המונחים ליקויים ואי התאמות כוללים גם פער בשטח הדירה, בכמות האביזרים, הפריטים והמוצרים הקיימים בדירה לבין זה אלו שנקבעו במפרט הטכני, בתכניות, בנספחי הסכם המכר ובתיאור הדירה. 

 

כך למשל, ייתכנו מקרים בהם השטח שנקבע בהסכם יהיה קטן מגודלה של הדירה בפועל או לחלופין בכך שכמות השקעים או יתר הפריטים יהיו קטנים מהכמות שהובטחה במפרט. ההחלטה האם מדובר בהפרה של הוראות חוק המכר דירות (וכפועל יוצא גם של הסכם המכר) תעשה לפי הקריטריונים שנקבעו בצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974. בשל חשיבותם של הדברים מומלץ להתייעץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בליקויי בנייה ועם מהנדס בניין.

למרות הוראותיו הברורות של חוק המכר דירות, וחרף העובדה שהחוק, תקנות וצווים שהותקנו מכוחו מסדירים נושאי "מחלוקת" רבים בין יזמים ורוכשי דירות - עדיין, רוכשי דירות רבים מלינים על כך שנמסרות להם דירות לא ראויות למגורים (בדרך כלל מתלווה לזה גם איחור במסירת הדירה), על כך שתיקוני תקופת הבדק נעשים ברשלנות ואף מחמירים את המצב ובמקים בהם יזמים מסרבים לתקן את הליקויים במשך שנים.

 

כל אחד מהמקרים הנ"ל נדון בעבר בבתי המשפט, וישנם פסקי דין רבים שחייבו יזמים לתקן ליקויים או שחייבו אותם לשלם פיצויים חלף תיקון הליקויים. בנוסף, בתביעות מסוג זה נפסקים לא פעם פיצויי עוגמת נפש בעשרות אלפי שקלים, החזר כספי בעד דיור חלופי, פיצויים בגין ירידת ערך וכיו"ב.

מהם ליקויי בניה?

ליקויי בנייה ​הם למעשה תיאור כללי לכל פגם וליקוי שקיימים בדירה, כך שלמעשה כל קלקול שהתגלה בדירה מהווה ליקוי בנייה. סעיף 4 לתוספת לחוק המכר (דירות), מגדיר ליקוי בנייה, כך:

"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

כאמור, במרבית המקרים הליקויים מתייחסים לדירות אשר נמסרו זה עתה מקבלן, וזאת מהטעם הפשוט שבעת מסירת הדירה הרוכשים מתוודעים בפעם הראשונה לדירה כתוצר מוגמר. אולם, ליקויים יכולים להתגלות גם לאחר מכן, במיוחד אם מדובר בליקויים נסתרים או בליקויים בטיחותיים שנחשפים רק לאחר שהות של מספר ימים בדירה. על כך יש להוסיף ולציין כי ישנם ליקויים שיכולים להתגלות רק בעונות מסוימות כמו בעיות רטיבות ואיטום שיתגלו בדרך כלל בעונת החורף.

 

את הליקויים יש לסווג לפי חומרתם ולפי מהותם. והטעם לכך ברור.

 

כך למשל, יש להבחין בין ליקויים אשר מונעים שימוש סביר למגורים בדירה לבין ליקויים שגורמים לאי נוחות מעטה. ליקויים אשר מונעים שימוש סביר למגורים בדירה מחייבים טיפול מיד לאחר הופעתם, שכן כל עוד ליקויים אלו קיימים לא ניתן לגור בדירה או לחילופין להפיק ממנה הנאה סבירה. בנוסף, יש להבדיל בין סיווג הליקויים לפי מהותם, כלומר בין ליקויים דינמיים (מתפשטים) ובטיחותיים (מסכני חיים) לבין ליקויים רגילים שדחיית הטיפול בהם לא תחמיר את מצבם.

