ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מה ניתן לעשות במקרה של עיכוב בטיסה ועיכוב בהגעת הכבודה (מזוודות)?

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים נתקלים בתרחישים ואירועים בלתי צפויים בדרכם אל היעד הסופי כמו למשל עיכוב בטיסות ליעד הביניים אשר מעכב גם את הגעתם ליעד הסופי, עיכוב או איבוד של הכבודה שהביאו עמם לטיסה (כולל כבודה שלא הגיע גם ליעד הביניים), ביטול טיסות, התארכות של זמני ההמתנה ו- להוצאות לא צפויות שהנוסע לא היה מוציא און אלמלא אותם אירועים לא צפויים.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אמנם, הוראות החוק קובעות באופן מפורש וברור מהם השירותים שעל חברות התעופה לספק לנוסעים במקרה של איחור, מהו מקרה שמזכה בפיצוי ואף מהו גובה הפיצוי במקרה של ביטול טיסה, אך עדיין המציאות מזמנת לנו מקרים שלא ניתן לקבוע לגביהם באופן חד משמעי האם הם חוסים תחת הוראות החוק המזכות את הנוסעים בפיצוי או תחת הוראות חוק המחריגות את אחריותן של חברות התעופה.

מה ניתן לעשות במקרה בו המזוודות מגיעות באיחור
מה ניתן לעשות במקרה בו המזוודות מגיעות באיחור

על כל זאת, יש להוסיף ולציין שלמרות כל המאמצים שנעשו ליידוע ציבור הנוסעים באשר לזכויותיהם, וכן להנגשת המידע ולפרסומו בעניין זה, עדיין מרבית הנוסעים אינם מודעים לזכויותיהם, ובוודאי שאינם בקיאים מספיק במכלול הוראות החוק הרלוונטיות במקרים של ביטול טיסות. משכך, מיותר לציין כי, חוסר הבקיאות של הנוסע הרגיל מקשה עליו מלמצות את זכויותיו.


מקרה המשמש אבן בוחן לשילוב של הגורמים לעיל נדון בהליך תק (ת"א) 62934-03-17 איריס שריר נ' אליטליה - קומפגניה איראה איטליאנה אס. פי. איי בע"מ, בו עלו מספר הוראות חוק ואמנות הרלוונטיות לדיני התעופה אשר כוללות בין היתר את הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה"), חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק תובלה אוירית"), אמנת מונטריאול ועוד.


לפי העובדות עולה כי התובעת הזמינה כרטיס טיסה לעיר ניו-יורק שבארה"ב, כשבדרכה ליעד הסופי נעשתה נחיתת ביניים בשדה התעופה שברומא. לפי לוח הזמנים המקורי הפרשי הזמנים בין הנחיתה ברומא לבין ההמראה לארה"ב עמדו על כ- שעתיים לערך. אולם, בשל תקלה טכנית הטיסה לרומא יצאה באיחור, כך שהתובעת לא הספיקה לעלות לטיסת ההמשך לניו-יורק. כתוצאה מכך, גם זמן הגעתה ליעד הסופי התאחר בכ- 12 שעות (כולל גם זמן המתנה לטיסה חלופית לאחר שהוחמצה הטיסה הראשונה).


אך בכך לא די, גם לאחר שהתובעת הגיעה ליעד הסופי באיחור רב, לא נמצאה הכבודה שעמה עלתה לטיסה הראשונה, ולכן היא נדרשה לעשות את ימיה הראשונים בארה"ב ללא ציוד. בעקבות זאת, התובעת נאלצה לרכוש בגדים חדשים ועוד מספר מוצרים עד שהגיע כבודתה.


לאור כל זאת, התובעת דרשה פיצוי כולל בסך 19,665 ש"ח המורכב מפיצוי בגין טיסה שבוטלה (איחור העולה על 8 שעות), 8,000 ₪ בעבור פיצויים לדוג', 2,000 ₪ בשל העיכוב בהגעת הכבודה, 2,500 ₪ עקב עוגמת נפש שנגרמה לה ו- 3,500 ₪ בעבור הוצאות משפטיות.


כמו כן, וכפי שניתן לראות, המקרה שלפנינו מעלה מספר שאלות משפטיות, כשהעיקריות שבהן נובעות מתוך חובת הפיצוי של חברת תעופה בגין ביטול טיסה במקרים בהם עיכוב בטיסה הנמוך מ- 8 שעות הוביל לפספוס/החמצת טיסה (כלומר לביטול טיסה), מהו גובה הפיצוי במקרה שכזה והאם העדר הסכמה מצד הנתבעת לפצות מחייב אותה גם לשלם פיצויים לדוג', ללא הוכחת נזק, בסך של כ- 8,000 ₪.


