ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
המדריך המקיף לרכישת דירה יד 2

רכישת / קניית דירה יד שניה - כל המידע שחשוב לדעת לפני החתימה

תוכן עניינים:

רכישת דירה

מבוא:

המדריך שלפניכם נכתב בעזרת ידע רב שנצבר בעקבות ליווי מספר רב של הסכמי מכר רבים ומגוונים, הכוללים עסקאות פשוטות ומורכבות כאחד - כשלבסוף הסכם זה כולל את הנושאים השכיחים אשר עולים במרבית העסקאות, וכן עצות שימושיות, נקודת חשובות שיש לקחת בחשבון החל מהשלב הטרום חוזי ועד להשלמת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

 

את הידע הרב שנצבר למדנו לאור פעילותינו הענפה בתחום הנדל"ן הכולל ייעוץ משפטי שוטף לחברות נדל"ן רבות בתחום במספר רב של פרויקטים, ליווי הסכמי מכר רבים וכן מתוך למידה של הוראות החוק והפרקטיקה הנוהגת.

 

עם זאת, המדריך אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ מקצועי על ידי עורך דין מתחום הנדל"ן ו/או של כל בעל מקצוע אחר אשר אמון על מתן ייעוץ וליווי של עסקאות אלו.

זיכרון דברים

 

על הסכמי המכר חלים דיני החוזים והוראות דין נוספות (כגון הוראות חוק המקרקעין בו מעוגנת דרישת הכתב בהסכמי מכר), ומשכך כדי שיתקבל הסכם מחייב חל הצורך לביצוע בין הצדדים של הצעה, מסוימות, גמירות דעת וקיבול. ככלל, זיכרון הדברים נותן מענה לדרישת הכתב ובמקרים מסוימים הוא מגלם בתוכו את כל היסודות הדרושים לצורך היותו הסכם מחייב.

 

לגבי פרטים שלא הוסדרו בזיכרון הדברים ניתן להשלים באמצעות הוראות חוק משלימות, לפי מה שנהוג ומקובל בתחום וכן לפי נסיבות המקרה. לפיכך, יש להיזהר כי זיכרון הדברים אינו מהווה הסכם מחייב. ככלל, בתי המשפט נוטים לתת פרשנות מצמצמת לתוקפו של זיכרון הדברים, אך אין לגרוע מכך שבלא מעט פעמים ניתן לו תקוף מחייב. מבחינת הפסיקה נקבעו מספר פרמטרים לכך שיראו בזיכרון הדברים כהסכם מחייב, וזאת בעת הסדרת הנושאים שלהלן:

לייעוץ משפטי בעניין הסכמי מכר  ניתן לפנות למשרדנו

רכישת דירה - בדיקות מקדמיות:

 

ככלל, בעבור מרבית האנשים רכישת תהיה הינה העסקה היקרה והמשמעותית ביותר, לכן לפני רכישת הנכס רצוי לבצע מספר בדיקות מקדמיות לבדיקת סביבת הנכס, מצבו התכנוני והרישומי, בירור זכויות של הבעלים, מסמכי הבית המשותף, זכויות לטובת צד ג', דרכי מימון העסקה,ביצוע בדק בית ובדיקת שווי לדירה, אומדן הוצאות נלוות, היתרונות שניתן להפיק מהנכס וכיו"ב.

 

הבדיקות המקדמיות מאפשרות לקונה לעמוד על טיבו של הנכס הנרכש, לצבור מידע רב אשר יאפשר לו לקבל החלטה מושכלת באם לרכוש את הדירה או לא ולבדוק האם הדירה מתאימה למטרותיו.

 

כפי שניתן לראות ישנן בדיקות רבות שעל הקונה לבצע לפני החתימה על הסכם המכר, אמנם החובה לבצע את הבדיקות משתנה בהתאם לסוג הנכס הנרכש (כך למשל יש הבדל בין דירה רגילה בבית משותף לבין דירת גג/גן או בית צמוד קרקע), עם זאת ישנן בדיקות שלא ניתן לוותר עליהן, וזאת למרות שמומלץ לבצע את כל הבדיקות כדי לקבל את מלוא המידע הדרוש לפני החתימה על הסכם המכר ורכישת הדירה. 

 
רכישת דירה - בדיקת סביבת הדירה לפני חתימה על הסכם מכר:

בעת בדיקת סביבת הדירה אנו נבדוק כי אין מטרדים אשר יימנעו או ייפגעו בשימוש הסביר למגורים בדירה וכן כי סביבת הנכס תואמת את המטרות שלשמה נרכשה הדירה.

