ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

איחרתם לטיסת המשך בעקבות עיכוב או ביטול של טיסה קודמת - זהו הפיצוי שמגיע לכם


מבוא:

לאיחור או ביטול של טיסות יש השפעה רבה על הנוסעים לחו"ל לאור העובדה שחלק ניכר מתכנון הטיול נעשה בהסתמך על היום והשעה שנקבעה לטיסה היוצאת וכן לטיסת החזרה. כל עיכוב, איחור וביטול של טיסה לחו"ל או של טיסת החזרה מחו"ל עשוי לגרום למזמין השירות, הנוסע, נזקים ועוגמת נפש , ועל כן החוק מחייב את נותני השירותים (כפי הגדרתם בחוק) לסייע לנוסעים שטיסתם שונתה לעומת המועד המקורי, לספק מועד לינה חלופי במקרים המתאימים, לספק כרטיס טיסה חלופי או להשיב את שווי כרטיס הטיסה ששולם, וכן לשלם פיצוי בגין האיחור שנגרם. במאמר שלפנינו, נעסוק בפיצוי המגיע לנוסעים בשל ביטול טיסה וכן בשל עיכוב העולה על 8 שעות (כולל עיכוב ביחס לטיסת המשך).

מהו הפיצוי המגיע בגין עיכוב בטיסה אחת שגרם לביטולה של טיסת המשך

תחום התיירות זוכה בשנים האחרונות לעלייה מתמדת בביקושים וכן לשנים לעלייה שנתית רצופה במספר הנוסעים הטסים לחו"ל, ובתוך שכך גם לעלייה בביקוש למתן שירותי תיירות. את המענה לדרישה ההולכת וגוברת להספקת שירותים בתחום התיירות מספקות חברות רבות אשר פועלות כיום בשוק ובניהן חברות תעופה ידועות, סוכנויות לנסיעות, אתרי אינטרנט ואפליקציות שונות ועוד כהנה וכהנה חברות וגורמים שגדלים ככול שהביקוש גדל. עם זאת, עולה השאלה מהן ההגנות הניתנות לנוסעים ומהן הזכויות המוקנות להם מכח החוק. במאמר שלהלן יודגם מקרה שנדון בפני בית המשפט בגין תביעה שהוגשה לפיצויים בעקבות ביטול טיסה.

בהליך שנדון בפני בית המשפט בתיק תק (י-ם) 61967-02-17‏ ‏ שרה הורוביץ נ' טורקיש איירליינס, נדונו שאלת גובה הפיצוי, חלוקת האחריות והיקף הנזקים שנגרמו על פי השתלשלות אירועים בהם התובעים אשר רכשו זוג כרטיסי טיסה לארה"ב מאת הנתבעות – סוכנות נסיעות, חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ (להלן: " חברת סמארטאייר"), אשר באמצעותה הוזמנו כרטיסי הטיסה וחברת טורקיש איירליינס בע"מ (להלן: "חברת טורקיש") אשר שימשה כמוביל אווירי כלומר חברת התעופה אשר סיפקה בפועל את שירותי הטיסה.

התובעים הזמינו דרך אתר האינטרנט של חברת סמארטאייר זוג כרטיסי טיסה כאשר מועד הזמנת הכרטיסים חל כחודש וחצי לפני מועד הטיסה שעתידה הייתה להתבצע דרך חברת טורקיש. יש לציין כי במהלך הזמנת הכרטיסים נשלחה מעין הודעת "התראה" מחברת בריטיש לפיה חסרים פרטים ליצירת קשר עם התובעים, אולם חרף מתן ההודעה לא נעשתה פעולה מצד חברת סמארטאייר בה בוצעה ההזמנה להשלמת הפרטים.

זמן קצר לאחר ביצוע ההזמנה הודיע חברת בריטיש לסוכנות הנסיעות (חברת סמארטאייר) כי הטיסה חזור לארץ מארה"ב בוטלה, וכי המועד הנדחה לטיסה יחול כעבור שבוע. אולם, אף אחת מהחברות לא עדכנה את התובעים לגבי ביטול הטיסה, כך שהם גילו זאת רק בהגיעם אל שדה התעופה בארה"ב, אז התברר להם כי טיסתם בוטלה.

מכיוון שחברת בריטיש ביטלה את הטיסה מבעוד מועד לא היה נציג מטעמה בדלפק בזמן שהתובעים הגיעו לשדה התעופה, אלא כעבור זמן רב ושעה אחת בלבד לפני מועד הטיסה שהתבטלה. עוד עולה כי המענה היחידי שניתן מטעם חברת בריטיש לתובעים היה כי לא ניתן לסייע להם משום שנשלחה הודעה בדבר ביטול הטיסה, בכך למעשה לא מילאה חברת בריטיש אחר חובותיה כלפי התובעים כנוסעים שרכשו ממנה כרטיסי טיסה, לרבות – אך לא רק: מתן שירותי סיוע, השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי (בהתאם לבחירת התובעים) ופיצוי כספי מכח החוק.

