top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

פטור ממס רכישה לצורכי ילד נכה


הורים לילד נכה שהוכר כבעל 100% נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי זכאים לבקש פטור חלקי ממס רכישה בשמו. מדובר בפטור הזהה כמעט במאפייניו לפטור הניתן לנכה לפי תקנה 11 לתקנות מס הרכישה (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974, אולם ישנם מס' שינויים כמו למשל בגובה הנכות. קבלת הפטור מקנה להורי הילד לנצל את אחד מבין שני הפטורים ממס הרכישה אותם זכאי הילד לקבל, ובלבד שנתקבל אישור בית המשפט לענייני משפחה לאישור השימוש בפטור, וכן יתר האישורים המתבקשים על ידי מיסוי מקרקעין.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר בעניין פטור ממס רכישה לצורכי ילד נכה.

Comentarios


bottom of page