top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מהי מדיניות הענישה בחריגות בנייה?


חוק התכנון והבניה כולל הוראות תכנוניות, מדרג (היררכיה) בין תכניות, הסדרת נושאים פרוצדורליים וכן סנקציות פליליות בגין עבירה על אילו מבין הוראותיו המחייבות של חוק התכנון והבניה. את המגבלות המוטלות מכח החוק על השימוש במקרקעין נוהגים להצדיק באמצעות הצורך בהסדרת שימושים כאמצעי למניעת מטרדים, הפרעות ושימוש ללא ביקורת (במאמר ראשי בנושא צוין טרגדיית המאגר המשותף כמשל לשימוש לא מבוקר).משכך, ועל מנת למנוע עבירות את הוראותיו של חוק התכנון והבניה נקבעו סנקציות פליליות בגין עבירות תכנון ובניה.

מהי תחולת דיני העונשין בחוק התכנון והבניה?

חוק התכנון והבניה ידוע ומוכר כחוק מורכב ומסועף המכיל מאות סעיפים וכן הוראות נוספות המוסדרות באמצעות התקנות. כמו כן, חוק התכנון והבניה זוכה לתשומת לב רבה הנעשית באמצעות עדכונים ותיקונים תכופים אשר יכולים להגיע למספר דו ספרתי בשנה אחת.

את סעיפיו הפליליים של החוק ניתן למצוא בפרק י' אשר מתחיל בסעיף 203 (סעיף ההגדרות) ומסתיים בסעיף 255, כך שלמעשה ישנם עשרות סעיפים בחוק העוסקים בענישה על עבירות תכנון ובניה. בשל היקפו הרחב של חוק התכנון והבניה ניתן למנות מספר רב של עבירות הניתנות לביצוע. בנוסף לכך, יש לשים לב כי פעולות רבות יכולות להיכלל תחת סעיף 203 הקובע כי בנייה הטעונה היתר בנייה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר תיחשב לעבירה לפי חוק התכנון והבניה.

מהן יסודות העבירה?

בעבירות על חוק התכנון והבניה הן מסוג אחריות קפידה כך שדי בביצוע עבירה. מהן למעשה אותן עבירות?

עבירות התכנון והבניה מבוצעות במרבית המקרים בעקבות ביצוע עבודות בנייה ללא היתר הטעונות היתר וכן בעקבות שימוש בניגוד להוראות ההיתר. במילים אחרות, מספיק כי יותקנו במחסן כלים סניטרים כגון ברזים, כיורים, מקלחות וכיו"ב. במרבית המקרים תוספות אלו נעשות לצורך התאמת מחסן (בניגוד לשימוש שנקבע לו בהיתר) למגורים. בנוסף, ייתכנו מקרים בהם יותקנו פרגולות שלא כדין, הסבת דירות מגורים לגני ילדים, סגירת מרפסת, פיצול דירות ועוד פעולות נוספות.

מהו מתחם הענישה בעבירות על חוק התכנון והבניה?

היקפן הרחב של עבירות הבנייה בקרב האוכלוסייה הובילו להגדרת העברות כמכת מדינה, ובתוך שכך העלו את הצורך באכיפת חוקי התכנון והבניה. על מנת לצור הרתעה מפני עבירות על הוראות החוק רשויות האכיפה דורשות להטיל עונשים כבדים יותר הנעים בין קנסות קלים ועד למאסרים. בהתאם לכך, מנעד העונשים הנגזרים בגין עבירות אלו משקפים את מדיניות הענישה בעברות אלו.

עברות התכנון והבניה מסווגות לפי חומרת העברות, כך שייתכנו עבירות שידורגו ברמת חומרה נמוכה, ובגינן יינתנו עונשים קלים יחסית. במקרים אלו, התביעה תטה לסגור את התיקים בהסדר וללא הליך

מדיניות הענישה בחריגות בניה

משפטי. לעומת זאת, ככול שהעבירות שיבוצעו יהיו חמורות יותר כך הענישה תהיה נוקשה יותר. לצורך הדוגמה, במקרים בהם נעשו חריגות בנייה רחבות רואים כאילו כל הבנייה נעשתה ללא היתר (אפילו אם ניתן היתר לחלק מהבנייה) משום שהיקף החריגות מרוקנים את תוכנו של ההיתר.

בגזר דין שניתן בהליך תוב (ק"ג) 60555-09-14 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית מלאכי נ' יורם בן חמו, נערך דיון מקיף בשאלה מהו מתחם הענישה הראוי למקרים של עבירות בנייה. לפי עובדות המקרה מדובר במספר עבירות אותן ביצעו הנתבעים. הראשונה בנייה ללא היתר אשר לגביו התנהל הליך שבסופו סוכם כי הנתבעים יפסיקו את הבניה. בהמשך גזר הדין את התייחסות לסיומו של ההליך, אך כנראה הכוונה הייתה להקפיא את ההליך עד שהנאשמים יסדירו את חריגות הבנייה (לקריאת מאמר בעניין בעניין לגליזציה / הכשרת של עבירות בנייה לחצו כאן).

אולם, בהמשך ועוד לפני שהנאשמים קיבלו היתר להמשך העבודות נעשו פעולות נוספות הכוללות: בנייה קומה נוספת, התקנת חלונות וכו'. בגין ביצוע פעולות אלו הוצא צו הפסקה שיפוטי, אך חרף הוצאת הצו הנאשמים המשיכו בעבודות. לנוכח מכלול העבירות נתבקש על ידי התביעה להשית על הנאשמים קנס כספי גבוהה - בשל שיקולי הענישה השונים התביעה לא ביקשה להטיל מאסר.

בית המשפט סקר את מדיניות הענישה ביחס לעבירות בנייה ומצא כי ישנם טווח רחב של עונשים המסווגים לפי חומרת העבירה. לצורך בחינת המדיניות נסקרו למעלה מ- 16 פסקי דין בהם ניתנו עונשים שונים בגין עבירות שונות ברמת חומרה שונה והוראות החוק (חוק התכנון והבניה, חוק העונשין והחסד"פ) שמהן גוזרים את העונשים. בהתאם לסקירה שבוצעה, ולמגמה להטיל עונשים וקנסות כבדים על מנת להרתיע - נקבע כי בנסיבות העניין יש להטיל קנס הנע שבין 10,000 ש"ח לבין 40,000 ש"ח. עם זאת, בסופו של דבר הושת קנס 25,000 על שני הנאשמים ביחד (בעל ואישה) וכן התחייבות כספית נוספת שלא לחזור על העבירות.

Comments


bottom of page