ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מס שבח בגין מכירת דירת יוקרה שהתקבלה בירושה


הכלל בחוק מיסוי מקרקעין הוא שכל עסקה במקרקעין חייבת במס, ואילו היוצא מן הכלל הוא מתן פטור מתשלום מס. יש לציין כי, מרבית הפטורים שקיימים כיום נובעים מתוך שיקולים סוציאליים - חברתיים, מרצון לעודד עסקאות במקרקעין, ועידוד עסקאות אצל משפרי דיור. בהתאם לכך, הוגדרה בחוק רשימה של מקרים שבהם יינתן פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה וכן מספר פטורים חלקיים בהם שיעור המס יופחת (יש גם פטורים נוספים, אך מאמר זה לא יעסוק בהם), כשלצורך קבלת הפטור על המוכר לעמוד במספר תנאים. אגב כך, ייתכנו מקרים בהם יינתן גם פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שהתקבלה בירושה מכח סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שהתקבלה בירושה?

לפי החוק, היורשים נכנסים בנעלי המוריש, ומשכך הם זכאים לפטור ממס שבח שלו היה זכאי המוריש במכירת הדירה שהתקבלה בירושה אם יתקיימו התנאים שלהלן:

  1. ניתן להגדיר את הדירה הנמכרת כדירת מגורים מזכה של המוריש.

  2. המוכר (או המוכרים) הוא בן זוגו של המוריש, צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.

  3. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד (כלומר שהוא היה זכאי לפטור דירת מגורים יחידה).

  4. המוריש היה זכאי לקבל פטור לדירת מגורים יחידה לו היה מוכר את דירתו כשהוא בחיים.

לפיכך, מהאמור לעיל ניתן ללמוד שעל מנת שהיורשים יוכלו לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה שקיבלו בירושה יהיה עליהם לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחוק לצורך כך. אמנם, יש לציין כי גם במקרים בהם היורשים זכאים לפטור תקרת הפטור מוגבלת עד לגובה של 4,500,000 ש"ח בעבור הכספים שהתקבלו ממכירת הדירה.

עם זאת, ובהנחה שיש מספר יורשים, עולה השאלה האם כל אחד מהיורשים זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה עד לגובה של 4,500,000 ש"ח או שכל הרוכשים ביחד זכאי לפטור מתשלום עד לתקרה שנקבעה בחוק.

בפסק דין שניתן על ידי ועדת ערר למיסוי מקרקעין (ת"א) בהליך - ו"ע (ת"א) 44028-01-16‏ ‏ 1 מירה אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, התעוררו מספר שאלות בנוגע לגובה מס השבח שיוטל על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, וגם השאלה הנ"ל.

מעובדות פסק הדין עולה כי שלושת היורשים מכרו, בחלקים שווים (כל אחד נרשם כבעלים של 1/3 דירה), דירה בשווי של 12,500,000 ש"ח, וכן ביקשו פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה. במקרה שלפנינו, לא הייתה מחלוקת על כך שהמוריש היה זכאי לפטור דירת מגורים יחידה לפני פטירתו, ומשכך גם היורשים, כך שהמחלוקת נסובה סביב השאלה האם כל אחד מהיורשים זכאי לפטור עד לגובה התקבלה בסך של 4,500,000 ש"ח או שכולם ביחד זכאים לפטור מתשלום ממס שבח עד לגובה התקרה שנקבעה בחוק?

במילים אחרות, עלינו לבחון האם כל אחד מהמוכרים זכאי למכור את חלקו בדירה (לכל אחד מהיורשים יש 1/3 מזכויות הבעלות בדירה) שכהוא פטור מתשלום מס שבח עד לתקרת הפטור, קרי פטור ממס שבח בשווי של כ- 4,500,000 ש"ח לכל יורש. במידה והתשובה לשאלה זו תהיה חיובית תקרת הפטור של כל האחים יחיד תהיה 13,500,000 ש"ח.


בפסק הדין נקבע שמכיוון שהמוכרים ירשו את הדירה הם נכנסים בנעלי המוריש, ומשכך חישוב התקרה ייעשה פעם אחת בעבור כל זכויותיו של המוריש בלבד ולא לפי 3 יורשים. אולם, יש לציין כי לו הדירה הייתה נמכרת שלא במסגרת פטור ממס שבח בגין דירה שהתקבלה בירושה היו זכאים כל אחד מהיורשים לתקרת הפטור בגין מכירת הדירה (כמו למשל אם האב היה מעביר את הדירה במתנה לילדיו בעודו בחיים וכו').

כמו כן, ובשים לב לכך שנדחתה טענת היורשים לפיה כל אחד מהם זכאי לפטור בגובה התקרה שנקבעה בחוק, נדרשה ועדת הערר להכריע האם כל אחד מהם זכאי לנצל פטור לינארי מוטב על החלק שלגביו האם אינם זכאים לפטור (ההפרש שבין תקרת הפטור לבין יתרת התמורה בעבור הדירה)?

לעניין זה, ראוי להעיר כי חוק מיסוי מקרקעין מאפשר לפטור נישום פטור חלקי ממס שבח באמצעות ניצול פטור ליניארי פעמיים בלבד, אך כל אחד מהיורשים כבר ניצל את הפטור שניתן לו על ידי החוק. לכן, עלתה השאלה האם היורשים יכולים לנצל את הפטור הלינארי של המוריש על ההפרש שבין תקרת הפטור לבין יתרת התמורה בעבור הדירה. במסגרת פסק הדין נקבע כי מאחר שהיורשים נכנסים בנעלי המוריש הם זכאים לנצל גם את הפטור הלינארי שהיה ניתן לו בעבור העסקה.

#פטורממסשבחמכחהורשה #פטורממסשבח #מיסוימקרקעין #מסלינארימוטב

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com