ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

כך חייב בית המשפט סוכנות נסיעות שסירבה לבקשתו של צרכן לביטול טיסה

עודכן ב: 28 יול 2018

חוק הגנת הצרכן ותקנותיו חלים על עסקאות הקשורות להזמנת שירותי תיירות, חבילות נופש ואירוח, כרטיסי טיסה השכרת רכבים וכיו"ב, ומשכך גם הוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"), חלות על ביטול של כל אחת מהעסקאות הללו (בכפוף להוראות החוק) . אולם, וכפי שעולה מניסוח תקנות ביטול העסקה – בכל מקרה בו השירותים יינתנו מחוץ לישראל תקנות אלו לא יחולו, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן מהם תנאי הביטול של נותן השירותים מחוץ לישראל. לפיכך, יוצא כי העוסקים בארץ שמספקים שירותי תיירות ונופש לחו"ל חייבים לגלות את תנאי הביטול של ספק השירותים בחו"ל.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


לא אחת מתגלעות מחלוקות בין עוסקים לבין הצרכנים בעניין הזכות לביטול עסקה ודמי הביטול שנגבים בעקבות פעולת הביטול, וכך גם בעת ביצוע הזמנות של כרטיסי טיסה וחבילות נופש לחו"ל מתעוררות בעיות סביב בעניין הזכות לביטול ודמי המקדמה. תחילה, יצוין במקרים רבים זכות הביטול נגזרת מתוך התנאים שספק השירותים בחו"ל קובע, ולכן יש חשיבות רבה לפרטי ההתקשרות שבין הצדדים כפי שהם מסופקים על ידי נותק השירותים בארץ. אולם, חובת ההוכחה כי תנאי הביטול של נותן השירותים בחו"ל הובאו לידיעת הצרכן חלה על העוסק.

סירוב לבטל עסקה וחבילת נופש שהוזמנה

במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (חי') 21459-06-16‏ ‏ עאדל זידאת נ' אילאנה טורס תיירות חוץ ופנים, נדרש בית המשפט להכריע האם התובעים ביטלו את העסקה עם הנתבעת כדין ובהתאם לתנאי הביטול שנקבעו על ידה והאם הנתבעת נהגה בתום לב בהתאם להוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") מול התובעים?


במקרה שלפנינו הזמינו התובעים מהנתבעת חבילת נופש בבולגריה שכללה שירותי אירוח (מלון) וטיסות, אך בתוך פחות מ- 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה התובעים ביקשו לבטל את חבילת הנופש שהזמינו משיקולים ביטחוניים ששררו באותה העת במדינה שבה ביקשו לנפוש.


משכך, התובעים פנו לנתבעת לצורך ביטול ההזמנה ואל חברת השטיח המעופף בע"מ אליה הפנתה הנתבעת. אולם, בסופו של דבר התובעים הבחינו כי הם חויבו בעבור הזמנתם למרות ששתי החברות לעיל ציינו בפניהם כי ההזמנה בוטלה. בנוסף, הנתבעת ביקשה לגבות סך של 30% משווי ההזמנה בעקבות פעולת ביטול.


בבירור שנערך נמצא כי חברת השטיח המעופף ביטלה את ההזמנה לבקשת התובעים, אך בהמשך נמסר לה על ידי הנתבעת כי התובעים חזרו בהם מכוונתם לבטל (למרות הכחשת הנתבעת לכך), ומשכך הורו על חיובם ביחס לעסקה שבוצעה.


במסגרת התביעה התובעים ביקשו פיצוי בסך של 13,400 ₪ אשר הורכב מזיכוי בסך של 10,400 ₪ בגין חיובם בחבילת נופש לאחר שנשלחה הודעת ביטול על ידם, סך של 1,700 ₪ נוספים בעבור הוצאות משפט ועוד 1,000 ₪ נוספים כתוצאה מעוגמת הנפש שנגרמה להם.


אל מול טענות התובעים בדבר חיוב של כדין לאחר שנשלחה הודעת ביטול על ידם, וכן על התנהלות חסרת תום לב שנועדה להערים קשיים על התובעים מפני ביטול העסקה – הנתבעת טענה כי היא הייתה רשאית לחייב את התובעים בשל הזמנתם משום שהביטול נעשה לא נעשה בהתאם לפרטי ההתקשרות ביניהם, וזאת מהטעם שהתובעים לא שלחו בקשת ביטול בכתב.


בנוסף, הנתבעת טענה כי היא רשאית לקזז סך של 30% מגובה העסקה בגלל שהודעת הביטול בכתב לא נשלחה עד לא יאוחר מ- 21 יום לפני הטיסה.


בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע באופן חד משמעי כי גרסתם של התובעים עדיפה. כן נקבע כי התובעים הצליחו להוכיח שהם פעלו לפי הנחיותיה של הנתבעת אשר הורתה להם לפנות לחברת השטיח המעופף לצורך ביטול ההזמנה, להגיע למשרדי הנתבעת לצורך חתימה על מסמכי ביטול ועוד פעולות נוספות.

עוד נקבע במסגרת פסק הדין כי דרישותיה של הנתבעת כי התובעים יגיעו למשרדה לחתום על מסמכי ביטול ויעבירו הודעת ביטול בכתב נעשתה בחוסר תום לב, שכן גם כשהתובעים הגיעו למשרדה של הנתבעת הם לא נדרשו לחתום על מסמכים.


משכך, נקבע כי הנתבעת פעלה בחוסר תום עת הקשתה על התובעים לבטל את העסקה שלא לצורך, וכן כי חיובם של התובעים נעשתה שלא כדין, כך שהם זכאים למלוא הפיצוי שהתבקש על ידם.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות והגנת הצרכן


התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

אם אתם נמצאים לפני רכישה או מכירה של דירת מגורים, כדאי שתקדישו מספר דקות לקריאת המאמר שלפניכם. מאמר זה נועד להדגיש בפני מי שניצב לפני אחת העסקאות החשובות והי...

לרכוש דירה ללא הפתעות - התחייבויות והפרות של הסכם מכר

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

עסקאות נוגדות וסותרות במקרקעין – איך קורה שאותה דירה נמכרה פעמיים לרוכשים שונים? ידוע כי עסקה לרכישת דירה נחשבת לאחת העסקאות החשובות והיקרות ביותר בחייו של א...

הדירה נמכרה פעמיים - למי החליט בית המשפט שהדירה שייכת?

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

עסקה יד 2:  רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

רכישת דירה בבניין בו עתיד להתבצע פרויקט תמ"א 38 נחשבת כעסקה כדאית ורווחית, וכעסקה גרועה ביותר אם בסופו של יום הפרויקט לא מבוצע. לכן, לפ

עסקה יד 2: רכישת דירה בבניין בו יתבצע פרויקט תמ"א 38

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com