ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

כך פגמים שנפלו בהצעה להסדר הובילו לביטול כתב האישום


בשנותיה הראשונות של המדינה הוראות חוק התכנון והבניה כמעט ולא נאכפו. אולם, בשונה מאז, כיום שוררת הסכמה בדבר החשיבות שבאכיפת הוראות החוק, וזאת לצד הסכמה בצורך לנקוט בהליכים שונים לפי חומרת העבירה. בהתאם לכך, ניתן לנקוט בהליכים שונים כנגד עבירות שחומרתן שונה ואשר מוגדרות כעבירות קלות להיסגר בהסדר מותנה .

למאמר מקיף בעניין עבירות בנייה - לחצו כאן!

למאמר בעניין היתר בנייה - לחצו כאן

סגירת תיק בהסדר מותנה מניבה לנאשם מספר יתרונות אשר כוללים את סגירת התיק ללא הליך פלילי, סיווג העבירה כקלה (עשו להשפיע על הכשרת העבירות בדיעבד), תשלום סכום נמוך יחסית לתשלום, הגברת הסיכויים להכשרת העבירה ועוד. בשל היתרונות הגלומים בהסדר המותנה נאשמים רבים נאבקים על סגירת התיק כנגדם באמצעות עילה זו, אך לא כל הניסיונות מסתיימים בהצלחה. אמנם, מתוך הניסיונות לסגירת תיק בהסדר מותנה הצטברו מספר פסקי הדין מהם ניתן ללמוד על שיקול הדעת שעל רשויות התביעה לנקוט עת נשקלת האפשרות להציע הסדר טיעון.

סגירת תיק בהסדר מותנה בגין עבירות בניה

לעניין זה, נקדים את המאוחר ונציין כי רשויות התביעה מחויבות לשקול האם התיק מתאים להסדר טיעון, אך הן אינם חייבות להציע לנאשם לפנות להליך זה.

בהליך תוב (פ"ת) 25492-11-13‏ ‏ מדינת ישראל נ' מרדכי אליהו, נדרש בית המשפט להכריע האם נסיבותיו של המקרה מצדיקות את ביטול האישום בשל העובדה שלא הוצע לנאשם הסדר מותנה. לפי העובדות המתוארות בפסק הדין עולה כי התביעה סברה שהפיכת דירת מגורים לגן ילדים בניגוד להוראות ההיתר מהווה עבירה חמורה שאינה מאפשרת לסגור את התיק בהסדר מותנה. בתוך שכך, נסקרו בפסק הדין התנאים לסגירת תיק בהסדר מותנה, כך:

  1. הצגת תשתית ראייתית המספיקה להגשת כתב אישום.

  2. הצעת ההסדר נותנת מענה לאינטרס הציבורי. כלומר, במקרים בהם אין אינטרס ציבורי בניהול הליך פלילי כנגד העבירה יש לסגור את התיק ללא הסדר.

כמו כן, בנוסף להוראות החוק ישנן את הנחיות היועמ"ש שנועדו להתוות את שיקול הדעת שיופעל על ידי רשויות התביעה. על כן, לפי ההנחיות, על התביעה לתת תשומת לב, בין השאר, לגורמים שלהלן:

  1. ההסדר יחול על עבירות קלות ששכיחותן גבוהה.

  2. נסיבות העבירה מקלות הן ביחס לעבירה והן ביחס למבצע העבירה.

  3. ניהול ההליך יכביד במיוחד על מערכת אכיפת החוק שלא לצורך.

כמו כן, מתבצעת חלוקה של העבירות לפי רמת חומרתן, מהקל אל הכבד, בין היתר לפי הקריטריונים הבאים:

  1. עבירות של בניה ו/או שימוש חורג בניגוד לתנאי היתר מורכבות מקשת רחבה של מקרים המחייבות בחינה לפי כל מקרה לגופו. לכן, לא ניתן לקבוע מראש לפי קריטריון זה.

  2. סיווג חומרה קל: בניה בניגוד להיתר (ולא לתכנית).

  3. ביצוע חריגות בנייה נרחבות, עבירות שנועדו למטרת רווח וכו'.

במקרים בהם העבירה תסווג כעבירה חמורה יהיה על התביעה לבצע מבחנים נוספים, לרבות: נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה (ותוצאות הנזק הצפוי), התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה, נסיבות מקלות אחרות וכו'.

בהליך אחר, תוב (חד') 45938-09-15‏ ‏ ועדה מקומית לתכנון חדרה נ' יעקב קרול, הוגש כתב אישום בגין בניה של פרגולה בגודל 35 מ"ר ללא היתר, וזאת לאחר שבעבר נוהל נגד הנאשמים הליך פלילי שבמסגרתו הוצא צו הריסה. הצו כאמור לא נאכף במשך כ- 15 שנים, וכעת התביעה דורשת להשית עונש נוסף בגין אי קיום צו שיפוטי.

להפניה לחלק במאמר בעניין הסדר מותנה לחצו כאן

במסגרת ההליך טענו הנאשמים לביטול כתב אישום בטענות של הגנה מן הצדק לאור השיהוי הרב שנפל בהגשת כתב האישום, מכיוון שלא נערך שימוע כדין ומכיוון שלא הוצע לסגור את ההליך בהסדר מותנה. עם זאת, גם במקרה זה בית המשפט חזר על ההלכה שנקבעה לפיה התביעה חייבת לבחון האם יש להפנות את התיק להסדר מותנה, ואילו ההצעה לאחר בחינת נסיבות המקרה הינה עניין שבשיקול הדעת של התביעה.

למאמר בעניין פיצול דירה לחצו כאן.

מנגד, התקבלו לא מעט החלטות בהן הוחלט על ביטול כתבי אישום שנפתחו בשל כך שהתביעה לא שקלה את סגירת התיק בהסדר מותנה או בשל פגם שנפל בשיקול הדעת שהופעל. כ למשל, בהליך תוב (חד') 10922-01-15‏ ‏ ועדה מקומית לתכנון חדרה נ' יהודה עטון, עלתה פעם נוספת השאלה האם עבירות בנייה של בניית פרגולה והקמת בככה מאפשרות לסגור את התיק בהסדר מותנה. לכאורה, ידוע לנו לאור הדוג' הקודמת כי חריגות בנייה בגודל של כ- 30 מ"ר אינם נחשבות לעבירה קלה, אולם במקרה זה נקבע כי ישנן נסיבות מקלות המצדיקות את סגירת התיק בהסדר מותנה, ומכיוון שהתביעה לא בחנה את הנסיבות המקלות שמצדיקות את סגירת התיק בוטל כתב האישום - והצדדים הופנו לסגירת התיק בהסדר מותנה.

#תכנוןובניה #עבירותבניה #הסדרמותנה

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com