תמ"א 38: הבדלים בין הריסה ובניה לבין חיזוק מבנים

2.12.21

פורסם בתאריך:

5.12.21

עודכן לאחרונה:

מבוא:

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית החולשת על שטחה של כל המדינה והיא נועדה לחזק מבנים מפני רעידות אדמה, לחדש את הסביבה העירונית (התחדשות עירונית) ובמידת האפשר לשפר את יחס החלוקה בין שטחים פתוחים ושטחים לצורכי ציבור לבין השטחים המיועדים לבניה [הגדלת אחוזי הצפיפות (הגדלת כמות יחידות הדיור) בשטחים בנויים מאפשרת לשמר שטחים פתוחים].

את השגת מטרותיה של התמ"א ניתן לבצע באמצעות מספר הליכים תכנוניים ופעולות רישוי, ובהם: תמ"א 38/1 - חיזוק מבנים, תמ"א 38/2 - הריסה ובניה ופינוי בינוי. למרות שרבים מכנים את כל ההליכים התכנוניים כתמ"א 38, עדיין רצוי להבדיל בין פעולות אלו ולהכיר את השוני ביניהן. אם כן, עולה השאלה מהו ההבדל בין התכניות, ובייחוד מה ההבדל בין הריסה לבנייה לבין חיזוק מבנים?


תוכן עניינים:

תמ"א 38 - מה ההבדל בין חיזוק מבנים לבין הריסה ובנייה?

תמ"א 38/1 - חיזוק מבנים.

תמ"א 38/2 - הריסה ובניה.

ההבדלים בין הריסה לבנייה מחדש לבין חיזוק מבנים ישנים.

נושאים משפטיים.

היערכות בעלי הדירות לפרויקט.

ערבויות, בטחונות וביטוחים.

משך הזמן להוצאת היתר והתנגדויות.

הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות לכל פרויקט.

תמ"א 38: הבדלים בין הריסה ובניה לבין חיזוק מבנים

תמ"א 38 - מה ההבדל בין חיזוק מבנים לבין הריסה ובנייה?

כפי שצוין לעיל, תמ"א 38 משלבת בתוכה מספר אפשרויות תכנוניות ודרכי ביצוע להשגת מטרותיה, אולם לכל אחת מהאפשרויות יש יתרונות, חסרונות והבדלים מהותיים, כך שישנו שוני משמעותי בין הריסה ובנייה מחדש לבין חיזוק מבנים ישנים. כיום, מרבית התוכניות שיוזמים בעלי דירות הן הריסה ובנייה ו- חיזוק מבנים, ולכן מאמר זה יתמקד בעיקר באפשרויות אלו.

כפועל יוצא מכך, ההבדל בין התכניות משפיע על ניהול והגדרת היעדים בשלב המשא ומתן, על הערבויות והביטחונות שבעלי הדירות יבקשו, היקף וניצול זכויות הבנייה, התכנון המוצע, תקופת העבודות, פתרונות חניה, תמורות שוני, הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות, תמריצים שונים ליזם ולבעלי הדירות, תיקון צו הבית המשותף ועוד.


תמ"א 38/1 - חיזוק מבנים: