ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מס שבח בגין מכירת דירת יוקרה שהתקבלה בירושה


הכלל בחוק מיסוי מקרקעין הוא שכל עסקה במקרקעין חייבת במס, ואילו היוצא מן הכלל הוא מתן פטור מתשלום מס. יש לציין כי, מרבית הפטורים שקיימים כיום נובעים מתוך שיקולים סוציאליים - חברתיים, מרצון לעודד עסקאות במקרקעין, ועידוד עסקאות אצל משפרי דיור. בהתאם לכך, הוגדרה בחוק רשימה של מקרים שבהם יינתן פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה וכן מספר פטורים חלקיים בהם שיעור המס יופחת (יש גם פטורים נוספים, אך מאמר זה לא יעסוק בהם), כשלצורך קבלת הפטור על המוכר לעמוד במספר תנאים. אגב כך, ייתכנו מקרים בהם יינתן גם פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שהתקבלה בירושה מכח סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שהתקבלה בירושה?

פטור ממס שבח במכירת דירת יוקרה שהתקבלה בירושה

לפי החוק, היורשים נכנסים בנעלי המוריש, ומשכך הם זכאים לפטור ממס שבח שלו היה זכאי המוריש במכירת הדירה שהתקבלה בירושה אם יתקיימו התנאים שלהלן:

  1. ניתן להגדיר את הדירה הנמכרת כדירת מגורים מזכה של המוריש.

  2. המוכר (או המוכרים) הוא בן זוגו של המוריש, צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.

  3. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד (כלומר שהוא היה זכאי לפטור דירת מגורים יחידה).

  4. המוריש היה זכאי לקבל פטור לדירת מגורים יחידה לו היה מוכר את דירתו כשהוא בחיים.

לפיכך, מהאמור לעיל ניתן ללמוד שעל מנת שהיורשים יוכלו לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה שקיבלו בירושה יהיה עליהם לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחוק לצורך כך. אמנם, יש לציין כי גם במקרים בהם היורשים זכאים לפטור תקרת הפטור מוגבלת עד לגובה של 4,500,000 ש"ח בעבור הכספים שהתקבלו ממכירת הדירה.

עם זאת, ובהנחה שיש מספר יורשים, עולה השאלה האם כל אחד מהיורשים זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה עד לגובה של 4,500,000 ש"ח או שכל הרוכשים ביחד זכאי לפטור מתשלום עד לתקרה שנקבעה בחוק.

בפסק דין שניתן על ידי ועדת ערר למיסוי מקרקעין (ת"א) בהליך - ו"ע (ת"א) 44028-01-16‏ ‏ 1 מירה אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, התעוררו מספר שאלות בנוגע לגובה מס השבח שיוטל על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, וגם השאלה הנ"ל.

מעובדות פסק הדין עולה כי שלושת היורשים מכרו, בחלקים שווים (כל אחד נרשם כבעלים של 1/3 דירה), דירה בשווי של 12,500,000 ש"ח, וכן ביקשו פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה. במקרה שלפנינו, לא הייתה מחלוקת על כך שהמוריש היה זכאי לפטור דירת מגורים יחידה לפני פטירתו, ומשכך גם היורשים, כך שהמחלוקת נסובה סביב השאלה האם כל אחד מהיורשים זכאי לפטור עד לגובה התקבלה בסך של 4,500,000 ש"ח או שכולם ביחד זכאים לפטור מתשלום ממס שבח עד לגובה התקרה שנקבעה בחוק?

במילים אחרות, עלינו לבחון האם כל אחד מהמוכרים זכאי למכור את חלקו בדירה (לכל אחד מהיורשים יש 1/3 מזכויות הבעלות בדירה) שכהוא פטור מתשלום מס שבח עד לתקרת הפטור, קרי פטור ממס שבח בשווי של כ- 4,500,000 ש"ח לכל יורש. במידה והתשובה לשאלה זו תהיה חיובית תקרת הפטור של כל האחים יחיד תהיה 13,500,000 ש"ח.


מיסוי דירות יוקרה

בפסק הדין נקבע שמכיוון שהמוכרים ירשו את הדירה הם נכנסים בנעלי המוריש, ומשכך חישוב התקרה ייעשה פעם אחת בעבור כל זכויותיו של המוריש בלבד ולא לפי 3 יורשים. אולם, יש לציין כי לו הדירה הייתה נמכרת שלא במסגרת פטור ממס שבח בגין דירה שהתקבלה בירושה היו זכאים כל אחד מהיורשים לתקרת הפטור בגין מכירת הדירה (כמו למשל אם האב היה מעביר את הדירה במתנה לילדיו בעודו בחיים וכו').

כמו כן, ובשים לב לכך שנדחתה טענת היורשים לפיה כל אחד מהם זכאי לפטור בגובה התקרה שנקבעה בחוק, נדרשה ועדת הערר להכריע האם כל אחד מהם זכאי לנצל פטור לינארי מוטב על החלק שלגביו האם אינם זכאים לפטור (ההפרש שבין תקרת הפטור לבין יתרת התמורה בעבור הדירה)?

לעניין זה, ראוי להעיר כי חוק מיסוי מקרקעין מאפשר לפטור נישום פטור חלקי ממס שבח באמצעות ניצול פטור ליניארי פעמיים בלבד, אך כל אחד מהיורשים כבר ניצל את הפטור שניתן לו על ידי החוק. לכן, עלתה השאלה האם היורשים יכולים לנצל את הפטור הלינארי של המוריש על ההפרש שבין תקרת הפטור לבין יתרת התמורה בעבור הדירה. במסגרת פסק הדין נקבע כי מאחר שהיורשים נכנסים בנעלי המוריש הם זכאים לנצל גם את הפטור הלינארי שהיה ניתן לו בעבור העסקה.

כפיר חיון, עו"ד - מיסוי מקרקעין

#פטורממסשבחמכחהורשה #פטורממסשבח #מיסוימקרקעין #מסלינארימוטב

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?