top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

המדריך המעשי והמקיף להערת אזהרה


הערת אזהרה הוגדרה בפסיקה כזכות "מעין קניינית" והיא בעלת משמעות וחשיבות בכל הקשור להבטחת זכויותיהם של המוטבים שלטובתם ההערה. באמצעות רישום הערת אזהרה ניתן להבטיח את זכויותיהם של רוכשי דירות לאחר החתימה על הסכם מכר מפני ביצוען של עסקאות נוגדות ביחס לנכס (מקרים בהם הנכס נמכר ל- 2 קונים שונים), הגנה מפני רישום עיקולים, עיגון זכויות קנייניות שרישומן טרם הסתיים ברישום בלשכת רישום המקרקעין (כמו למשל בעת רישום הערת בגין התחייבות לרישום משכנתא), מניעת עסקאות הדורשות את הסכמתו של צד ג', מתן תוקף פומבי ביחס לעסקאות ופעולות שבוצעו בנכס, רישום הסכמי שיתוף בין בעלי זכויות במקרקעין וכו'.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר המדריך המעשי והמקיף להערת אזהרה.

bottom of page