top of page

עשר אבני דרך בתמ"א 38

5.12.21

פורסם בתאריך:

5.12.21

עודכן לאחרונה:

מבוא:

הרעיון לבצע פרויקט תמ"א 38 חולף בראשם של בעלי דירות רבים אשר תרים אחר דרכים והזדמנויות לחזק את דירותיהם מפני רעידות אדמה, להוסיף ממ"דים שייתן מענה לאירועי בטחוניים, להשביח את נכסיהם ועוד.


אלא שבמרבית המקרים לבעלי הדירות אין מספיק כלים כדי לממש את רצונם לבצע פרויקט, לקדם בדרך הנכונה והיעילה ביותר את בפרויקט, לרתום את בעלי הדירות למהלך, לבחור יזם ואנשי מקצוע שילוו אותם, לבחון את התמורות הראויות ועוד. להלן, רשימה של חלק מהשאלות שעולות מצד בעלי הדירות:


1. האם צריך לבחור קודם כל עו"ד מטעם בעלי הדירות או יזם?

2. מהו הליך של התמחרות בין יזמים?

3. האם יש לאפשר לעו"ד לבחור את היזם?

4. האם לחתום על הסכם NON-SHOPPING עם היזם?

5. כיצד יש לבחון את התמורות המוצעות ובמי צריך להסתייע כדי לבחון אותן?

6. מהו פרק זמן סביר להוצאת היתר בנייה, ואילו גורמים דוחים את מרוץ הזמנים להוצאתו?

7. פיזור מנגנון הודעות והתראות לאורך הסכם התמ"א.

8. איך ניתן לוודא שהיזם לא יקרוס?

9. האם להתקשר עם חברה מנהלת שתאתר יזם בעבור הבניין?

10. האם ניתן להחיל על הנציגות לנזקים שיגרמו.


כפי שניתן לראות, הצעדים הראשונים מלווים בחוסר ודאות, חשש מלבצע טעויות, רצון להימנע מהסכמים שיכבלו את בעלי הדירות בעתיד ועוד.


המאמר שלפנינו, נועד לסייע לבעלי דירות בעשיית הצעדים הראשונים בתחום, לענות על השאלות שבדרך כלל מעסיקות אותם בתחילת הדרך ועוד.

עשרה אבני דרך בתמ"א 38