ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

כך חייב בית המשפט סוכנות נסיעות שסירבה לבקשתו של צרכן לביטול טיסה

עודכן ב: 28 יול 2018

חוק הגנת הצרכן ותקנותיו חלים על עסקאות הקשורות להזמנת שירותי תיירות, חבילות נופש ואירוח, כרטיסי טיסה השכרת רכבים וכיו"ב, ומשכך גם הוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"), חלות על ביטול של כל אחת מהעסקאות הללו (בכפוף להוראות החוק) . אולם, וכפי שעולה מניסוח תקנות ביטול העסקה – בכל מקרה בו השירותים יינתנו מחוץ לישראל תקנות אלו לא יחולו, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן מהם תנאי הביטול של נותן השירותים מחוץ לישראל. לפיכך, יוצא כי העוסקים בארץ שמספקים שירותי תיירות ונופש לחו"ל חייבים לגלות את תנאי הביטול של ספק השירותים בחו"ל.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


לא אחת מתגלעות מחלוקות בין עוסקים לבין הצרכנים בעניין הזכות לביטול עסקה ודמי הביטול שנגבים בעקבות פעולת הביטול, וכך גם בעת ביצוע הזמנות של כרטיסי טיסה וחבילות נופש לחו"ל מתעוררות בעיות סביב בעניין הזכות לביטול ודמי המקדמה. תחילה, יצוין במקרים רבים זכות הביטול נגזרת מתוך התנאים שספק השירותים בחו"ל קובע, ולכן יש חשיבות רבה לפרטי ההתקשרות שבין הצדדים כפי שהם מסופקים על ידי נותק השירותים בארץ. אולם, חובת ההוכחה כי תנאי הביטול של נותן השירותים בחו"ל הובאו לידיעת הצרכן חלה על העוסק.

סירוב לבטל עסקה וחבילת נופש שהוזמנה

במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (חי') 21459-06-16‏ ‏ עאדל זידאת נ' אילאנה טורס תיירות חוץ ופנים, נדרש בית המשפט להכריע האם התובעים ביטלו את העסקה עם הנתבעת כדין ובהתאם לתנאי הביטול שנקבעו על ידה והאם הנתבעת נהגה בתום לב בהתאם להוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") מול התובעים?


במקרה שלפנינו הזמינו התובעים מהנתבעת חבילת נופש בבולגריה שכללה שירותי אירוח (מלון) וטיסות, אך בתוך פחות מ- 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה התובעים ביקשו לבטל את חבילת הנופש שהזמינו משיקולים ביטחוניים ששררו באותה העת במדינה שבה ביקשו לנפוש.


משכך, התובעים פנו לנתבעת לצורך ביטול ההזמנה ואל חברת השטיח המעופף בע"מ אליה הפנתה הנתבעת. אולם, בסופו של דבר התובעים הבחינו כי הם חויבו בעבור הזמנתם למרות ששתי החברות לעיל ציינו בפניהם כי ההזמנה בוטלה. בנוסף, הנתבעת ביקשה לגבות סך של 30% משווי ההזמנה בעקבות פעולת ביטול.


בבירור שנערך נמצא כי חברת השטיח המעופף ביטלה את ההזמנה לבקשת התובעים, אך בהמשך נמסר לה על ידי הנתבעת כי התובעים חזרו בהם מכוונתם לבטל (למרות הכחשת הנתבעת לכך), ומשכך הורו על חיובם ביחס לעסקה שבוצעה.


במסגרת התביעה התובעים ביקשו פיצוי בסך של 13,400 ₪ אשר הורכב מזיכוי בסך של 10,400 ₪ בגין חיובם בחבילת נופש לאחר שנשלחה הודעת ביטול על ידם, סך של 1,700 ₪ נוספים בעבור הוצאות משפט ועוד 1,000 ₪ נוספים כתוצאה מעוגמת הנפש שנגרמה להם.


אל מול טענות התובעים בדבר חיוב של כדין לאחר שנשלחה הודעת ביטול על ידם, וכן על התנהלות חסרת תום לב שנועדה להערים קשיים על התובעים מפני ביטול העסקה – הנתבעת טענה כי היא הייתה רשאית לחייב את התובעים בשל הזמנתם משום שהביטול נעשה לא נעשה בהתאם לפרטי ההתקשרות ביניהם, וזאת מהטעם שהתובעים לא שלחו בקשת ביטול בכתב.


בנוסף, הנתבעת טענה כי היא רשאית לקזז סך של 30% מגובה העסקה בגלל שהודעת הביטול בכתב לא נשלחה עד לא יאוחר מ- 21 יום לפני הטיסה.


בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע באופן חד משמעי כי גרסתם של התובעים עדיפה. כן נקבע כי התובעים הצליחו להוכיח שהם פעלו לפי הנחיותיה של הנתבעת אשר הורתה להם לפנות לחברת השטיח המעופף לצורך ביטול ההזמנה, להגיע למשרדי הנתבעת לצורך חתימה על מסמכי ביטול ועוד פעולות נוספות.

עוד נקבע במסגרת פסק הדין כי דרישותיה של הנתבעת כי התובעים יגיעו למשרדה לחתום על מסמכי ביטול ויעבירו הודעת ביטול בכתב נעשתה בחוסר תום לב, שכן גם כשהתובעים הגיעו למשרדה של הנתבעת הם לא נדרשו לחתום על מסמכים.


משכך, נקבע כי הנתבעת פעלה בחוסר תום עת הקשתה על התובעים לבטל את העסקה שלא לצורך, וכן כי חיובם של התובעים נעשתה שלא כדין, כך שהם זכאים למלוא הפיצוי שהתבקש על ידם.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות והגנת הצרכן


השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com