top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

פיצול דירות - פיצול צמודי קרקע


בהוראות שעה שנקבעו במסגרת תיקון 119 לחוק התכנון והבנייה (חוק פיצול בתים צמודי קרקע) אושר פיצול דירות קרקע לתקופה של 5 שנים ממועד אישור הוראות השעה, כך שבעליה של דירת מגורים יהיו רשאים (בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק) לפצל את דירתם ליחידה אחת נוספת באמצעות מתן הקלה. מטרת הוראות השעה הינה הגדלת מספר יחידות הדיור באזורים המאופיינים בצפיפות נמוכה, ובתוך שכך לאפשר להגדיל את ההיצע ומנגד להקטין את עלויות המגורים (בעיקר שכר דירה). לצורך כך, נקבעו מספר תנאים וקריטריונים שנועדו לעודד את בעלי הדירות לפצל את דירותיהם.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס למאמר פיצול צמודי קרקע.

Comments


bottom of page