ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

ביטול טיסה עקב מצב ביטחוני - מה קיבלו נוסעים שכספי הטיסה לא הוחזרו להם?

עודכן ב: 28 יול 2018

בעבר נהגנו לחשוב כי שיקולים ואירועים ביטחוניים הם נחלתנו בלבד (ואולי של עוד מספר מצומצם של מדינות נוספות), אך כיום ברור כי השפעותיהם של גורמים אלו מתפשטות גם למדינות נוספות. עם זאת, בניגוד לסברה לעיל, בעידן הגלובאלי ולאחר מהפכת השמיים הפתוחים – כל אירוע בטחוני עשוי להשפיע על מספר רב של מדינות, לרבות מדינות שאינן קרובות גיאוגרפית למוקדי האירועים.


לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אם כך, עולה השאלה האם הנוסעים שטיסתם בוטלה או שונתה בעקבות גורמים בטחונים זכאים לפיצוי בשל כך או שמדובר במקרה שמקנה פטור מחובת הפיצוי לחברות התעופה.


לפני שנסביר את הקשר – הסיבתי – הגלובאלי, יובהר כי גורמים ביטחוניים נחשבים באמנות והוראות חוק רבות כאירועים ממעיטים אשר פוטרים את המוביל האווירי (חברת התעופה) או ספק הטיסה מפיצוי של נוסעים בגין ביטול טיסה ונזקים נוספים, כך שחשיבותם והשפעתם של גורמים אלו משמעותית ורחבה.


מבחינת הקשר הגלובאלי – חברות תעופה רבות מרחיבות את תחומי פעילותם ואת הקהלים אליהם הם פונות באמצעות הפעלת טיסות שכר (קונקשיין), החכרת מטוסים, הפעלת מארגני טיסה וכיו"ב, כך שאירוע בכל מדינה יכול להשפיע על חברות תעופה של מדינות אחרות.

ביטול טיסות עקב מצב ביטחוני

כך למשל, לאחר מבצע "צוק איתן" הוגשו תביעות רבות על ידי נוסעים שטיסותיהם בוטלו בדרישה להשבת הכספים ששולמו בעבורן, ולעיתים אף דרישה לתשלום של פיצויים לדוגמא בסך של 10,000 ₪ בגין סירוב חברות התעופה להשיב את הכספים ששולמו.


מנגד, חברות תעופה רבות טענו שיש להגדיר את המבצעים הצבאיים ככוח עליון, ובהתאם לכך לפטור אותן מאחריות בגין ביטול הטיסות.


עוד צוין על ידי מדינות רבות, כי רשויות השלטון במדינתם אסרו עליהן לטוס לנוכח המצב הביטחוני, ולכן, אף לו היו רוצות לבצע את הטיסות לא היו יכולות לעשות כן בשל ההנחיות המחייבות שהופנו אליהן מצד גורמים רגולטורים במדינתם.


אם כך, עולה השאלה, האם מבצעים צבאיים כמו צוק איתן, עופרת יצוקה וכיו"ב הוגדרו ככוח עליון אשר מצדיק את הסרת האחריות מעל חברות התעופה בעקבות ביטול הטיסות?


במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (טב') 21893-08-14 כוכבה אחיטוב נ' איסתא ישראל בע"מ, נדרש בית המשפט להכריע האם חברות התעופה נדרשות להשיב את הכספים שגבו בעבור טיסות שבוטלו בעקבות מבצע צוק איתן. כלומר, לא מדובר בחובת פיצוי בעקבות טיסה שבוטלה, אלא בהשבה של כספים בעבור טיסה שלא יצאה.


לפי עובדות המקרה עולה כי התובעים הזמינו חבילות נופש משפחתיות לקרואטיה אשר כללו (בין היתר) שירותי טיסה ליעד, אך בגלל מבצע צוק איתן שהתרחש באותם ימים טיסתם בוטלה. בהמשך, התובעים דרשו מחברת איסתא ישראל בע"מ שתשיב להם את הכספים ששולמו בעד כרטיסי הטיסה (להלן: "חברת איסתא"), אך זוהי סירבה לבקשתם משום שהכספים הועברו כבר לידי חברת אגד תיור ונופש בע"מ (להלן: "חברת אגד תיור").


זאת ועוד, לפי טענת חברת אגד תיור לא ניתן להשיב את הכספים משום שהם הועברו לחברת השטיח המעופף בע"מ ("מארגן הטיסה") ולחברת קרואטיה איירלינס (מפעיל הטיסה) שהוחלפה בחברת ביעף שירותי תעופה בע"מ (שתיקרא להלן: "חברת ביעף") בעקבות הסדר שהושג במהלך התביעה.