 

ליקויים דינמיים מאופיינים בדרך כלל בנזילות אשר מתפשטות, מחמירות ומתרחבות ככול שעובר הזמן, כשבהתאם לכך גם היקף הליקוי גדל. לא פעם, בעיה "קטנה" של רטיבות הולכת ומתפשטת בהעדר טיפול, יוצרת כתם רטיבות גדול, סימני לחות, עובש, פטרת וכו'. עם הזמן התקרה מתחילה לנשור, הבטון נחשף, ברזלי היסודות מתגלים ומעלים חלודה עד שנגרם נזק בלתי הפיך. לא פעם קרבתם של בעיות הנזילות למערכת החשמל יוצרת בעצמה מפגע בטיחותי חמור. 

 

 בנוסף, סעיף 4 לתוספת לחוק המכר דירות קובע כי המוכר חייב בתיקון הליקויים במשך תקופת הבדק שנקבעה לתיקון הליקויים, וזאת בהתאם למועדים הנקבועים בחוק לגבי כל ליקוי:

מהם ליקויי בניה
לצפיה בהוראות החוק לחץ כאן

 

(1)      ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

(2)      ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

(3)      כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

(4)      ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים

  במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים      

  ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

(5)      כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

(6)      כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

(7)      כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

(8)      סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

(9)      התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

(10)     כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

   בתוספת זו –

"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;

"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן

     של המכלול.

צמצום הוראות החוק
סרטון - דו"ח בדק ועריכת פרוטוקול מסירה

התקופה בה המוכר חייב בתיקון הליקויים נקראת תקופת הבדק,תקופה בה האחריות לתיקון של כל ליקוי חלה על המוכר (היזם) כמעט בערך מוחל, ולמעט מקרים בהם יוכח כי הליקוי נגרם באשמת הקונה. לאחר מכן, חלה תקופת אחריות שנמשכת 3 שנים מתום תקופת הבדק, אולם בתקופה זו על הקונה להוכיח כי האחריות לליקוי נעוצה במחדלו או באחריותו של המוכר. סעיף 4 לחוק המכר (דירות) קובע כי אי מילוי הוראות אלו על ידי המוכר ייחשבו כאי התאמה, כך:

לצפיה בהוראות החוק לחץ כאן

אי-קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי-התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח-1968.

(ג)   לענין סעיף זה –

"אי-התאמה יסודית" - אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו

      ולבטיחותו;

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

צמצום הוראות החוק

 

חובתו של הקונה לעדכן את היזם על ליקויים שהתגלו:

במקביל לאחריותו של המוכר לתיקון הליקויים, מוטלת על הקונה האחריות לעדכן את היזם על כך שהתגלו ליקויים חדשים. כשלעניין זה קובע חוק המכר דירת מנגנון המתאים עצמו לסוג הליקוי ואשר מצמצם את זכויותיו של הקונה.

 

תחילה, הקונה יהיה זכאי לתיקון הליקויים שהתגלו אם הודיע עליהם למוכר בתוך שנה ממועד מסירת הדירה לידיו. בהמשך, חלה על הקונה החובה להודיע בתוך פרק זמן סביר על כל ליקוי שלא היה ניתן לגלותו בבדיקה סבירה בתוך פרק זמן סביר. כלומר, הקונה זכאי לפיצוי בגין כל ליקוי שהתגלה בתוך שנה ממועד המסירה, וכן בגין כל ליקוי שלא ניתן לגלותו בבדיקה סבירה, ובלבד שנשלחה למוכר הודעה מתאימה על כך.

 

החשיבות במתן הודעה נובעת משתי סיבות. ראשית, מתן הזדמנות הוגנת למוכר לתקן את הליקויים בעצמו, ובכך להפחית מעלויות התיקון. שנית, עיקרון הקדמת הנזק מדיני החוזים מחייב את הקונה לנהוג באחריות ולהודיע על התגלות הליקוי, כך שאם מדובר בליקוי דינמי טיפול מהיר ויעל בו ימנע את התפשטותו ואת היקף העבודות שהמוכר יידרש לבצע לצורך תיקונו.

 

יובהר כי, חוק המכר דירות מעביר את הזכות לתיקוני תקופת הבדק גם למי שרכש מהקונה את דירתו, ובלבד שתקופת הבדק טרם הסתיימה. 

