top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מס שבח - חישוב המס ופטור ממס שבח


מס השבח מוטל על מכירת זכות במקרקעין כשסך כל המס שיש לשלם נגזר מגובה המס שמוטל בתקופת הבעלות הרלוונטית ביחס לשבח הכללי שנוצר. לצורך חישוב השומה יש לקחת בחשבון מספר גורמים אשר עתידיים להשפיע על השומה עצמית למס השבח, לרבות: פטור חלקי הניתן באמצעות חישוב ליניארי מוטב, פטורים מכח החוק, וכן הוצאות המותרות בניכוי. הפטור הנפוץ ביותר כיום ניתן בעבור דירת מגורים יחידה כשמטרת הפטור נועדה להטיב עם משפרי דיור,, כך שלמעשה הפטור ניתן מתוך שיקולים סוציאליים. לצורך קבלת הפטור יש לעמוד במספר תנאים.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר מס שבח - חישוב המס ופטורים ממס השבח.

Comments


bottom of page