לעומת טענות התובעת לפיצוי כאמור לעיל, הנתבעת טוענת כי האיחור נבע מתקלה טכנית אשר מצדיקה את דחיית הטיסה עקב טעמים של בטחון ושלום הנוסעים. עוד טענה הנתבעת כי האיחור בטיסה ליעד הביניים אינו עולה על 8 שעות, ולכן אין להשית עליה פיצוי השווה לזה של טיסה שבוטלה. ביחס לאיחור בהגעת הכבודה נטען כי האמנה והחוק אינן מקנים פיצוי, וזאת בשים לב לכך שהכבודה נמסרה לידיה של התובעת יממה לאחר הגעתה לניו-יורק.


במסגרת הדיון נסקרו החלטות קודמות ביחס למקרים בעלי דמיון רלוונטי בהם חל עיכוב בהגעה ליעד הביניים שגרם לעיכוב בהגעה ליעד הסופי. בהתאם לכך, נקבע כי אין חולק שהחוק הרלוונטי לעניינו הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") בו מוגדר המינוח "טיסה", "טיסה שבוטלה", וכן הפיצוי שניתן בשל כך. שילוב הסקירה והוראות החוק הוביל לכך שדי בעיכוב שגרם להחמצה של טיסה כדי שהמקרה שלפנינו ייחשב כ- טיסה שבוטלה (טיסה שלא התקיימה).


בנוסף, בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לפיה עומדת לה טענת הגנה בשל תקלה טכנית שהתגלתה במטוס, ולכן נקבע מדובר בטיסה שבוטלה מבלי שתהיה לביטול הצדקה, ומשכך יש לפצות את התובעת בפיצוי בסך של 3,070 ₪.


את הפיצוי ביחס לכבודה העמיד בית המשפט על סך של 1,540 ₪ (מתוך 2,000 ₪ שהתבקשו בפועל שלפי אמנת מונטריאול ניתן לדרוש עד 1,540$), וזאת כשעבודות המקרה העלו שהכבודה התעכבה שלום פעמים: תחילה ביעד הביניים, בהמשך בהגעה לניו-יורק ולבסוף בחזרה ארצה. פיצויים בגין עוגמת הנפש והוצאות משפט נפסקו על 2,500 ₪.


לפיכך, ניתן לראות כי בית המשפט קיבל את מרבית טענותיה של התובעת, אך רוב הפיצוי שנתבקש לא אושר במסגרת התביעה.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות

למרות הכשלים במבנה – בית המשפט ביטל הכרזה על מבנה מסוכן שלא עמדה בהנחיות

פקודת העיריות מאפשרת לתקן חוקי עזר שיאפשרו להתמודד ולפעול עם מבנים מסוכנים. כלומר, מבנים המסכנים את שלום הציבור, עוברי אורח ודרי הבניין.

למרות הכשלים במבנה – בית המשפט ביטל הכרזה על מבנה מסוכן שלא עמדה בהנחיות

רוכש מול יזם: על מי רובץ נטל ההוכחה להפרכת טענות לפטור מתשלום פיצוי

המאמר שלפנינו עוסק בשאלה – מי נדרש להוכיח (או לסתור) את הטענות שבגינן מבוקש פטור מתשלום פיצוי במקרה של איחור במסירת דירה – רוכש הדירה שמבקש

רוכש מול יזם: על מי רובץ נטל ההוכחה להפרכת טענות לפטור מתשלום פיצוי

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

יזם שלא התקין אביזרים ותא שירותים יפצה רוכש, למרות שהדירה נרכשה כשבנייתה כמעט הושלמה

יזם ישלם לרוכש 90,000 ₪ משום שהותקן חדר שירותים 1 במקום 2, ולא עדכן את הרוכש שלא ניתן לבחור אצל הספקים את כל הפריטים והאביזרים שצוינו במפרט

יזם שלא התקין אביזרים ותא שירותים יפצה רוכש, למרות שהדירה נרכשה כשבנייתה כמעט הושלמה

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

מוכר שלא התאים את החוזה למאפייני העסקה חויב לשלם לרוכש פיצוי מוסכם

עסקאות מכר יד 2 נועדו להיות פשוטות וקצרות יותר, אולם העדר ניסוח מתאים של הסכם המכר וצפיית התרחשויות עתידיות עלול להשית על הצדדים הוצאות נוספ

מוכר שלא התאים את החוזה למאפייני העסקה חויב לשלם לרוכש פיצוי מוסכם