חלוקת אחריות בגין אירועים ביטחוניים

לצורך הבהירות, נקצר את פירוט ההזמנות והקשר בין הספקים השונים, כך: חב' איסתא היא סוכנות נסיעות אשר ביצעה את ההזמנה דרך סוכנות נסיעות אחרת, חברת אגד תיור, ואילו חברת אגד הזמינה מושבים במטוס דרך חברת השטיח המעופף כמארגן טיסה וחברת קרואטיה איירלינס כספק טיסה.


כאמור לעיל, לאחר ביצוע ההזמנה התרחש מבצע צוק איתן שהוביל לביטול הטיסה עקב טעמים בטחוניים, ומכאן גם המחלוקת שלפנינו: האם ביטול הטיסה בעקבות מבצע צבאי פוטר את הנתבעות מחובת הפיצוי או שלמרות השיקולים הביטחוניים חל הצורך לשלם לתובעים פיצוי בגין ביטול הטיסה, וכן להחזיר את הכספים ששולמו על ידם.


התובעים כאמור דרשו מבית המשפט לחייב את הנתבעות להשיב להן את הכספים ששולמו בעבור הטיסות, חיוב בפיצויים לדוגמא בעקבות סירובם לבצע השבה וכן הוצאות משפט שהוצאו בקשר לכך.


לטענת הנתבעות יש להגדיר את מבצע צוק איתן ככוח עליון ולפתור את הנתבעות לאחריות בגינו, מכיוון הן לא יכלו לצפות את התחרשותו של גורם זה או להשפיע על התרחשותו בדרך כזו או אחרת.


כבר בתחילת פסק הדין נקבע מתחם החוקים שחלים על המקרה שלפנינו, וכך נקבע כי החוק הרלוונטי לעניין זה הוא חוק חוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) תשע"ב (2012), לפיו מארגן טיסה או ספק טיסה חייבים לפצות נוסע שטיסתו בוטלה, אולם לצד חובת הפיצוי ישנו גם פטור מתשלום פיצוי במקרים בהם הביטול נעשה בעקבות כח עליון.


היות שנקבע כי מבצע צוק איתן נחשב לכח עליון הרי שהפיצוי שעל הנתבעות לשלם בעקבות ביטול הטיסה נדחה על ידי בית המשפט.


אך בהמשך, לאחר בחינת הוראות החוק בית המשפט הגיע למסקנה כי ביטול טיסה בעקבות מצב בטחוני שנגרם בשל מבצע צבאי עונה להגדרה של כח עליון, ולכן הוא מאפשר לנתבעות לבטל את הטיסה מבלי שהן תחויבנה לשלם פיצויים לפי השיעור שנקבע בחוק בשל כך. אולם, מנגד בית המשפט התקשה לקבל את סירובן של הנתבעות להשיב את הכספים ששילמו התובעים בעבור כרטיסי הטיסה, וזאת לאור העובדה שלא יצא כלל טיסה, כך שכל ההוצאות שכרוכות בכך התבטלו אף הן.


בנוסף, בית המשפט חזר על ההלכה השגורה היטב כי מארגן הטיסה וספק הטיסה הם אחראים כלפי התובע ביחד ולחוד ואין להטיל על אחריות להוכחת חלוקת האחריות ביניהן על התובע שהזמין מהן כרטיסי טיסה.


לאור כל זאת, נקבע כי הנתבעות מארגן הטיסה וספק הטיסה יפצו את כל אחד מהתובעים בכ- 6,800 ₪ בגין כרטיסי טיסה בהן חויבו בעבור טיסות שלא יצאו, ובלשון פסק הדין: "היעלה על הדעת כי טיסות שלא המריאו ימומנו על ידי נוסעים שלא נסעו?"


בנוסף, במסגרת פסק הדין הוטחה ביקורת רבה על התנהלות הנתבעות שהוגדרו כספק טיסה וכמארגן טיסה ביחס לסירובם להשיב את כספי הרוכשים בעבור הטיסות שבוטלו. ביקורת זו הובילה למעשה להשתת פיצויים לדוגמא בסך של 5,000 ₪ לכל תובע (מתוך 10,000 ₪ שהחוק מאפשר).


בסיכומו של דבר, בית המשפט קיבל את מרבית טענותיהם של התובעים והשית על הנתבעת פיצויים לדוגמא, השבה של הכספים ששולמו בעבור כרטיסי הטיסה שבוטלו והוצאות משפט.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com