לבסוף, ומשלא ניתן מענה בזמן אמת לתובעים, חזרו התובעים לדירת בנם השוהה בארה"ב ופנו את חברת סמארטאייר על מנת שזו תספק לה טיסה חלופית מוקדמת ככול האפשר (ולא טיסה המאוחרת ב- 7 ימים במקום זו שבוטלה), ואכן – לאחר הפנייה נמצאה לתובעים טיסה יום למחרת, כך שבסך הכל התעכבה חזרת התובעים ארצה ב- 24 שעות.

לאור האמור לעיל, התובעים דרשו לקבל פיצוי בסך של 28,699 ₪ זאת בעקבות הוצאות לינה, עוגמת נפש ופיצויים לדוגמא. משכך, ולצורך קביעת גובה הפיצוי נדרש בית המשפט להכריע מי מבין הנתבעת אחראית ביחס לנזק שנגרם ולחלופין מהו שיעור אחריותה של כל אחת מהנתבעות ו- מהו גובה הפיצוי שיש לפסוק לתובעים?

כפי שניתן להיווכח מעובדות המקרה בין הצדדים להליך לא הייתה מחלוקת בנוגע לכך שטיסת התובעים בוטלה וכן לגבי העובדה שטיסתם החלופית נדחתה בכ- שבוע מבלי שניתנה לתובעים הודעה על כך.

לטענת חברת סמארטאייר האחריות לביטול הטיסה חלה על חברת טורקיש עקב היותה המוביל האווירי, קרי חברת התעופה שסיפקה את השירות. כן ציינה חברת סמארטאייר כי היא ביצעה למעלה מן המוטל עליה עת דאגה בתוך יממה למציאת טיסה חלופית וסמוכה למועד הביטול מהמועד בו פנו אליה התובעים.


על מי האחריות לפיצוי בגין טיסה שבוטלה

בנוסף, חברת סמארטאייר טענה כי התובעים התרשלו בכך שלא ביצעו צ'ק אין, ולכן יש לייחס להם אשר תורם, שכן לו היו מבצעים צ'ק אין היו מגלים כי הטיסה נדחתה. עם זאת, טענה זו נדחתה מכיוון שהטיסה נדחתה למעלה מחודש לפני מועדה, ומיכוון שלא מצופה מנוסע סביר שיבצע צ'ק אין לפני למעלה מחודש ממועד הטיסה לא ניתן לייחס לתובעים אשם תורם.

לעומת זאת, חברת טורקיש טענה כי פעלה כדין ושאין להשית עליה אחריות כלשהי ביחס לפיצוי התובעים, שכן ההודעה נשלחה על ידה בתוך פחות מיום ממועד קבלת ההזמנה, כך שאין חולק כי הודעתה נמסרה בתוך 14 יום לפני יום הטיסה. יתרה על כן, חברת טורקיש ביקשה להסיר מעליה כל אחריות לאור העובדה כי ההודעה לא נמסרה עקב מחדלה של חברת סמארטאייר מלקבץ את פרטי ההתקשרות.

בית המשפט דן בטענות הצדדים ובעובדות המקרה והגיע למסקנה כי התנהלותן של הנתבעות מעלה התנהגות חריגה שאינה משקפת את אמות המידה שאליהן מבקשים לחתור מבחינת רמת השירות שתינתן לנוסעים. בהקשר זה, צוינה גם לשון החוק אשר קובעת שבעת פסיקת פיצויים ייקח בית המשפט בחשבון את אכיפת החוק והתרעה מפניו.

כמו כן, בית המשפט דחה את טענות חברת סמארטאייר לפיה אין להטיל עליה אחריות משום שיש לראות בסוכנות נסיעות כמעין מתווך בלבד, וזאת לאור הלכה ידועה לפיה חלה על סוכנות הנסיעות אחריות כלפי הנוסעים וכי עליה להבטיח שהשירות שהוזמן יסופק להם.

עוד נקבע כי לחברת סמארטאייר אחריות בעקבות מחדלה באיסוף פרטי ההתקשרות של התובעים אשר הביאה לאי עדכון התובעים ביחס לשינוי בטיסתם. כן נקבע כי אין לקבל את טענת חברת טורקיש להעדר אחריות מצדה משום אחרת ייוצר מצב לפי מי שפעל בשיטת "שגר ושכח" יצא נשכר – מטרה שאותה החוק מבקש למנוע.

#פיצויבגיןאיחורבטיסה #ביטולטיסה #איחורבטיסה #עיכובטיסה

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?