 

אגב כך, אנו נבחן האם בסביבת הנכס ישנם גנים, בתי ספר, גני ילדים, פרקים, אזורי מסחר, תחבורה ציבורית, מרכזים קהילתיים ועוד מגוון שירותים שהשימוש בהם נפוץ. כמובן, שיקולים אלו ביחס להתאמת סביבת הדירה משתנים לפי מטרת הרכישה.

 

שכן, ככול ומדובר בדירה הנרכשת לצורכי השקעה אנו ניתן דגש לתחבורה ציבורית ולביקוש של שוכרים באזור בו נמצאת הדירה. לעומת זאת, אם מטרת הרכישה נועדה לצורכי מגורים של הקונה יינתן דגש נוסף על כמות החניות בסביבת הדירה, קרבה לגנים וכיו"ב. 

כמו כן, לפני רכישת הדירה רצוי לבדוק כי אין בסביבה מטרדים כגון ריח או רעש ממפעלים, גגות אזבסט, כבישים סואנים, שימוש חורג שנעשה בדירות באמצעות הפיכתן לגני ילדים אשר גורמים לרעש ומגבירים את מצוקת החניה, קליניקות רפואיות משרדים וכיו"ב. עוד יש לבדוק כי אין בבניין שימוש שלא כדין בשטחי הרכוש המשותף (כמו למשל בנייה שלא כדין על גג הבניין), הפרעות שנגרמות על ידי בעלי דירות אחרים, קרבה גינות שגורמות לרעש לא סביר, מצוקת חניה וכיו"ב. 

לצורך בדיקת סביבת הנכס רצוי לבדוק פיזית את סביבת הדירה מספר פעמים בשעות שונות ובימים שונים, כך למשל מומלץ לבדוק את העומס בכבישים בעת יצאת אנשים לעבודה ובחזרה, מומלץ לבדוק האם קיימת בעיית חניה בשעות מסוימות ובסופי שבוע וכו'. כן מומלץ לשאול אנשים הגרים בסביבת הדירה האם קיימים מטרדים או גורמים אשר יש בהם כדי להשפיע על ההנאה ממגורים. עם זאת, ניתן לבצע הים בדיקות רבות מבלי לצאת מהבית, וזאת עוד בשלב בו התחלנו רק להתעניין לגבי רכישת הדירה, כך:

מסמכי בית משותף:
 

מסמכי הבית המשותף מורכבים (בדך כלל) מתשריט, תקנון וצו רישום הבית המשותף. שילוב המסמכים הללו מאפשר מצד חד לקבלת נקודת מבט ראשונית על מצבו התכנוני של הנכס בעת רישום הבית המשותף וכן בגין הסדרת היחסים והזכויות שבין בעלי הדירות.

 

יובהר כי, לעיתים ייתכנו אי התאמות אשר מקורן בשינויים שבוצעו כשלא תמיד ניתן להסיק מכך כי מדובר בחריגות בניה, אולם עצם אי ההתאמה מחייבת ביצוע בדיקה. את ההשוואה בין המצב הפיזי של הנכס ממועד הרישום לעומת מצבו הפיסי של הנכס בפועל רצוי לבצע באמצעות איש מקצוע אשר מוסמך ובקיא בנושא.

 

כאמור, לצד התשריט מצויים תקנון וצו רישום בית משותף בהם מוסדרים החובות בין בעלי הזכויות בנכס, לרבות: חלוקת עלויות אחזקת והוצאות הבית המשותף, חלוקת הרכוש המשותף שניתן להוציאו על פי חוק המקרקעין, חלוקת הבניין לדירות וכיו"ב.

ספרי ועד בית:
 

דירות מגורים רבות מרכיבות למעשה יחד עם יחידות נוספות בבניין את הבית המשותף שהינו צורת מגורים שכיחה בעיר המודרנית, וזאת כדי לנצל באופן מיטבי את הקרקעות בתוך העיר. כתוצאה מהחיים בבית המשותף נקבעים כללים להסדרת היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף אשר ניתנות לשינוי מעת לעת בהחלטות המתקבלות באספות דיירים כשעל החלטות אלו להירשם בספר ועד הבית שצריך להיות נגיש לכל בעלי הדירות.