לצפיה בהוראות החוק לחץ כאן

4א. (א)  הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה –

 

 

(1)   שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, אם הודיע עליה הקונה או קונה המשנה למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה;

(2)   שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה                אותה.

      (ב)  הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה יסודית שלא היה ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה

             לרשותו, אם הודיע עליה למוכר בתוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

4ב. (א)  התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל                    המוכר לתקנה תוך זמן סביר.

צמצום הוראות החוק

 

נושא הליקויים ותיקונם נדון במספר פסקי דין, כשבתי המשפט נדרשו לא אחת נדרש לדון האם הקונה מסר הודעה כדין, קרי לאחר זמן סביר, האם ניתנה למוכר הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים, וכן בנושאים נוספים רבים. בהתאם לכך, בפסק דין ע"א 2299/99 אברהם שפייר ו-28 אח' נ' דיור לעולה בע"מ דן בית המשפט בעניין חשיבות מתן הודעה למוכר בתוך פרק זמן סביר, ובעניין זה נקבעו הדברים הבאים:

לציטוט מפסק הדין לחץ כאן

תניה בחוזה מכר, ולפיה לא יהא מוכר אחראי לליקוי או לאי-התאמה בממכר אלא אם תימסר לו – בתוך זמן שנקצב מראש – הודעה מוקדמת על הליקוי או על אי-ההתאמה, היא שכיחה בהסכמי מכר, והצדקותיה הן: נתינת הודעה מוקדמת מאפשרת למוכר לפעול מיידית לתיקון הליקויים ועל דרך זה למנוע התרחבות הנזקים. בייחוד אמורים הדברים ב"ליקויים מתפשטים" שטיפול בהם במועד מוקדם מאפשר מניעת התפשטותו של הנזק או מניעת הפיכתו לנזק לאו-בר-תיקון. בהיבט זה משרתת ההודעה את נטל הפחתת הנזק, נטל המוטל על הניזוק. הצדק זה לדרישת ההודעה המוקדמת נדרש אף מתוך עקרון היעילות המכתיב צורך למזער את הפגיעה בסך המשאבים של המשק.

מסירת הודעה במועד מוקדם מאפשרת לקבלן לבצע תיקונים שעה שמצוי הוא – למצער, בחלק מן המקרים – בשטח הבנייה, ועמו הציוד, הכלים והפועלים הנדרשים לתיקונים. מסירת הודעה במועד אף מאפשרת לקבלן לחזור על קבלני משנה וספקי ציוד שעבודתם או חומרים שסיפקו גרמו לליקויים.

מתן הודעה במועד מאפשר לקבלן לבצע בדיקות הנדרשות כדי לעמוד על מהות הליקויים ועל הקשר הסיבתי ביניהם לבין עבודות וחומרים שסיפק. ככל שמשתהה והולך מועד מסירתה של ההודעה המוקדמת, מתרבה והולך הנזק הראייתי, ועלולה להיפגע לא במעט יכולתו של הקבלן להוכיח את הסיבות להיווצרות הליקויים. השהיית ההודעה מאפשרת לקונים לא ישרים להעמיס על הקבלן ליקויים שאין הוא אחראי להם, שכן בחלוף הזמן יקשה עליו להוכיח את הגורמים לאותם ליקויים.

למזעור פסק הדין

רשימת ליקויים ו- פרוטוקול מסירה:

בעת מסירת הדירה הרוכש נדרש לבצע סיור עם נציג של היזם, לעבור בחלקים השונים של הדירה, לבדוק את מצבה, ולציין את הליקויים שהוא גילה במהלך הבדיקה. עד כמה שהפעולה נראית פשוטה - רוכשים רבים מפספסים במהלך הבדיקה ליקויים רבים שכל רוכש סביר יכול היה לגלותם בכל בדיקה. על כך יש להוסיף ליקויים נסתרים ועוד ליקויים שרק לאחר שימוש ממשוך בדירה ניתן לגלותם (כמו סתימה במקלחת או שיפועים לא תקניים שבהעדר מומחה רק בחורף נכל לדעת שישנה בעיה).

כאמור לעיל, ליקויי בניה חולשים על כל המערכות, האביזרים, המת