ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

פיצוי על ביטול טיסה - מה ניתן לדרוש?

במרבית המקרים, מי שטיסתו בוטלה או יצאה באיחור לעומת המועד המקורי מודע לכך שמגיע לו פיצוי כספי ושירותי סיוע, ואף לעיתים גם לגובה הפיצוי הכספי על האיחור בטיסה מכח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") וכן מכח חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק התובלה"). אולם, עולה השאלה האם הפיצוי שנקבע בחוקים לעיל הוא הפיצוי היחידי לו זכאי הנוסע שטיסתו בוטלה או שניתן לדרוש פיצויים נוספים?


לקישור למגוון מאמרים בעניין פיצוי ושירותי סיוע בשל ביטול טיסה לחץ כאן!


לכאורה, יש הוראות חוק רבות שניתן לתבוע מכוחן את הטבת הנזק שנגרם, אך במקרה שלפנינו כשמדובר בנזקים מתחום התעופה קובע חוק התובלה כי אחריותן של חברות התעופה, עובדיהן וסוכניהן מוגבל להוראות החוק בלבד. משכך, בכל מקרה בו חוק התעופה חל ניתן לתבוע את הפיצוי בעבור הנזק שנגרם רק מכוחו. לכן, וכפי שנראה בהמשך, עלינו לשאול את עצמנו כבר בהתחלה האם חוק התובלה חל על המקרה שלפנינו, והאם ניתן לתבוע מכח הוראות חוק נוספות ובאילו נסיבות.


נסביר את שאלת הפיצוי באמצעות דוגמא. בהליך תא (ת"א) 17747/05 שמרינה תמרה נ' כלל תעופה בע"מ נדונו עובדות המקרה הבאות: התובעת, הגב' שמרינה, הזמינה דרך הנתבעת הראשונה, חברת כלל תעופה בע"מ (להלן: "חברת כלל תעופה"), כרטיסי טיסה הלוך – חזור לעיר סמרה שברוסיה. כמו כן, בעת ביצוע ההזמנה שמשה הנתבעת הראשונה כמארגנת טיסה של הנתבעת השנייה, חברת התעופה - סמרה איירליינס בע"מ (להלן: "חברת סמרה").


פיצוי על ביטול טיסה - מה ניתן לדרוש

בין שתי הנתבעות לעיל נחתם הסכם מחייב שבמסגרתו כרטיסי הטיסה שווקו באמצעות חברת כלל תעופה, בעוד שחברת סמרה שמשה כמפעיל טיסה. הנתבעות לא הפרידו את או חילקו את אחריותן כלפי לקוחותיהן, ומה גם שלפי עובדות פסק הדין הנתבעת נטלה לעצמה תפקיד של מארגן טיסה ולא כשל סוכנות נסיעות.


לאחר שהנתבעת ביצעה את הזמנת הכרטיסים ואף הגיע ליעדה, היא ביקשה לקבוע מקומות בטיסה חזרה ארצה, אך היא הופתעה לגלות כי הנתבעות ביטלו את טיסותיהן. בהמשך, גם כל פניותיה אליהן זכות להתעלמות מבלי שסופקה לנתבעת טיסה חלופית ושירותי סיוע להם היא זכאית מכח חוק שירותי התעופה.


משכך, התובעת נאלצה למצוא בעצמה פתרונות למצב שאליו נקלעה, ובתוך שכך לארגן לבדה כרטיס חזרה באמצעות הלוואות שנטלה בבושת פנים ממכרים.


לאור האמור לעיל, התובעת דורשת רשימה של סעדים שונים ופיצוי בסך של 35,000 ₪ בשל עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה וכן של יתר הנזקים.


לטענת התובעת נגרם לה נזק רב כתוצאה מרשלנותן ומחדליהן של הנתבעות, וכן בשל אי קיום חובותיהן החלות עליהם מכח הוראות החוק והחוזה שנחתם ביניהם.


חברת כלל תעופה ביקשה לדחות את כל הטענות כנגדה וציינה כי אין יריבות אמתית בינה לבין התובעת, וזאת מהטעם שהיא לא אחראית לטיסותיה של חברת סמרה. עוד טענה הנתבעת כי התובעת לא עדכנה אותה או פנתה אליה בזמן אמת, וכך כפי שניתן ללמוד ממכתביה היא הטילה את האשמה על חברת סמרה כבר מההתחלה.


בנוסף, הנתבעת טענה כי דרישותיה של התובעת חורגות מעילות התביעה שהוסדרו באמנת ורשה ושנקלטו בחוק התובלה ואשר לטענת הנתבעת קבעו רשימה סגורה של עילות.


כבר בתחילת הדברים בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לייחוד עילה מכח אמנת ורשה וחוק התעופה, כך שאין לתחם את טענות התובעת רק למקרים המפורטים בחוק התעופה. בית המשפט חזר על ההלכה הידועה לפי חוק התובלה חל על מקרים הקשורים השמדה, אבדן או היזק לרכוש תוך כדי ההובלה האוירית וכן לגבי מוות או נזק לנוסעים או לרכוש מחמת איחור בתובלה האוירית.


לכן, נסיבות ועילות שאינן נכללות בסעיפי האמנה נידונות לפי חוקי המדינה.


בהתאם לכך, נקבע שיש להבדיל בין מקרים בהם יש איחור בטיסה לבין מקרים בהם הטיסה לא מבוצעת. כאשר טיסה מתבטלת יחול הדין המקומי, וכאשר טיסה יוצאת באיחור יחול חוק התובלה וחוק שירותי תעופה.


טענת חברת כלל תעופה להעדר יריבות נדחתה משום שהיא הוגדרה כנציגתה של חברה סמרה בישראל, וכן בשל העובדה שהיא חתמה בפני משרד התחבורה על המסמכים הדרושים להיותה מארגנת טיסה בשם חברת סמרה.


לסיכום ביניים, נקבע כי הנתבעות יפצו את התובעת בסך של 590$ בעבור הוצאות על טיסה חזור ורכבת. כמו כן, ישולם פיצוי נוסף בסך של 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות משפטיות.


עם זאת, יש להבדיל בין טיסה שבוטלה ולא התקיימה בכלל לבין הגדרת המונח "טיסה שבוטלה" בחוק שירותי תעופה אשר כולל איחור בטיסה העולה על 8 שעות. במקרה זה, טיסה שבוטלה לפי חוק שירותי תעופה תקבל פרשנות מצמצמת ולא תאפשר להחיל דינים נוספים בעת הגשת התביעה.


את המסקנה הנ"ל אנו למדים באמצעות פסק דין תצ (ת"א) 16448-05-11‏ ‏ אוסנת אווה יפרח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, במסגרתו נדונו תביעה של מספר נוסעים שטיסתם נדחתה במספר ימים, אך לבסוף יצאה כשמספר הטיסה וסוג המטוס שונים.

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com