 

לכן, בנוסף לבדיקת מסמכי הבית המשותף, נסח לשכת רישום המקרקעין ויתר המסמכים בהם מסדירים את זכויות המוכר בדירה יש לבדוק גם את ספרי ועד הבית ולבחון שלא התקבלו באספות הדיירים החלטות שמשנות את מצב הזכויות של המוכר בדירה (כמו למשל הסכמה להוציא חלקים מהרכוש המשותף, הצמדת זכויות בניה לדירה מסוימת, חלוקה מסוימת של חניות וכו').

רכישת דירה - בירור הזכויות בנכס:
 

באופן עקרוני, אפילו אם לכל הבדיקות היה משקל זהה, הרי שבירור הזכויות בנכס היה ראשון בין שווים. מדובר בבדיקה חשובה כך שבמסגרתה מוודאים ומאמתים כי התמורה אינה משולמת "על קרן הצבי". 

 

משכך, יש לבדוק כי המוכר אכן רשום כבעלים של הדירה הנמכרת, כי פרטי הזהות של המוכר בתעודת הזהות זהים לפרטים במסמכי הרישום, כי הזכויות הנמכרות כולל ההצמדות אכן רשומות על שם המוכר וכו'. ככל לפי חוק המקרקעין רישום הזכויות בנסח לשכת רישום המקרקעין מהווה הוכחה חותכת לתוכנו, כלומר לפי החוק הרישום של פלוני כבעלים מהווה ראיה חלוטה ביחס לבעלות. אולם ייתכנו מקרים בהם יזויפו פרטי המוכר באופן התואם את הרישום בנסח. 

 

נסח לשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו):

 

כאמור לעיל, נסח לשכת רישום המקרקעין מהווה ראיה חלוטה לעניין הבעלות. לפיכך, הפעולה הראשונה שיש לבצע היא בדיקת נסח לשכת רישום המקרקעין ולאמתם מול תעודת הזהות של המוכר, באצעות כך ניתן לבדוק האם הדירה הנמכרת היא דירתו של המוכר וכן האם המוכר הוא הבעלים של הדירה.

 

בנוסף, בעזרת הנסח ניתן לראות מהן הצמדותיה של הדירה הנמכרת, לרבות: חניות, מחסן, מרפסות, גינה וחלקים ברכוש המשותף. כיום ניתן להוציא נסח דרך האינטרנט, כך שמדובר בפעולה פשוטה וזולה יחסית (נכון להיום עלות נסח מקוון 15 ש"ח).

 

כמו כן, באמצעות הנסח ניתן לראות האם נרשמו על הדירה עיקולים, הערות, שעבודים (משכנתאות), צווים, הערות אזהרה וכן הערות נוספות. לנוכח המידע הרב שניתן לקבל מהנסח, וכן בשל התוקף הניתן לרישום בו מומלץ להוציא נסח כבר בתחילת המשא ומתן, אך גם ביום החתימה על ההסכם וזאת כדי לוודא שלא נערכו שינויים בנסח. אולם, ראוי לשים לב למספר סוגי נסחים, כדלהלן:

 • פנקס הבתים המשותפים: רישום הזכויות כשכל דירה רשומה כתת חלקה נפרדת אשר מהווה יחידה רישומית נפרדת ביחס ליתר החלקות בבניין.

 • פנקס הזכויות: רישום הזכויות כשכול בעלי הזכויות בחלקה רשומים ביחד (במושע) כשלכל אחד מבעלי הזכויות רשום חלקו היחסי לפי שיעור הבעלות.

 • נסח היסטורי: נסח בו מתעדים כל הפעולות שבוצעו במקרקעין.

בהתאם למצב רישום הזכויות בנכס והמטרה שלשמה מעוניינים להוציא נסח אנו נבחר באם להוציא נסח מרוכז, נסח פרטני וכו'.

אישור זכויות - רשות מקרקעין ישראל:

במקרים מסוימים לגבי במקרקעין בהם הבעלות רשומה על שם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), רשות הפיתוח וכן גופים נוספים מטעם מדינת ישראל הבעלות תירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל. לפיכך, במקרים אלו אישור לבעלות תינתן באמצעות טופס אישור זכויות המונפק על ידי רשות מקרקעי ישראל. בנוסף, ניתן לבצע בדיקה ראשונית ביחס לרישום באתר של רמ"י - קבלת מידע על נכס.

