top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מדרגות מס רכישה - דירת מגורים יחידה ודירת מגורים נוספת


מס הרכישה מוסדר בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963, כשבמסגרת זו מושת מס בשיעורים שנקבעו בחוק בגין כל עסקה במקרקעין עפ"י הגדרתה בחוק. שיעורי מס הרכישה משתנים בהתאם לסיווג הנכס, כך למשל בעבור מגרש ישולם מס בשיעור 5%, ואילו בעבור דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) ישולם מס בשיעור 8%, ובלבד ששווי הדירה אינו עולה על 4,967,445 ₪. בגין דירת מגורים יחידה יחושב מס הרכישה לפי מדרגות מס רכישה לדירה רגילה אשר מתעדכנות מידי שנה (בכל 15 לינואר) בהתאם לשינויים במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים. לפרטים נוספים יש להיכנס למאמר בעניין מס רכישה.

Comments


bottom of page