ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

כך פגמים שנפלו בהצעה להסדר הובילו לביטול כתב האישום


בשנותיה הראשונות של המדינה הוראות חוק התכנון והבניה כמעט ולא נאכפו. אולם, בשונה מאז, כיום שוררת הסכמה בדבר החשיבות שבאכיפת הוראות החוק, וזאת לצד הסכמה בצורך לנקוט בהליכים שונים לפי חומרת העבירה. בהתאם לכך, ניתן לנקוט בהליכים שונים כנגד עבירות שחומרתן שונה ואשר מוגדרות כעבירות קלות להיסגר בהסדר מותנה .

למאמר מקיף בעניין עבירות בנייה - לחצו כאן!

למאמר בעניין היתר בנייה - לחצו כאן

סגירת תיק בהסדר מותנה מניבה לנאשם מספר יתרונות אשר כוללים את סגירת התיק ללא הליך פלילי, סיווג העבירה כקלה (עשו להשפיע על הכשרת העבירות בדיעבד), תשלום סכום נמוך יחסית לתשלום, הגברת הסיכויים להכשרת העבירה ועוד. בשל היתרונות הגלומים בהסדר המותנה נאשמים רבים נאבקים על סגירת התיק כנגדם באמצעות עילה זו, אך לא כל הניסיונות מסתיימים בהצלחה. אמנם, מתוך הניסיונות לסגירת תיק בהסדר מותנה הצטברו מספר פסקי הדין מהם ניתן ללמוד על שיקול הדעת שעל רשויות התביעה לנקוט עת נשקלת האפשרות להציע הסדר טיעון.

לעניין זה, נקדים את המאוחר ונציין כי רשויות התביעה מחויבות לשקול האם התיק מתאים להסדר טיעון, אך הן אינם חייבות להציע לנאשם לפנות להליך זה.

בהליך תוב (פ"ת) 25492-11-13‏ ‏ מדינת ישראל נ' מרדכי אליהו, נדרש בית המשפט להכריע האם נסיבותיו של המקרה מצדיקות את ביטול האישום בשל העובדה שלא הוצע לנאשם הסדר מותנה. לפי העובדות המתוארות בפסק הדין עולה כי התביעה סברה שהפיכת דירת מגורים לגן ילדים בניגוד להוראות ההיתר מהווה עבירה חמורה שאינה מאפשרת לסגור את התיק בהסדר מותנה. בתוך שכך, נסקרו בפסק הדין התנאים לסגירת תיק בהסדר מותנה, כך:

  1. הצגת תשתית ראייתית המספיקה להגשת כתב אישום.

  2. הצעת ההסדר נותנת מענה לאינטרס הציבורי. כלומר, במקרים בהם אין אינטרס ציבורי בניהול הליך פלילי כנגד העבירה יש לסגור את התיק ללא הסדר.

כמו כן, בנוסף להוראות החוק ישנן את הנחיות היועמ"ש שנועדו להתוות את שיקול הדעת שיופעל על ידי רשויות התביעה. על כן, לפי ההנחיות, על התביעה לתת תשומת לב, בין השאר, לגורמים שלהלן:

  1. ההסדר יחול על עבירות קלות ששכיחותן גבוהה.

  2. נסיבות העבירה מקלות הן ביחס לעבירה והן ביחס למבצע העבירה.

  3. ניהול ההליך יכביד במיוחד על מערכת אכיפת החוק שלא לצורך.

כמו כן, מתבצעת חלוקה של העבירות לפי רמת חומרתן, מהקל אל הכבד, בין היתר לפי הקריטריונים הבאים:

  1. עבירות של בניה ו/או שימוש חורג בניגוד לתנאי היתר מורכבות מקשת רחבה של מקרים המחייבות בחינה לפי כל מקרה לגופו. לכן, לא ניתן לקבוע מראש לפי קריטריון זה.

  2. סיווג חומרה קל: בניה בניגוד להיתר (ולא לתכנית).

  3. ביצוע חריגות בנייה נרחבות, עבירות שנועדו למטרת רווח וכו'.

במקרים בהם העבירה תסווג כעבירה חמורה יהיה על התביעה לבצע מבחנים נוספים, לרבות: נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה (ותוצאות הנזק הצפוי), התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה, נסיבות מקלות אחרות וכו'.

בהליך אחר, תוב (חד') 45938-09-15‏ ‏ ועדה מקומית לתכנון חדרה נ' יעקב קרול, הוגש כתב אישום בגין בניה של פרגולה בגודל 35 מ"ר ללא היתר, וזאת לאחר שבעבר נוהל נגד הנאשמים הליך פלילי שבמסגרתו הוצא צו הריסה. הצו כאמור לא נאכף במשך כ- 15 שנים, וכעת התביעה דורשת להשית עונש נוסף בגין אי קיום צו שיפוטי.

להפניה לחלק במאמר בעניין הסדר מותנה לחצו כאן

במסגרת ההליך טענו הנאשמים לביטול כתב אישום בטענות של הגנה מן הצדק לאור השיהוי הרב שנפל בהגשת כתב האישום, מכיוון שלא נערך שימוע כדין ומכיוון שלא הוצע לסגור את ההליך בהסדר מותנה. עם זאת, גם במקרה זה בית המשפט חזר על ההלכה שנקבעה לפיה התביעה חייבת לבחון האם יש להפנות את התיק להסדר מותנה, ואילו ההצעה לאחר בחינת נסיבות המקרה הינה עניין שבשיקול הדעת של התביעה.

למאמר בעניין פיצול דירה לחצו כאן.

מנגד, התקבלו לא מעט החלטות בהן הוחלט על ביטול כתבי אישום שנפתחו בשל כך שהתביעה לא שקלה את סגירת התיק בהסדר מותנה או בשל פגם שנפל בשיקול הדעת שהופעל. כ למשל, בהליך תוב (חד') 10922-01-15‏ ‏ ועדה מקומית לתכנון חדרה נ' יהודה עטון, עלתה פעם נוספת השאלה האם עבירות בנייה של בניית פרגולה והקמת בככה מאפשרות לסגור את התיק בהסדר מותנה. לכאורה, ידוע לנו לאור הדוג' הקודמת כי חריגות בנייה בגודל של כ- 30 מ"ר אינם נחשבות לעבירה קלה, אולם במקרה זה נקבע כי ישנן נסיבות מקלות המצדיקות את סגירת התיק בהסדר מותנה, ומכיוון שהתביעה לא בחנה את הנסיבות המקלות שמצדיקות את סגירת התיק בוטל כתב האישום - והצדדים הופנו לסגירת התיק בהסדר מותנה.

#תכנוןובניה #עבירותבניה #הסדרמותנה

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com