 
 
 

זכות מסוג הערת אזהרה (זכות מעין קניינית):

בנוסף, ייתכנו מקרים בהם הזכויות בלשכת רישום המקרקעין טרם נרשמו כמו למשל במקרים בהם מוכר רכש את הדירה אשר טרם הסתיימו ברישום בלשת רישום המקרקעין (בדרך כלל הרישום יתבצע לאחר רישום בית משותף) או במקרים בהם המוכר רכש את הדירה הנמכרת לפני זמן רב, אך במשך הזמן הדירה לא נרשמה בשל טעות טכנית.

 

לעניין זה יובהר כי, עד לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין הזכויות הנמכרות/הנרכשות הינן זכויות חוזיות, ולכן יש להבטיח שבסוף ההליך יירשמו הזכויות החוזיות.

לכן, ראוי לשים לב למהות ההערה שנרשמה ולזכויות המוקנות מכוחה (יש לכל מקרה מנגונים חוזיים שמבטיחים את רישום הזכויות או מקטינים את הסיכונים בהתאמה).  

 
 
 
 
 
 
 

מחלקת ארנונה:

בדיקה במחלוקת ארנונה מתייחסת בעיקר לחובות הרשומים על שם המוכר וכן בכל הקשור לזהות המחזיקים. ככול ורשום מחזיק שונה אנו נרצה לוודא כי מדובר בשוכר, וכן לקבל הסכם שכירות המאשר זאת. בהמשך, אנו נרצה להסדיר בהסכם המכר את היחסים בין השוכר לבין הקונה, כך שבמקביל להעברת הזכויות והחובות בין השוכר לבין הקונה יימסרו גם לידי האחרון כל השיקים, הערבויות והביטחונות שנמסרו לקונה.

צווים, הערות ובדיקות נוספות:

בנוסף, אנו נרצה לוודא כי אין ביחס לדירה הליכים שר מתנהלים בבתי המשפט, במפקחת על הבתים המשותפים ובפני בית המשפט לעניינים מקומיים. ביצוע הבדיקה ייעשה באמצעות בדיקה במאגרים משפטיים, מול המחלקה המשפטית בעירייה ומחלקת הנדסה וכן באמצעות בחינת נסח לשכת רישום המקרקעין. אגב כך, אנו מוודא כי אין חובות ביחס לפעולות שבוצעו בנכס כמו למשל במקרים בהם ניתנה לוואה לשיפוץ המבנה שהחזרתה מבוצעת באמצעות תשלומי הארנונה, העדר תניה לפיה יינתן פטור מהיטל השבחה בכפוף לתקופת מגורים בנכס וכיו"ב.

כמו כן, לפי הצורך יבוצעו בדיקות נוספות בייחוד במקרים בהם הדירה נמכרת באמצעות נהל מיוחד כמו כונס נכסים, מנהל עזבון וכו' אשר מונו על ידי בית המשפט או בנסיבות המצריכות בדיקות נוספות מול גורמים שונים. משכך, ניתן לראות כי לא מדובר ברשימה סגורה של מקרים.

 
 
 

הערכת שווי על ידי שמאי ובדק בית:

בדיקת הנכס על ידי שמאי ו/או על ידי חברת בדק בית עשויה להקנות לרוכש ידע רב מאת אנשי מקצוע אשר עיסוקים היום יומי הינו סקירת מצבן של דירות, כשבמסגרת זו נבדקים גורמים שונים המשפיעים על שוויו של הנכס אשר חלקם הגדול כלל אינו מוכר לרוכשים רגילים.

 
בדיקת הנכס ושוויו על ידי שמאי מקרקעין:

כפי שציינו לעיל, ניתן לקבל אומדן ראשוני בקשר לשווי הדירה מאתר "מידע נדל"ן" של מיסוי מקרקעין, וכן מאתר של מדל"ן הסוקר את שווי העסקאות שבוצעו בסביבת הדירה. עם זאת, בדיקת שווי הנכס באמצעות אתרים אלו נועדה לתת אינדיקציה ראשונית שאינה מקצועית, ולכן כדי להעריך נכון את שווי הנכס יש להסתייע בשמאי מקרקעין שיבצע את הבדיקה.

