ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

מהו האינטרס הציבורי הנדרש בעבירות בנייה שהתיישנו


חוק התכנון והבניה קובע את תקופת ההתיישנות על (מרבית) עבירות הבניה ל- 5 שנים בלבד, אך במקביל לכך מעניק לרשויות המקומיות ולמוסדות התכנון כלים להתמודד עם התיישנותן של העבירות. כפי שיובהר בהמשך, הכלים נועדו לאפשר לרשויות המקומיות למנוע את הנצחתן של עבירות הבניה לאחר הפיכתן לעובדה מוגמרת בשטח, מניעת אנדרלמוסיה תכנונית והתאמה בין התכניות החלות על המקרקעין לבין הבניה בפועל.

למאמר בעניין "ארגז הכלים" העומד לרשויות המקומיות לחצו כאן.

למאמר מקיף בעניין עבירות בנייה לחצו כאן.


מבין הכלים שהוענקו לרשויות המקומיות להתמודדות עם עבירות בניה שהתיישנות ניתן למנות את סעיף 239 לחוק התכנון והבניה המאפשר להוציא צו הריסה ללא הגשת כתב אישום, כלומר ללא הליך פלילי. המשמעות היא, שניתן לפעול כנגד עבירות הבניה (ולא כנגד מבצע העבירה) אף בחלוף תקופת ההתיישנות. עם זאת, הוראות החוק מטילות תנאים נוקשים יותר לצורך קבלת צו הריסה בגין עברות שהתיישנו (לעומת עבירות שטרם התיישנו), כך שמבקש הצו נדרש להוכיח אינטרס ציבורי מובהק שנפגע בעקבות עבירות הבניה.

מטרת הדרישה הנוספת במקרה של עבירות שהתיישנו הינה להגן על זכויותיו של הפרט שמתנגד להוצאת צו ההריסה כעבור מספר שנים, ולעתים אף כעבור מספר רב שנים. בכך למעשה הבדיל המחוקק בין עבירות בניה שמבוקש בעניינם צו הריסה במהלך תקופת ההתיישנות בהן די להוכיח שהבניה נעשתה בניגוד להיתר לעומת עבירות שהתיישנו. מיותר לציין כי בית המשפט נדרש בלא מעט מקרים להגדיר מהו אינטרס ציבורי מובהק, כך נקבע כי טענה סתמית של היותו קיר של מבנה מסוכן בשל בנייתו ללא היתר אינה עונה להגדרה של אינטרס ציבורי, וזאת לעומת פגיעה בהיקף זכויות בנייה שיתקבלו לנוכח חריגת הבניה או מניעה שתיווצר להרחיב מדרכה להולכי רגל.

בהתאם לכך, במסגרת הפסיקה הענפה שהצט

ברה בגין עבירות בניה שהתיישנו, נקבע לא אחת, כי השיהוי הכבד שנפל בנקיטת הליכים כנגדם מונעת את ביצוען כעת. לעומת זאת, במקרים אחרים נקבע כי האינטרס הציבורי מחייב את הריסת חריגות הבניה שבוצעו חרף הזמן הרב שעבר מאז בנייתן.

למאמר בעניין זיכוי נאשמת בעקבות שיהוי בנקיטת הליכים פליליים במשך כ- 70 שנה – לחצו כאן.

בהליך עפא (ב"ש) 49261-05-17‏ ‏ ישראל פורת נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה באר - שבע‏, נדרש בית המשפט להכריע האם להוציא צו הריסה ללא הרשעה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה בגין עבירות בנייה שהתיישנה. לפי סיפור המקרה מדובר בעבירה שנעשתה עקב בניית גדר ללא היתר על מקרקעין שהוגדרו אז כשטח ציבורי פתוח, וכשכיום המקרקעין עתידים לשמש על פי תכנית לחניה של עובדי העירייה. במקרה שלפנינו הוחלט כי צו ההריסה לצורך בניית מגרש חנייה מצדיק הגנה על אינטרס ציבורי מובהק וכי פרק הזמן שעבר מאז שלטענת המתנגד לצו ההריסה בוצעה הבנייה אינו מונע מלהחיל את הוראות החוק על המקרה דנן.

לעומת זאת, בהליך רע"פ 124/01‏ ניקר נ' מדינת ישראל, נדון מקרה אחר בו בעל דירה הרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף בבניין באמצעות בניית חדר נוסף על ידי הוספת קיר אחד בלבד ללא היתר ששימש לסגירת החדר. במקרה שלפנינו הרשות המקומית טענה כי האינטרס הציבורי מצדיק את הריסת הקיר הנוסף נובע מהסכנה הנשקפת ממנו. עם זאת, בית המשפט סבר אחרת וקבע כי העלאת טענה סתמית לפיה הקיר מסוכן ללא צירוף של חוות דעת הנדסאית וללא ביצוע בדיקות בשטח אינה מספיקה כדי לקבוע כי המבנה מסוכן, וען כן נדחתה הבקשה לצו.

במסגרת ההחלטה האחרונה בית המשפט חזר על ההלכה לפיה בעת התיישנות עבירות בניה לא די בטענה כי הבנייה נעשתה בניגוד להיתר או ללא היתר, אלא שיש להראות את האינטרס הציבורי שנפגע. אותו אינטרס שנפגע ייבחן אל מול טענותיו של הפרט המתנגד להוצאת צו הריסה, ורק אם האינטרס שנפגע יעלה על האינטרס של הפרט יוצא צו הריסה ללא אשמה בהתאם לסעיף 239 לחוק התכנון והבניה.

#תכנוןובניה #חריגותבנייה #התיישנותעבירותבניה

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com