ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

מה ניתן לעשות כשהמזוודות מגיעות באיחור לשדה התעופה

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים מתכננים את חופשתם בקפידה רבה עד לפרטים הקטנים, ובהתאם לכך אורזים את מזוודותיהם בפריטים, חפצים ואביזרים הנחוצים להם כדי ליהנות באופן המיטבי מטיולם. אך למרות זאת, לא אחת נגרם עיכוב בהגעת הכבודה, כך שלעתים מזוודותיהם של הנוסעים מגיעות שעות ארוכות לאחר נחיתתם או לחלופין – כלל לא מגיעות. מיותר לציין כי, החשש מאובדן או איחור בהגעת המזוודות מלווה נוסעים רבים, כשתרחיש זה אילץ נוסעים רבים להתחיל את חופשם עם תיק גב בלבד. אם כך, מה ניתן לעשות כאשר יש איחור בהגעת הכבודה או אובדנה?

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


לפני שנדון באפשריות שעומדות לרשות הנוסע, יש לציין כי ישנם שני גופים עיקריים שאליהם הוא יכול לפנות: חברת התעופה שסיפקה את כרטיסי הטיסה וחברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה שהונפקה לו. עם זאת, במרבית המקרים הפיצוי לו יהיה זכאי הנוסע מחברת התעופה יקוזז מהפיצוי שישולם לו מחברת הביטוח.

פיצוי בגין איחור בהגעת כבודה

הפיצוי לו זכאי נוסע בגין איחור בהגעת הכבודה או אובדנה מוסדר בחוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק שירותי תובלה") אשר מפנה בעניין זה לאמנות מונטריאול ואמנת ורשה. לפי אמנות אלו, הנוסע זכאי לפיצוי עד לגובה התקרה המופיע באמנות, ובלבד שלא חל סייג הפוטר את חברת התעופה מתשלום פיצוי.


שאלת הפיצוי בגין איחור בהגעת כבודה או אובדנה נדון במספר פסקי דין, וכך גם בהליך תק (עכו) 35941-05-17‏ ‏ יוסף מחימר נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, במסגרתו נדרש בית המשפט להכריע האם נוסע זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה בשל עיכוב בהגעת הכבודה?


לפי עובדות המקרה עולה כי, התובע, מר מחמיר, הזמין לו לאשתו ולילדם בן השנה 3 כרטיסי טיסה לעיר פריז שבצרפת אצל הנתבעת, חברת ארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מ (להלן: "חברת ארקיע"). במהלך הטיסה, אחסנו התובע ואשתו את עגלת התינוק של ילדם בתא הנוסעים, אך לאחר שהגיעו ליעדם התברר להם שהעגלה לא נמצאת במקומה, וזאת גם אחרי זמן המתנה של כשעתיים בשדה התעופה.


התובע, שנואש מלחכות, הודיע לנתבעת על אובדן העגלה ועשה את דרכו לבית המלון במונית לקראת השעה 12 בלילה. לטענת התובע, הוא חיפש עגלה חלופית במהלך הטיול, אך בשל העלויות הגבוהות הוא העדיף להימנע מהוצאה זו ולהעביר את הטיול ללא עגלה.


התובע הוסיף וציין כי פנייתו אל הנתבעת בעניין אובדן העגלה זכה ליחס מזלזל מצדה.


בנוסף, התובע צירף לתביעה גם את חברת ביטוח ישיר בע"מ (חברת ביטוח ישיר) אשר ערכה לו ביטוח מתאים לפני הטיסה, וזאת מהטעם שלפי הוראות הפוליסה יש באפשרותו להפעיל את הביטוח כתוצאה מאובדן העגלה.


התובע טוען כי הנאתו מהטיול נפגמה משום שנאלץ להעביר את מלוא הטיול ללא עגלה, כך שמגיע לו בשל אובדן ההנאה פיצויי עוגמת נפש וכן פיצויים בעבור רכישת עגלה חלופית.


חברת ארקיע מבקשת לדחות את התביעה נגדה משום שהיא עשתה כל שיש בידה על מנת להימנע מאובדן הכבודה של התובע, וכך לעומת טענותיו כבר ביום שלמחרת היא העבירה את העגלה לבית המלון בו הוא שהה. לכן, לטענתה, די בטענה זו על מנת להמחיש מדוע יש לדחות את הטענות שהעלה כנגדה התובע, ולכן ברור כי היא עשתה כל שיש בידה על מנת להקטין את הנזק.

מה ניתן לעשות כשהמזוודה מגיע באיחור של 24 שעות

לטענת חברת ביטוח ישיר הפוליסה לא מכסה אבדות שהועברו להשגחה של צד ג', ולכן היא אינה אחראית בפיצוי התובע. זאת ועוד, הנתבעת טענה כי פוליסת הביטוח מכסה אבדות עד ל- 300$ בניכוי 50$ דמי השתתפות, ואילו לתובע הוצע סכום הגבוהה ממה שהיה זכאי לקבל ב- 50$, לכן הנתבעת מציינת כי הציעה לתובע פיצוי הגבוהה מהפיצוי שאותו הסכימה לתת לפנים משורת הדין למרות הוראות הפוליסה.