 

בהנחה כי אנו נמצאים בשלבים מתקדמים לפני החתימה ניתן לבדוק את האפשרות כי תבוצע בדיקה מקדמית על ידי שמאי מקרקעין מטעם הבנק שעתיד ממנו לקח המשכנתא. כשלעניין זה יובהר כי, ישנו הבדל בין דו"ח של שמאי להערכת נכס לבין דו"ח מקוצר אותו מבצע השמאי מטעם הבנק, לכן עריכת בדיקה מקדמית הכוללת את הדו"ח המלא מקנה מספר יתרונות, הכוללים בין היתר את הפעולות הבאות:

ביצוע בדק בית:
 

כיום ישנן חברות רבות המספקות שירותי בדק בית לבדיקת מצבו של הנכס אנשי מקצוע באמצעות מכשירים מתקדמים ובהתבסס על ידע והניסיון המקצועי שלהם, כשבמסגרת זו בודקים האם אין בדירה ליקויים שונים, כגון: בעיות רטיבות נסתרות, בעיות רטיבות מאחורי רהיטים שאין באפשרותו של קונה סביר לגלותם, בעיות בתשתיות ומתקני הדירה (חשמל, מים, גז, תקשורת וכיו"ב), תקינות מוצרים ואביזרים הקיימים בדירה, וכן פעולות נוספות.

 

באמצעות בדיקה ו ניתן לגלות בעיות וליקויים הקיימים בדירה לפני רכישת הנכס - גילוי המאפשר לקונה לבקש את תיקונם של הליקויים עוד לפני תשלום מלוא התמורה בעבור הדירה או להפחית את שוויו של הנכס (בהנחה כי הליקויים יתוקנו על ידו). בנוסף, ניתן לגלות באמצעות בדיקה זו על אביזרים מקולקלים שלא ניתן לתקנם, אלא להחליפם באביזר חדש. כפי שציינו במאמרנו הקודם בעניין ליקויי בניה ואי התאמות במסירת דירה, ליקויים נמצאים הן בנכסים שבנייתם רק הסתיימה והן בנכסים אשר בנייתם הסתיימה לפני זמן רב. 

 

רכישת דירה  - דיווחים למיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין מחייב כל אחד מהצדדים לעסקה להגיש דיווח מתאים בתוך 30 יום (תצהיר מוכר ותצהיר רוכש - ניתן להגיש דיווח משותף) (יש לשים לב כי מועד הדיווח שונה מ- 40 יום ל- 30 יום), וכן לשלם את המס המוטל על העסקה בתוך 60 יום ממועד החתימה על ההסכם. העדר תשלום או דיווח במועד עלול לגרום להטלת עיצומים כספיים (קנסות בשל איחור/אי דיווח בזמן) ואף להוות עבירה פלילית. לדיווח ישנו משקל רב בעת בחינת כוונת הצדדים וגמירות הדעת בקשר לחתימה על ההסכם, בייחוד בכל הקשור להוכחה כי לא מדובר בעסקה שנעשתה למראית עין. 

על מנת לאמוד את סך כל עלויות העסקה יש לבצע שומה עצמית למס הרכישה וכן שומה עצמית למס השבח (על החשיבות של שומה עצמית למס השבח נדון בהמשך), וזאת כדי לאפשר לקונה לכלכל את צעדיו מראש, להיערך לכל ההוצאות שיוטלו בגין העסקה ולבדוק את זכאותו להטבות מס שונות. ככלל, מס השבח משולם על ידי המוכר, ואילו מס הרכישה משולם על ידי הקונה.

 

כשלצורך חישוב מס הרכישה יש לקחת בחשבון את כל הנכסים הנמצאים בבעלות התא המשפחתי וכן את יתר ההוצאות אשר נכללות מבחינת מיסוי מקרקעין תחת "יתרת שווי הרכישה" (הוצאות אשר מגדילות את שווי העסקה מבחינת מיסוי) כמו במקרים בהם משלם הרוכש את מס השבח.

את הדיווח יש להגיש לאחר החתימה על הסכם המכר, אך את עריכת השומה העצמית יש לבצע עוד לפני החתימה.

עריכת שומה עצמית למס הרכישה:
 

עריכת שומה עצמית למס הרכישה מאפשרת לאמוד את גובה מס הרכישה שיוטל בגין העסקה, כשהחישוב מבוצע בהתאם לפרטים אותם מוסר הקונה אשר לפיהם יקבעו גם מדרגות מס הרכישה. לצורך קבלת פטור/פטור חלקי ממס הרכישה הניתן לדירת מגורים יחידה יש לעמוד בתנאים הבאים (מדובר ברשימה חלקית): 

 • הפטור ניתן ליחיד בלבד (לא לחברה).

