top of page

דייר סרבן - מתי זה מוצדק ומה ניתן לעשות

למרות הקונוטציה השלילית שהמונח "דייר סרבן" יוצרת – מדובר בסך הכל בבעל דירה בבית המשותף שאינו תומך בביצועו של פרויקט מסוג התחדשות עירונית או תמ"א 38, וזאת משום שלפי דעתו התנגדותו נעוצה בטעמים סבירים.


הסמכות לפעול כנגד דיירים שמסרבים לביצועו של פרויקט מסוג התחדשות עירונית מעוגמת בשני חוקים:

1. חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006

2. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008


לפי הוראות החוקים הנ"ל, בעלי הדירות בבית המשותף אשר תומכים בפרויקט רשאים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הדיירים הסרבים אצל המפקח על הבתים המשותפים בדרישה לאכוף עליו את ביצוע הפרויקט לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:

1. ניתן היתר בנייה או שהתקבלה החלטת ועדה לאשר את הפרויקט.

2. הושג הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות לביצוע פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי.


על מנת לממש את התנגדותו לביצוע הפרויקט והעלאת מלוא טעמי ההתנגדות – באפשרותו של בעל הדירה המתנגד לפועל במשני במספר מישורים:


1. להגיש התנגדות לביצוע הפרויקט אצל הוועדה המקומית.

2. להעלות את טעמי התנגדותו אצל ועדת הערר.

3. שיקוף הכשלים שבעטיים הוא מתנגד בפני בעלי דירות (בדרך כלל במסדרת ייעוץ פרטני).

דייר סרבן - תמ"א 38

תמ"א 38, התחדשות עירונית, דייר סרבן, בית משותף

קביעת פגישת ייעוץ:

כעורכי דין המוצר אותו אנו מספקים הוא שירות אשר ניתן ללקוחותינו באמצעות ידע רב, מקצועיות, איכות וניסיון מוכח שנצברו במשרדנו בליווי מספר רב של עסקאות. כמשרד עוסק באופן ייחודי וממוקד בתחום המקרקעין על רבדיו השונים אנו מרכזים בעבורכם את כל הפתרונות והידע הנחוצים לכם לאורך כל שלביה של עסקה במקרקעין - כשכל זאת עומד לרשותכם כבר מהרגע הראשון לאחר פנייתכם למשרדנו אשר נמשך בנוסף על פני מספר פגישות אותן אנו עורכים עם לקוחותינו ועד לסיום הטיפול.

את ניסיונו הרב רכשנו באמצעות פעילות ענפה ואינטנסיבית בתחום המקרקעין אשר כוללת ליווי של יזמים בפרויקטים מגוונים החל מהשלבים הראשונים ועד לסיומם. היקף פעילותינו, תדירות העסקאות המלוות על ידינו (כל פרויקט כולל בדרך כלל עשרות עסקאות למכירת דירות) יוצרים למשרדנו רצף אשר משמר את הידע שנצבר  ואת התאמתם לנושאים שבאמת חשובים ללקוחותינו לפני עסקה במקרקעין ולאחריה. כך למשל, ביכולתכם להתרשם מניסיוננו במאמר שקראתם זה עתה אשר משקף מכלול סוגיות ונושאים הנובעים מאיחור במסירת דירה, אולם מדובר רק בחלק קטן מהידע אותו אנו מעבירים ללקוחותינו.

במאמר שנכתב לעיל הושקעו זמן, ידע ומשאבים רבים מתוך מטרה לשתף את הידע שנצבר במשרדנו עם ציבור הרחב, מטרתנו זו מושגת בעזרת מספר אמצעים הכוללים ניהול קבוצת whatsapp ו- facebook הכוללות מאות משתתפים פעילים. אנו מאמינים כי הכוונה נכונה ומתן ייעוץ וליווי משפטי מקצועי על ידי עורך דין מקרקעין הבקיא בתחום וביעל ידע רב בתחום המקרקעין משרת את מטרותיכם ואת רצונכם לשפר את תנאי העסקה ולעבור אותה ללא הפתעות.

ניסיונו המוכח בתחום המקרקעין עומד לרשותכם בכל עת, כך שהנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי בעת מכירת דירתכם.

לעדכונים נוספים הצטרפו לקבוצות פייסבוק ו- whatsapp "שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
bottom of page