ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

פיצוי על ביטול טיסה - מה ניתן לדרוש?

במרבית המקרים, מי שטיסתו בוטלה או יצאה באיחור לעומת המועד המקורי מודע לכך שמגיע לו פיצוי כספי ושירותי סיוע, ואף לעיתים גם לגובה הפיצוי הכספי על האיחור בטיסה מכח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") וכן מכח חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק התובלה"). אולם, עולה השאלה האם הפיצוי שנקבע בחוקים לעיל הוא הפיצוי היחידי לו זכאי הנוסע שטיסתו בוטלה או שניתן לדרוש פיצויים נוספים?


לקישור למגוון מאמרים בעניין פיצוי ושירותי סיוע בשל ביטול טיסה לחץ כאן!


לכאורה, יש הוראות חוק רבות שניתן לתבוע מכוחן את הטבת הנזק שנגרם, אך במקרה שלפנינו כשמדובר בנזקים מתחום התעופה קובע חוק התובלה כי אחריותן של חברות התעופה, עובדיהן וסוכניהן מוגבל להוראות החוק בלבד. משכך, בכל מקרה בו חוק התעופה חל ניתן לתבוע את הפיצוי בעבור הנזק שנגרם רק מכוחו. לכן, וכפי שנראה בהמשך, עלינו לשאול את עצמנו כבר בהתחלה האם חוק התובלה חל על המקרה שלפנינו, והאם ניתן לתבוע מכח הוראות חוק נוספות ובאילו נסיבות.


נסביר את שאלת הפיצוי באמצעות דוגמא. בהליך תא (ת"א) 17747/05 שמרינה תמרה נ' כלל תעופה בע"מ נדונו עובדות המקרה הבאות: התובעת, הגב' שמרינה, הזמינה דרך הנתבעת הראשונה, חברת כלל תעופה בע"מ (להלן: "חברת כלל תעופה"), כרטיסי טיסה הלוך – חזור לעיר סמרה שברוסיה. כמו כן, בעת ביצוע ההזמנה שמשה הנתבעת הראשונה כמארגנת טיסה של הנתבעת השנייה, חברת התעופה - סמרה איירליינס בע"מ (להלן: "חברת סמרה").


פיצוי על ביטול טיסה - מה ניתן לדרוש
פיצוי על ביטול טיסה - מה ניתן לדרוש

בין שתי הנתבעות לעיל נחתם הסכם מחייב שבמסגרתו כרטיסי הטיסה שווקו באמצעות חברת כלל תעופה, בעוד שחברת סמרה שמשה כמפעיל טיסה. הנתבעות לא הפרידו את או חילקו את אחריותן כלפי לקוחותיהן, ומה גם שלפי עובדות פסק הדין הנתבעת נטלה לעצמה תפקיד של מארגן טיסה ולא כשל סוכנות נסיעות.


לאחר שהנתבעת ביצעה את הזמנת הכרטיסים ואף הגיע ליעדה, היא ביקשה לקבוע מקומות בטיסה חזרה ארצה, אך היא הופתעה לגלות כי הנתבעות ביטלו את טיסותיהן. בהמשך, גם כל פניותיה אליהן זכות להתעלמות מבלי שסופקה לנתבעת טיסה חלופית ושירותי סיוע להם היא זכאית מכח חוק שירותי התעופה.


משכך, התובעת נאלצה למצוא בעצמה פתרונות למצב שאליו נקלעה, ובתוך שכך לארגן לבדה כרטיס חזרה באמצעות הלוואות שנטלה בבושת פנים ממכרים.


לאור האמור לעיל, התובעת דורשת רשימה של סעדים שונים ופיצוי בסך של 35,000 ₪ בשל עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה וכן של יתר הנזקים.


לטענת התובעת נגרם לה נזק רב כתוצאה מרשלנותן ומחדליהן של הנתבעות, וכן בשל אי קיום חובותיהן החלות עליהם מכח הוראות החוק והחוזה שנחתם ביניהם.


חברת כלל תעופה ביקשה לדחות את כל הטענות כנגדה וציינה כי אין יריבות אמתית בינה לבין התובעת, וזאת מהטעם שהיא לא אחראית לטיסותיה של חברת סמרה. עוד טענה הנתבעת כי התובעת לא עדכנה אותה או פנתה אליה בזמן אמת, וכך כפי שניתן ללמוד ממכתביה היא הטילה את האשמה על חברת סמרה כבר מההתחלה.


בנוסף, הנתבעת טענה כי דרישותיה של התובעת חורגות מעילות התביעה שהוסדרו באמנת ורשה ושנקלטו בחוק התובלה ואשר לטענת הנתבעת קבעו רשימה סגורה של עילות.


כבר בתחילת הדברים בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לייחוד עילה מכח אמנת ורשה וחוק התעופה, כך שאין לתחם את טענות התובעת רק למקרים המפורטים בחוק התעופה. בית המשפט חזר על ההלכה הידועה לפי חוק התובלה חל על מקרים הקשורים השמדה, אבדן או היזק לרכוש תוך כדי ההובלה האוירית וכן לגבי מוות או נזק לנוסעים או לרכוש מחמת איחור בתובלה האוירית.


לכן, נסיבות ועילות שאינן נכללות בסעיפי האמנה נידונות לפי חוקי המדינה.


בהתאם לכך, נקבע שיש להבדיל בין מקרים בהם יש איחור בטיסה לבין מקרים בהם הטיסה לא מבוצעת. כאשר טיסה מתבטלת יחול הדין המקומי, וכאשר טיסה יוצאת באיחור יחול חוק התובלה וחוק שירותי תעופה.


טענת חברת כלל תעופה להעדר יריבות נדחתה משום שהיא הוגדרה כנציגתה של חברה סמרה בישראל, וכן בשל העובדה שהיא חתמה בפני משרד התחבורה על המסמכים הדרושים להיותה מארגנת טיסה בשם חברת סמרה.


לסיכום ביניים, נקבע כי הנתבעות יפצו את התובעת בסך של 590$ בעבור הוצאות על טיסה חזור ורכבת. כמו כן, ישולם פיצוי נוסף בסך של 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות משפטיות.


עם זאת, יש להבדיל בין טיסה שבוטלה ולא התקיימה בכלל לבין הגדרת המונח "טיסה שבוטלה" בחוק שירותי תעופה אשר כולל איחור בטיסה העולה על 8 שעות. במקרה זה, טיסה שבוטלה לפי חוק שירותי תעופה תקבל פרשנות מצמצמת ולא תאפשר להחיל דינים נוספים בעת הגשת התביעה.


את המסקנה הנ"ל אנו למדים באמצעות פסק דין תצ (ת"א) 16448-05-11‏ ‏ אוסנת אווה יפרח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, במסגרתו נדונו תביעה של מספר נוסעים שטיסתם נדחתה במספר ימים, אך לבסוף יצאה כשמספר הטיסה וסוג המטוס שונים.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות ותעופההתקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר