top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

העברה ללא תמורה - עסקת מתנה


העברת דירה ללא תמורה בין קרובים במקרקעין מתייחסת להעברת נכסים בתוך המשפחה הגרעינית מבלי שתינתן כל תמורה (ללא יוצא מן הכלל) בגין העברת הזכויות, כשפעולה זו מכונה גם לעתים קרובות "עסקת מתנה", ומכאן גם שמות הצדדים בעסקה - נותן המתנה (המעביר) ומקבל המתנה (הנעבר). מבחינת חוק מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 ו- תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974 - העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין לכל דבר ועניין, אולם לעסקה זו מוענק בהתקיים תנאים מסוימים פטור ממס שבח ו- פטור חלקי (1/3) ממס רכישה. יחד עם זאת - יש להבהיר כי ההגדרה לקרוב לעניין מס רכישה בהעברה ללא תמורה שונה מההגדרה לקרוב בעניין מס שבח - אך שקרוב לעניין מס הרכישה אינו בהכרח קרוב לעניין מס השבח.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר: העברה ללא תמורה.

Comments


bottom of page