ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

ביטול טיסה עקב מצב ביטחוני - מה קיבלו נוסעים שכספי הטיסה לא הוחזרו להם?

עודכן ב: 28 יול 2018

בעבר נהגנו לחשוב כי שיקולים ואירועים ביטחוניים הם נחלתנו בלבד (ואולי של עוד מספר מצומצם של מדינות נוספות), אך כיום ברור כי השפעותיהם של גורמים אלו מתפשטות גם למדינות נוספות. עם זאת, בניגוד לסברה לעיל, בעידן הגלובאלי ולאחר מהפכת השמיים הפתוחים – כל אירוע בטחוני עשוי להשפיע על מספר רב של מדינות, לרבות מדינות שאינן קרובות גיאוגרפית למוקדי האירועים.


לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אם כך, עולה השאלה האם הנוסעים שטיסתם בוטלה או שונתה בעקבות גורמים בטחונים זכאים לפיצוי בשל כך או שמדובר במקרה שמקנה פטור מחובת הפיצוי לחברות התעופה.


לפני שנסביר את הקשר – הסיבתי – הגלובאלי, יובהר כי גורמים ביטחוניים נחשבים באמנות והוראות חוק רבות כאירועים ממעיטים אשר פוטרים את המוביל האווירי (חברת התעופה) או ספק הטיסה מפיצוי של נוסעים בגין ביטול טיסה ונזקים נוספים, כך שחשיבותם והשפעתם של גורמים אלו משמעותית ורחבה.


מבחינת הקשר הגלובאלי – חברות תעופה רבות מרחיבות את תחומי פעילותם ואת הקהלים אליהם הם פונות באמצעות הפעלת טיסות שכר (קונקשיין), החכרת מטוסים, הפעלת מארגני טיסה וכיו"ב, כך שאירוע בכל מדינה יכול להשפיע על חברות תעופה של מדינות אחרות.

ביטול טיסות עקב מצב ביטחוני

כך למשל, לאחר מבצע "צוק איתן" הוגשו תביעות רבות על ידי נוסעים שטיסותיהם בוטלו בדרישה להשבת הכספים ששולמו בעבורן, ולעיתים אף דרישה לתשלום של פיצויים לדוגמא בסך של 10,000 ₪ בגין סירוב חברות התעופה להשיב את הכספים ששולמו.


מנגד, חברות תעופה רבות טענו שיש להגדיר את המבצעים הצבאיים ככוח עליון, ובהתאם לכך לפטור אותן מאחריות בגין ביטול הטיסות.


עוד צוין על ידי מדינות רבות, כי רשויות השלטון במדינתם אסרו עליהן לטוס לנוכח המצב הביטחוני, ולכן, אף לו היו רוצות לבצע את הטיסות לא היו יכולות לעשות כן בשל ההנחיות המחייבות שהופנו אליהן מצד גורמים רגולטורים במדינתם.


אם כך, עולה השאלה, האם מבצעים צבאיים כמו צוק איתן, עופרת יצוקה וכיו"ב הוגדרו ככוח עליון אשר מצדיק את הסרת האחריות מעל חברות התעופה בעקבות ביטול הטיסות?


במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (טב') 21893-08-14 כוכבה אחיטוב נ' איסתא ישראל בע"מ, נדרש בית המשפט להכריע האם חברות התעופה נדרשות להשיב את הכספים שגבו בעבור טיסות שבוטלו בעקבות מבצע צוק איתן. כלומר, לא מדובר בחובת פיצוי בעקבות טיסה שבוטלה, אלא בהשבה של כספים בעבור טיסה שלא יצאה.


לפי עובדות המקרה עולה כי התובעים הזמינו חבילות נופש משפחתיות לקרואטיה אשר כללו (בין היתר) שירותי טיסה ליעד, אך בגלל מבצע צוק איתן שהתרחש באותם ימים טיסתם בוטלה. בהמשך, התובעים דרשו מחברת איסתא ישראל בע"מ שתשיב להם את הכספים ששולמו בעד כרטיסי הטיסה (להלן: "חברת איסתא"), אך זוהי סירבה לבקשתם משום שהכספים הועברו כבר לידי חברת אגד תיור ונופש בע"מ (להלן: "חברת אגד תיור").


זאת ועוד, לפי טענת חברת אגד תיור לא ניתן להשיב את הכספים משום שהם הועברו לחברת השטיח המעופף בע"מ ("מארגן הטיסה") ולחברת קרואטיה איירלינס (מפעיל הטיסה) שהוחלפה בחברת ביעף שירותי תעופה בע"מ (שתיקרא להלן: "חברת ביעף") בעקבות הסדר שהושג במהלך התביעה.

חלוקת אחריות בגין אירועים ביטחוניים

לצורך הבהירות, נקצר את פירוט ההזמנות והקשר בין הספקים השונים, כך: חב' איסתא היא סוכנות נסיעות אשר ביצעה את ההזמנה דרך סוכנות נסיעות אחרת, חברת אגד תיור, ואילו חברת אגד הזמינה מושבים במטוס דרך חברת השטיח המעופף כמארגן טיסה וחברת קרואטיה איירלינס כספק טיסה.


