ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?


הסבת / הפיכת דירת מגורים לגן ילדים נהפכה זה מכבר לחזון נפוץ בערים רבות, כך שניתן לראות כיום לא מעט גני ילדים בלב שכונת מגורים, וכן בדירות גן הנמצאות בבניינים. שינוי השימוש עשוי להתבצע ביחס לדירות הנמצאות בבתים משותפים (בניינים רב קומות/ בנייה רוויה) או בבתים צמודי קרקע. אולם, בכל מקרה ללא קשר לסוג המבנה בו מבוצעת פעולה זו - השפעתה ניכרת ומורגשת אצל כל בעלי הדירות מסביב, גם בבניינים שכנים.

מבין רשימת הגורמים המשפיעים ניתן למנות את העומס שנוצר על החניות בסביבה, את העומס על הכבישים המובילים לגן ובעיות בטיחות מסכנות חיים הנובעות מכך. בנוסף, ניתן למנות מטרדים כגון רעש, ריח, לכלוך וכיו"ב. כל אלו כמובן משפיעים לרעה על ההנאה הסבירה שיתר בעלי הדירות יכולים להפיק מדירותיהם, אי נעימות, ירידת ערך וכן השפעות שליליות נוספות (מכונה גם "החצנות שליליות") הנגרמות כתוצאה מכך.

לסדרת מאמרים בעניין עבירות בנייה, הכשרתן, מתחמי ענישה וסדרי דין - לחצו כאן!

כתוצאה מכך, מתעוררות מחלוקות משפטיות רחבות היקף באשר לסבירות השימוש בדירות מגורים כגני ילדים, חוקיות המעשה והשפעתן של ההחצנות השליליות. בהתאם לכך, במאמר זה אנו נסקור את המדיניות המשפטית ביחס לפעולה, את אופן אישורה וכיצד ניתן לצמצם את המטרדים?

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי ועת הערר לתכנון ולבניה בירושלים בהליך ערר (י-ם) 380/17 סעדה דניאל כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, נדחתה בקשה לאישור שימוש חורג להקמת גן ילדים בלב שכונה עירונית, וזאת מטעמים אשר חורגים מהמדיניות התכנונית/משפטית שהונהגה עד כה ביחס למקרים קודמים בעלי דמיון רלוונטי לזה שנדון לעיל. אך למרות זאת, ואף על פי שמדובר "חריגה" ניתן ללמוד ממנה מעט על הקשר השיקולים להתרת שימוש חורג לצורך הקמת גן ילדים

למאמר בעניין שימוש חורג לחץ כאן.

למאמר בעניין היתר בנייה לחץ כאן.

רקע למאמר - מדוע חל הצורך לבקש שימוש חורג:

הסבת דירות מגורים לגני ילדים נולדה בעקבות מדיניות שגויה שהוחלה בשנותיה הראשונות של המדינה לפיה חינוך עד גיל חובה אינו מצריך מסגרת מסודרת, ולכן השתרשה גם מדיניות תכנונית שלא כללה הקצאת שטחים ציבוריים לצורכי חינוך עד גיל חובה. בעקבות מדיניות זו נוצר מחסור חמור בגני ילדים עד לגיל חובה ובשטחים המיועדים לכך, ולכן את המענה לצורך לביקוש הגבוהה סיפקו גנים פרטיים שהוקמו באופן "פירטי".

משכך, ובהעדר פתרונות מצד הרשויות לצורך הציבורי בגני ילדים, למעט אותם גני ילדים "פירטיים", הוחלה מדיניות מקלה בכל הקשור להפיכת דירות מגורים לגני ילדים, וזאת חרף כל המטרדים שנגרמים כתוצאה מכך.

כיצד מסבים (באופן נכון) דירת מגורים לגן ילדים?