תחילה, בית המשפט תיחם את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית למקרה שלפנינו על פי חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק שירותי תובלה") בלבד, וזאת מהטעם שקיים בחוק סעיף ייחוד עילה המטיל, בין היתר, חובה לדון בנזקים שנובעים מהגעת כבודה לפי אמנת מונטריאול. לכן, כל הנזקים הנטענים בגין איחור בהגעת כבודה או באובדנה נבחן לפי הוראות האמנה.


בנוסף, בית המשפט בחן את טענות הצדדים ונתן אמון בגרסת הנתבעת לפיה העגלה הועברה למלון בו שהה התובע בתוך פחות מ- 24 שעות, על כן זהו לא סביר שהנתבע לא טרח לברר האם העגלה הועברה לבית המלון.


עוד נקבע כי התובע דרש פיצוי גלובאלי בסך של 10,000 ₪ מבלי לפרט ולהוכיח את הנזק שנגרם לו, וכן מבלי שהוכח כי זכה ליחס מזלזל ולא הולם מצד הנתבעת. ואכן, התובע העביר לנתבעת מכתב לקבלת פיצוי, אך הוא קיבל מענה ובו התנצלות על אי הנעימות בד בבד עם דחיית דרישתו לפיצוי.


עם זאת, בית המשפט הסכים כי נגרמה לתובע עוגמת נפש, ושהנתבעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה לצורך קבלת פטור מתשלום הפיצוי בגין עיכוב של כיממה בהגעת הכבודה. לכן, נפסק לתובע פיצוי בסך של 1,250 מתוך 10,000 ₪ שנתבעו על ידו.


במסגרת פסק הדין שניתן, ובשים לב לכך שהתובע לא הוכיח את נזק שנגרם לו, נדרש בית המשפט להכריע האם בסמכותו לפסוק פיצוי בשל עוגמת נפש בעקבות איחור בהגעת הכבודה. משכך, בית המשפט העלה את הגישות השונות הקיימות כיום ביחס לשאלה זו, ובניהן: גם את הגישה לפיה אמנת מונטריאול קובעת את תקרת הפיצוי, אך לא את הסיבה שבעטיה ישולם פיצוי. לכן, ניתן לחייב בפיצוי בגין עוגמת נפש עד לתקרת הפיצוי שנקבעה באמנה.


לעומת זאת, בית המשפט דחה את התביעה כנד חברת הביטוח משום שהפוליסה מכסה הטבת נזק שלא נתקבל לגביו שיפוי מאת חברת התעופה, ומכיוון שנפסק לתובע פיצוי הגבוהה מהסכום שנקבע בפוליסה לא נותר מקום לחייב גם את הנתבעת בפיצוי נוסף.


בהליך אחר שנדון בפני בית המשפט בתיק תק (ת"א) 47879-05-15‏ ‏ אורי בן ארצי נ' לופטהנזה נתיבי אוויר גרמניים א.ג, נדרש בית המשפט להכריע בשאלת פיצוי להם זכאים התובעים בשל איחור של כיממה בהגעת הכבודה. במקרה זה, נדחתה תביעתם של התובעים לאיחור בטיסה, אך לעומת זאת התקבלה תביעתם ביחס לאיחור בכבודה.


אולם, במקרה זה העמיק בית המשפט בתנאים שנקבעו באמנה לצורך קבלת פיצוי, ובייחוד ביחס לשליחת בקשה לקבלת פיצוי בכתב בתוך 21 יום מעת אירוע העיכוב, אחרת תאבד זכותו של התובע לפיצוי. לעניין זה, נקבע על ידי בית המשפט כי טופס הדיווח על אובדן/מזדה נותן מענה לדרישת הכתב, וכי אין להחיל דרישה דווקנית לעניין .


משכך, נקבע לעניין זה שדי בשליחת טופס דיווח על אובדן מזוודה כדי לענות על דרישת הכתב. בסופו של דבר נפסק לכל אחד מהתובעים פיצוי בסך 900 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה מאיחור של כ- 24 שעות בהגעת הכבודה.


התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

אם אתם נמצאים לפני רכישה או מכירה של דירת מגורים, כדאי שתקדישו מספר דקות לקריאת המאמר שלפניכם. מאמר זה נועד להדגיש בפני מי שניצב לפני אחת העסקאות החשובות והי...

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

עסקאות נוגדות וסותרות במקרקעין – איך קורה שאותה דירה נמכרה פעמיים לרוכשים שונים? ידוע כי עסקה לרכישת דירה נחשבת לאחת העסקאות החשובות והיקרות ביותר בחייו של א...

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

עסקה יד 2:  רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

רכישת דירה בבניין בו עתיד להתבצע פרויקט תמ"א 38 נחשבת כעסקה כדאית ורווחית, וכעסקה גרועה ביותר אם בסופו של יום הפרויקט לא מבוצע. לכן, לפ

עסקה יד 2: רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com