ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

ביטול עסקה בשל אי גילוי של מידע וסירוב לספק שירות ואחריות

מרבית הצרכנים כיום מבצעים מדי יום מספר עסקאות במגוון בתי עסק ביחס למוצרים שונים, נתון שהופך אותם בסופו של דבר לקבוצת צרכנים גדולה שמבצעת בכל יום מספר עצום של עסקאות באמצעות פלטפורמות שונות, כגון: אינטרנט, טלמרקטינג, מכר ישיר (פרונטלי) וכיו"ב.


אך היות שלצרכן הרגיל (הסביר) אין את הידע והכלים המתאימים לבדיקת כל העסקאות שמבוצעות על ידו, טיב המוצרים שמסופקים וכו' חל הצורך חל הצורך לקבוע מערכת כללים שתיתן מענה לקשיים שעמם הצרכנים נאלצים להתמודד ולכשלי השוק שהשתרשו. כך למשל, במרבית המקרים לא ניתנת לצרכן ההזדמנות לבדוק את המוצר בחנות, אלא רק כאשר הוא מגיע לביתו, לכן יש צורך לתת מענה למקרים בהם הצרכן מגלה בביתו כי מאפייני המוצר שסופק לא תואמים למצב שנמסר בחנות לגביו.


ואכן, בדיוק לשם כך נחקק חוק הגנת הצרכן, קרי לצורך הסדרת הכשלים שהשתרשו בשוק, איזון בין פערי הכוחות השונים וקביעת כללי משחק הוגנים שיאפשרו את קיומו של שוק יעיל והוגן, וזאת למרות חוסר הידע המצוי בידי הצרכן, חוסר יכולתו להתמקח או לבדוק את המוצר וכן עוד כהנה וכהנה חסרות שעשויות לצור ניצול לרעה של הצרכן.


על מנת להשיג את מטרות החוק כמור לעיל נקבעו בחוק הגנת הצרכן הוראות שאוסרות על הפעלת לחץ פסול, הטעיה, ניצול של פערי כוחות, איסור על פרסום מטעה, חובת גילוי מידע כלפי הלקוח ועוד הוראות חוק שנועדו לצור כללי התנהגות הוגנים בין עוסקים לבין צרכנים, לרבות: איסור על הטעיה וניצול מצוקה, איסור על הפעלת לחץ פסול, הטלת איסור על פרסומים מטעים, קביעת חובת גילוי נרחבת ביחס לפרטים המהותיים של כל מוצר ועוד.

ביטול עסקה בשל אי גילוי פרטים
ביטול עסקה בשל אי גילוי פרטים

בנוסף, נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנותיו הגנות נוספות שמאפשרות לצרכן לבטל את העסקה גם לאחר ביצוע המכירה, ביטול של העסקה במקרה בו העוסק עבר על האיסורים שנקבעו בהוראות החוק וחובת לספק שירות ואחריות לאחר ביצוע העסקה.


בהתאם לכך, בהליך שהתנהל בפני בית המשפט לתביעות קטנות בתיק מספר ת"ק 67473-01-18 רוזנצויג נ' אלקטריק סטורם בע"מ, נדרש בית המשפט להכריע בדבר האם טענתו של צרכן לפיה לא נמסר לו כל המידע המהותי ביחס למוצר, תוך מסירת מידע שגוי, מזכה אותו בביטול העסקה בשל הפרת החובה לגילוי מידע ובשל הטעיה אסורה, והכל כמפורט להלן:


התובע רכש אצל הנתבעת קורקינט חשמלי, כשלטענתו במעמד הקנייה הוא ביקש לרכוש מוצר שיהיה ניתן לעשות בו שימוש למשך שנתיים לפחות מבלי להחליף סוללה, אך לעומת זאת – זמן קצר לאחר הקנייה החלו להופיע תקלות במוצר שנקנה, לרבות ריקון של הסוללה לאחר נסיעה קצרה.


בעקבות זאת, התובע פנה אל הנתבעת וביקש ממנה לתקן או להחליף את הסוללה, אך הוא נענה בשלילה, ובמקום זאת הוצע לו שירות מוזל במחצית מהמחיר.


סירובה של הנתבעת הוביל את התובע לדרוש סירוב עסקה בעקבות אי גילוי מידע מהותי בדבר מצבו של המוצר, וכן בשל הפרת חובה מצד הנתבעת לספק לתובע שירות ואחריות בעבור המוצר. כמו כן, במסגרת הדיון העלה התובע מספר טענות בקשר להתנהלות הנתבעת וביניהן כי זמן קצר לאחר ביצוע העסקה מחיר הקורקינט שנרכש ירד במאות שקלים, כשהסיבה לכך בתקלות רבות שהפכו אותו ללא כדאי לקניה.


עוד טוען התובע כי לא נאמר לו במעמד הקנייה כי האחריות של הסוללה פגה כעבור חצי שנה, ומה שגם שבכל מקרה הוא פנה אל הנתבעת לפני שתמה תקופת האחריות. לעומת זאת, הנתבעת טענה כי התובע רכש מוצר במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק, אך הוא מצפה לקבל תמורה גבוהה בהרבה מזו ששולמה על ידו.


בסופו של דבר, בית המשפט קבע כי הנתבעת לא סתרה את טענות התובע שלא צוינו בפניו חסרונותיו של המוצר במעמד, ושבכל מקרה הנתבעת הפרה את חובתה לספק שירות ואחריות לאחר המכירה, ולכן על הנתבעת להשיב לתובע את סך של 1,645 ₪ בעבור הקורקינט, וכן 750 ₪ בעבור הוצאות משפטיות – סך הכל כ- 2,500 ₪.


כפיר חיון, עו"ד | הגנת הצרכן

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com