כאמור לעיל, לאחר ביצוע ההזמנה התרחש מבצע צוק איתן שהוביל לביטול הטיסה עקב טעמים בטחוניים, ומכאן גם המחלוקת שלפנינו: האם ביטול הטיסה בעקבות מבצע צבאי פוטר את הנתבעות מחובת הפיצוי או שלמרות השיקולים הביטחוניים חל הצורך לשלם לתובעים פיצוי בגין ביטול הטיסה, וכן להחזיר את הכספים ששולמו על ידם.


התובעים כאמור דרשו מבית המשפט לחייב את הנתבעות להשיב להן את הכספים ששולמו בעבור הטיסות, חיוב בפיצויים לדוגמא בעקבות סירובם לבצע השבה וכן הוצאות משפט שהוצאו בקשר לכך.


לטענת הנתבעות יש להגדיר את מבצע צוק איתן ככוח עליון ולפתור את הנתבעות לאחריות בגינו, מכיוון הן לא יכלו לצפות את התחרשותו של גורם זה או להשפיע על התרחשותו בדרך כזו או אחרת.


כבר בתחילת פסק הדין נקבע מתחם החוקים שחלים על המקרה שלפנינו, וכך נקבע כי החוק הרלוונטי לעניין זה הוא חוק חוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) תשע"ב (2012), לפיו מארגן טיסה או ספק טיסה חייבים לפצות נוסע שטיסתו בוטלה, אולם לצד חובת הפיצוי ישנו גם פטור מתשלום פיצוי במקרים בהם הביטול נעשה בעקבות כח עליון.


היות שנקבע כי מבצע צוק איתן נחשב לכח עליון הרי שהפיצוי שעל הנתבעות לשלם בעקבות ביטול הטיסה נדחה על ידי בית המשפט.


אך בהמשך, לאחר בחינת הוראות החוק בית המשפט הגיע למסקנה כי ביטול טיסה בעקבות מצב בטחוני שנגרם בשל מבצע צבאי עונה להגדרה של כח עליון, ולכן הוא מאפשר לנתבעות לבטל את הטיסה מבלי שהן תחויבנה לשלם פיצויים לפי השיעור שנקבע בחוק בשל כך. אולם, מנגד בית המשפט התקשה לקבל את סירובן של הנתבעות להשיב את הכספים ששילמו התובעים בעבור כרטיסי הטיסה, וזאת לאור העובדה שלא יצא כלל טיסה, כך שכל ההוצאות שכרוכות בכך התבטלו אף הן.


בנוסף, בית המשפט חזר על ההלכה השגורה היטב כי מארגן הטיסה וספק הטיסה הם אחראים כלפי התובע ביחד ולחוד ואין להטיל על אחריות להוכחת חלוקת האחריות ביניהן על התובע שהזמין מהן כרטיסי טיסה.


לאור כל זאת, נקבע כי הנתבעות מארגן הטיסה וספק הטיסה יפצו את כל אחד מהתובעים בכ- 6,800 ₪ בגין כרטיסי טיסה בהן חויבו בעבור טיסות שלא יצאו, ובלשון פסק הדין: "היעלה על הדעת כי טיסות שלא המריאו ימומנו על ידי נוסעים שלא נסעו?"


בנוסף, במסגרת פסק הדין הוטחה ביקורת רבה על התנהלות הנתבעות שהוגדרו כספק טיסה וכמארגן טיסה ביחס לסירובם להשיב את כספי הרוכשים בעבור הטיסות שבוטלו. ביקורת זו הובילה למעשה להשתת פיצויים לדוגמא בסך של 5,000 ₪ לכל תובע (מתוך 10,000 ₪ שהחוק מאפשר).


בסיכומו של דבר, בית המשפט קיבל את מרבית טענותיהם של התובעים והשית על הנתבעת פיצויים לדוגמא, השבה של הכספים ששולמו בעבור כרטיסי הטיסה שבוטלו והוצאות משפט.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

אם אתם נמצאים לפני רכישה או מכירה של דירת מגורים, כדאי שתקדישו מספר דקות לקריאת המאמר שלפניכם. מאמר זה נועד להדגיש בפני מי שניצב לפני אחת העסקאות החשובות והי...

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

עסקאות נוגדות וסותרות במקרקעין – איך קורה שאותה דירה נמכרה פעמיים לרוכשים שונים? ידוע כי עסקה לרכישת דירה נחשבת לאחת העסקאות החשובות והיקרות ביותר בחייו של א...

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

עסקה יד 2:  רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

רכישת דירה בבניין בו עתיד להתבצע פרויקט תמ"א 38 נחשבת כעסקה כדאית ורווחית, וכעסקה גרועה ביותר אם בסופו של יום הפרויקט לא מבוצע. לכן, לפ

עסקה יד 2: רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com