ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

מהו המועד האחרון בו רשויות התביעה יכולות להציע "הסדר מותנה"?


הסדר מותנה מוגדר בפסקי דין רבים כאמצעי להגדלת ארגז הכלים הנמצא בידי רשויות התביעה, כך שבעזרתו ניתן יהיה להתאים את הענישה וההליך הפלילי לחומרת העבירה ונסיבותיה. לרשויות התביעה יש שיקול דעת רחב באם לסגור את התיק בעילת "הסדר מותנה". אולם, נשאלת השאלה מהו היקף שיקול הדעת ומתי תופעל ביקורת שיפוטית על שיקול הדעת של רשויות התביעה?

מכיוון שדיני המשפט הציבורי – מנהלי, ולכללי המנהל התקין חולשים על כל פעולותיהם של רשויות התביעה, מתקבלת התוצאה כי פעולות והחלטות רבות המבוצעות על ידי גופים אלו נבחנות על ידי ערכאות משפטיות שונות. משכך, בתי המשפט נדרשים לא אחת לבצע מלאכת איזון בין שיקול הדעת הרחב שקיים לתביעה לבין הצורך להחיל ביקורת שיפוטית ולהתערב בהחלטות. לעניין זה, נקבע על ידי בתי המשפט כי התערבות בשיקול הדעת הרחב של רשויות התביעה ייעשה לעתים רחוקות, וזאת רק כאשר יתגלה שנפל פעם מהותי היורד לשורשו של עניין.


שיקול הדעת הרחב של התביעה נקבע לפי מספר רחב של פרמטרים ונושאים שונים אשר קובעים האם מאפייניו של המקרה שלפנינו מאפשרים להפנות את ההליך להסדר מותנה או לחלופין שיש להגיש כתב אישום. על כן, יובהר כבר עתה כי, רשויות התביעה מחויבות לבחון האם ההליך מתאים להסדר מותנה, אך אינם מחויבות להציע זאת לחשוד או לנאשם, שכן - מדובר בשיקול דעת של הרשויות אשר רשאיות לקבוע כי עבירות שנועדו לשרת תכלית כלכלית חמורות יותר מעבירות שנועדו לשמש למטרות אישיות -ביתיות. כמו כן, ייתכנו שיקולים נוספים אשר פורטו במאמרנו בעניין הסדר מותנה.

למאמר נרחב בעניין חריגות בנייה - לחצו כאן!

בהליך בגץ 8049/16 לאה אלון נ' פרקליטות המדינה (המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין), נדונו מקרה שעובדותיו מורכבות יחסית. העותרות בהליך הן בנות משפחה של נאשם בהליך פלילי שהחל בהגשת כתב אישום, אך בהמשך נסגר בהסדר מותנה. לטענת העותרות, רשויות התביעה חרגו מהסמכות שניתנה להן באופן שפוגע בשלטון החוק ובאופן שלא משרת את התכלית שלשמה הוסיפו את ההסדר המותנה לארגז הכלים של רשויות התביעה.

בתוך שכך, נקבע במסגרת העתירה כי רשויות התביעה רשאיות לסגור תיק פלילי בהסדר מותנה גם לאחר שהוגש כתב אישום, כך שההסדר מתאים גם לנאשמים ולא רק לחשודים. אמנם, נקבע כי נפל פגם בהתנהלותה של התביעה שהציע לסגור את ההליך בטיעון חרף סיווגן של העבירות שבוצעו כעבירות חמורות (ביחס לעבירות בנייה), ברם הפגם אינו מהווה פגם חמור היורד לשורשו של עניין, ומשכך אין מקום להתערב בשיקול דעתה של התביעה

עם זאת, במקרה שלפנינו עילת הסגירה נותרה על כנה משום שההליך הופסק לבקשת התביעה לפני שלב ההקראה, כך שמבחינה פרוצדורלית לא הייתה מניעה לעשות כן. עם זאת, ביצוע פעולה זהה בשלבים מאוחרים יותר עשויה להביא לזיכוי הנאשם, כך שייתכן כי רשויות התביעה היו מנועות מלעשות כן.

.

עוד נקבע בעתירה כי, העותרות הגישו את עתירתן לביטול ההסדר המותנה בשיהוי ניכר אשר בנסיבות שנוצרו אינו מצדיק "החזרת הגלגל לאחור" משום שהנאשם שההליך נגדו הסתיים בעילת סגירה מילא אחר התנאים שנקבעו בהסכם, כך שמדובר במעשה עשוי. עם זאת, נקבע כי עצם השיהוי אינו מונע באופן גורף מלבטל הסדרים שנחתמו, אך בנסיבות שלפנינו חומרת העבירות והפגם אינם מצדיקים זאת

.

#הסדרמותנה #עבירותבניה #תכנוןובניה

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com