 • זוהי דירתו היחידה של הרוכש למעט במקרים בהם יראו דירה נוספת אוחלק מדירה תחת חזקת דרת מגורים רגילה.

  • עד 1/3 מהזכויות בדירה שלא התקבלה בירושה.​

  • כד 1/2 מהזכויות בדירה שהתקבלה בירושה.

  • רכישת דירה חלופית (למשפרי דיור).

 

מדרגות מס רכישה (דירת מגורים יחידה ודירת מגורים רגילה):

בהתאם למדרגות מס הרכישה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין, וכן בהתאם להנחיות מיסוי מקרקעין בהוראות ביצוע מס' 1/2017 - בהן מעודכנות מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים יחידה, החיוב בגין כל מדרגת מס רכישה יחול כמופרט להלן:

 • עד 1,623,320 ש"ח - פטור ממס רכישה.

 • על החלק היחסי שבין 1,623,32 ש"ח ועד 1,925,460 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 3.5%.

 • בין 1,925,460 ש"ח ועד 4,967,445 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 5%.

 • בין 4,967,445 ש"ח ועד 16,558,150 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 8%.

 • מעל 16,558,150 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 10%.

לעומת זאת, בעבור דירת מגורים רגילה יחולו מדרגות מס שונות (אשר יגדילו את גובה השומה), כך:

 • עד לסכום של  4,967,445 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 8%.

 • מעל לסכום זה ישולם מס רכישה בשיעור 10%.

לצורך חישוב גובה מס הרכישה ניתן להיעזר במחשבון מס הרכישה שבאתר מיסוי מקרקעין.

ניתן לקבל בהרחבה פרטים נוספים בקישורים שלהלן בקשר לקבלת פטור חלקי ממס רכישה לדירת מגורים מזכה, מדרגות מס רכישה לדירת מגורים רגילה וכן הוראות שונות ביחס למס הרכישה.

 
 
 
פטורים, פטורים חלקיים והקלות למס הרכישה:

בנוסף לפטור/פטור החלקי הניתן לרוכש דירת מגורים יחידה, יישנן הטבות נוספות במס הרכישה אשר ניתנות לנכה, לעולה חדש וכן בעת רכישת דירה לצורכי ילד נכה. המשותף לכל ההטבות הללו הוא מתן פטור חלקי במסגרתו משולם מס רכישה בשיעור של 0.5% מהתשלום שהיה על הקונה לשלם בפועל.

 

עם זאת, כיוון שההטבה ניתנת לניצול עד לפעמיים במהלך חיי הרוכש מומלץ לנצלה באופן משוכל ובהתאם לתנאי העסקה.

להלן קישורים למאמרים בעניין פטור חלקי לנכה ולעולה חדש ממש רכישה ו- פטור חלקי ממס רכישה לצורכי ילד נכה.

כמו כן, במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל החזר ממס רכישה לאחר הוצאת היתר בניה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פריסת לוח תשלומים:
פטורים, פטורים חלקיים והקלות למס הרכישה:

בנוסף לפטור/פטור החלקי הניתן לרוכש דירת מגורים יחידה, יישנן הטבות נוספות במס הרכישה אשר ניתנות לנכה, לעולה חדש וכן בעת רכישת דירה לצורכי ילד נכה. המשותף לכל ההטבות הללו הוא מתן פטור חלקי במסגרתו משולם מס רכישה בשיעור של 0.5% מהתשלום שהיה על הקונה לשלם בפועל.

 

עם זאת, כיוון שההטבה ניתנת לניצול עד לפעמיים במהלך חיי הרוכש מומלץ לנצלה באופן משוכל ובהתאם לתנאי העסקה. להלן קישורים למאמרים בעניין פטור חלקי לנכה ולעולה חדש ממש רכישה ו- פטור חלקי ממס רכישה לצורכי ילד נכה.

כמו כן, במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל החזר ממס רכישה לאחר הוצאת היתר בניה.

 
 
 
 
 
 
 
 

קביעת פגישת ייעוץ:

 
 

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לערוך, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק .שהוא מהחומר הכלול במאמר זה.

אמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא ניתן לראות בתוכן המאמר כייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד. לפני כל ביצוע פעולה רצוי להיוועץ בעו"ד.

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com