top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

איחור במסירת דירה מקבלן - פיצויים לפי חוק המכר דירות


בעבור רוכשי דירות רבים רכישת דירה מקבלן עדיפה לאור ההנחה הניתנת בעת רכישת דירה על הנייר, אולם לעסקה זו ישנן גם מספר חסרונות עקב חוסר הוודאות ביחס למועד מסירת הדירה ולמצבה הפיזי בעת המכירה. לנוכח חוק, נקבע בחוק המכר דירות מנגנון פיצוי לרוכשי דירות אשר מועד מסירת שנקבע בהסכם המכר נדחה. במאמר שלפנינו נסקור את הוראות החוק ואת הסייגים שנקבעו ביחס לפיצוי.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר איחור במסירת דירה מקבלן - פיצויים לפי חוק המכר דירות.

#נדלןמקרקעין #חוקהמכר #פיצויבגיןאיחורבמסירתדירת #איהתאמות #ליקוייבניה #הסכםמכר #תקופתבדק

bottom of page