במצב הנהוג כיום גני ילדים רבים מופעלים ללא היתר לשימוש חורג, כך שלמעשה מדובר בשימוש חורג בנכס שלא כדין - פעולה המהווה עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה. למותר לציין, כי הפעלת גם ילדים ללא האישורים המתאימים עשויה לפעול לרעתו של מבקש ההיתר (במידה ויבקש להכשיר את גן הילדים בעתיד) היות שבתי המשפט רואים בבקשה מאוחרת באופן שלילי (אולם אין בכך כדי למנוע לחלוטין כדי למנוע מתן היתר - ראה פס"ד נאות מזרחי), כמפורט להלן:


"נוכח חשיבותו של אינטרס השמירה וההגנה על שלטון החוק, אין ניתן להלום גישה לפיה בניה בלתי חוקית והתעלמות ממצב תכנוני קיים הם נחלתם של בתי המשפט בלבד ואינם מעניינם של מוסדות התכנון. כפי שנפסק בעבר, על מוסדות התכנון לשקול מגוון רחב של שיקולים, "בהם אינטרסים כלכליים, חברתיים וסביבתיים". בגדר אותם שיקולים רחבים על מוסדות התכנון להביא בחשבון גם שיקולים שעניינם ההגנה על שלטון החוק ואי עידודה של עבריינות בניה."

לכן הדרך הנכונה היא להתעדכן בעירייה (יותר נכון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה) לגבי מדיניותה באשר להסבת דירות מגורים לגני ילדים, ובהתאם לכך להגיש בקשה מתאימה לשימוש חורג בנכס.

למאמר מקיף בעניין ביצוע עבודה הטעונה היתר או שימוש חורג בניגוד לתנאי ההיתר - לחצו כאן!

במסגרת זו, ייבחנו הרשויות את התאמתו של הנכס לשימוש החורג כגן ילדים, את צמצום המטרדים שייגרמו בשל כך לשכנים, את התאמת הסביבה מבחינת תשתיות, חניות ותחבורה לגן ילדים ואת נושאי הבטיחות השונים.

מהן הבדיקות המבוצעות במסגרת אישור הבקשה?

 1. פרסום בקשה לשימוש חורג כדין (פרסום שלא כדין עלול להוביל לביטול הבקשה ולהתחלת התהליך מחדש).

 2. בדיקה של מוסדות התכנון ורשויות שונות בדבר התאמת הבקשה (רשות כיבוי, מחלקת תנועה מחלקת רישוי וכיו"ב).

 3. דיון בהתנגדויות (ככול ויוגשו).

 4. בחינת התנאים לאישור השימוש החורג.

 5. פעולות נוספות לפי נסיבותיה של כל בקשה (כמו למשל במקרה של אישור בתנאים).

מהן היתרונות שמגיש הבקשה יכול להשיג בהליך לשימוש חורג?

 1. במסגרת אישור הבקשה מובאים בחשבון שיקולים שונים כגון צרכים חברתיים, נושאים כלכליים, מידת הפגיעה וכו'. אישור בדיעבד של גן ילדים עלול להוסיף שיקול נוסף הנובע מהצורך בשמירה על שלטון החוק אשר עלול לקבל משקל רב.

 2. עמידה בתקנים ובנהלים שיקבעו.

 3. הימנעות מאחריות פלילית בגין שימוש חורג של כדין במקרקעין ובהפעלת עסק ללא אישור.

 4. צמצום הסיכון לרשלנות הנובע מהפעלת עסק ללא אישור ומסכנות בטיחות שלא נידונו לפני הפעלתו.

מהן היתרונות שבעלי הדירות בסביבה יכולים להפיק מכך?

 1. העלאת טענותיהם והשגותיהם בנוגע להקמת גן ילדים.

 2. בקשה לנקיטת פעולות על ידי מגיש הבקשה לצמצום המטרדים.

 3. ביצוע שינויים לצמצום העומס על התשתיות בסביבה.

 4. צמצום שעות הפעילות ומספר הילדים.

 5. שימוש חורג מתוחם בזמן, לכן ניתן לקבוע תנאים בנוגע להארכתו.

 6. מתן דגש על שיקולים שלא קיבלו משקל ראוי בעת בחינת הבקשה.

בכל מקרה, הפעלת עסק לאחר ביצוע הליך תקין, קבלת כל המסמכים והאישורים וביצוע כל פעולות ההתאמה תורם לכל הצדדים ומאפשר לנהל את העסק ללא חשש כי יוגשו בקשות לסגירתו במהלך שנת הלימודים.

#שימושחורגמהיתר #תכנוןובניה #היתרבניה #בתיםמשותפים #עבירותבניה #התיישנותעבירותבניה

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com