ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מה ניתן לעשות במקרה של עיכוב בטיסה ועיכוב בהגעת הכבודה (מזוודות)?

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים נתקלים בתרחישים ואירועים בלתי צפויים בדרכם אל היעד הסופי כמו למשל עיכוב בטיסות ליעד הביניים אשר מעכב גם את הגעתם ליעד הסופי, עיכוב או איבוד של הכבודה שהביאו עמם לטיסה (כולל כבודה שלא הגיע גם ליעד הביניים), ביטול טיסות, התארכות של זמני ההמתנה ו- להוצאות לא צפויות שהנוסע לא היה מוציא און אלמלא אותם אירועים לא צפויים.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אמנם, הוראות החוק קובעות באופן מפורש וברור מהם השירותים שעל חברות התעופה לספק לנוסעים במקרה של איחור, מהו מקרה שמזכה בפיצוי ואף מהו גובה הפיצוי במקרה של ביטול טיסה, אך עדיין המציאות מזמנת לנו מקרים שלא ניתן לקבוע לגביהם באופן חד משמעי האם הם חוסים תחת הוראות החוק המזכות את הנוסעים בפיצוי או תחת הוראות חוק המחריגות את אחריותן של חברות התעופה.

מה ניתן לעשות במקרה בו המזוודות מגיעות באיחור

על כל זאת, יש להוסיף ולציין שלמרות כל המאמצים שנעשו ליידוע ציבור הנוסעים באשר לזכויותיהם, וכן להנגשת המידע ולפרסומו בעניין זה, עדיין מרבית הנוסעים אינם מודעים לזכויותיהם, ובוודאי שאינם בקיאים מספיק במכלול הוראות החוק הרלוונטיות במקרים של ביטול טיסות. משכך, מיותר לציין כי, חוסר הבקיאות של הנוסע הרגיל מקשה עליו מלמצות את זכויותיו.


מקרה המשמש אבן בוחן לשילוב של הגורמים לעיל נדון בהליך תק (ת"א) 62934-03-17 איריס שריר נ' אליטליה - קומפגניה איראה איטליאנה אס. פי. איי בע"מ, בו עלו מספר הוראות חוק ואמנות הרלוונטיות לדיני התעופה אשר כוללות בין היתר את הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה"), חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק תובלה אוירית"), אמנת מונטריאול ועוד.


לפי העובדות עולה כי התובעת הזמינה כרטיס טיסה לעיר ניו-יורק שבארה"ב, כשבדרכה ליעד הסופי נעשתה נחיתת ביניים בשדה התעופה שברומא. לפי לוח הזמנים המקורי הפרשי הזמנים בין הנחיתה ברומא לבין ההמראה לארה"ב עמדו על כ- שעתיים לערך. אולם, בשל תקלה טכנית הטיסה לרומא יצאה באיחור, כך שהתובעת לא הספיקה לעלות לטיסת ההמשך לניו-יורק. כתוצאה מכך, גם זמן הגעתה ליעד הסופי התאחר בכ- 12 שעות (כולל גם זמן המתנה לטיסה חלופית לאחר שהוחמצה הטיסה הראשונה).


אך בכך לא די, גם לאחר שהתובעת הגיעה ליעד הסופי באיחור רב, לא נמצאה הכבודה שעמה עלתה לטיסה הראשונה, ולכן היא נדרשה לעשות את ימיה הראשונים בארה"ב ללא ציוד. בעקבות זאת, התובעת נאלצה לרכוש בגדים חדשים ועוד מספר מוצרים עד שהגיע כבודתה.


לאור כל זאת, התובעת דרשה פיצוי כולל בסך 19,665 ש"ח המורכב מפיצוי בגין טיסה שבוטלה (איחור העולה על 8 שעות), 8,000 ₪ בעבור פיצויים לדוג', 2,000 ₪ בשל העיכוב בהגעת הכבודה, 2,500 ₪ עקב עוגמת נפש שנגרמה לה ו- 3,500 ₪ בעבור הוצאות משפטיות.


כמו כן, וכפי שניתן לראות, המקרה שלפנינו מעלה מספר שאלות משפטיות, כשהעיקריות שבהן נובעות מתוך חובת הפיצוי של חברת תעופה בגין ביטול טיסה במקרים בהם עיכוב בטיסה הנמוך מ- 8 שעות הוביל לפספוס/החמצת טיסה (כלומר לביטול טיסה), מהו גובה הפיצוי במקרה שכזה והאם העדר הסכמה מצד הנתבעת לפצות מחייב אותה גם לשלם פיצויים לדוג', ללא הוכחת נזק, בסך של כ- 8,000 ₪.


לעומת טענות התובעת לפיצוי כאמור לעיל, הנתבעת טוענת כי האיחור נבע מתקלה טכנית אשר מצדיקה את דחיית הטיסה עקב טעמים של בטחון ושלום הנוסעים. עוד טענה הנתבעת כי האיחור בטיסה ליעד הביניים אינו עולה על 8 שעות, ולכן אין להשית עליה פיצוי השווה לזה של טיסה שבוטלה. ביחס לאיחור בהגעת הכבודה נטען כי האמנה והחוק אינן מקנים פיצוי, וזאת בשים לב לכך שהכבודה נמסרה לידיה של התובעת יממה לאחר הגעתה לניו-יורק.


במסגרת הדיון נסקרו החלטות קודמות ביחס למקרים בעלי דמיון רלוונטי בהם חל עיכוב בהגעה ליעד הביניים שגרם לעיכוב בהגעה ליעד הסופי. בהתאם לכך, נקבע כי אין חולק שהחוק הרלוונטי לעניינו הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") בו מוגדר המינוח "טיסה", "טיסה שבוטלה", וכן הפיצוי שניתן בשל כך. שילוב הסקירה והוראות החוק הוביל לכך שדי בעיכוב שגרם להחמצה של טיסה כדי שהמקרה שלפנינו ייחשב כ- טיסה שבוטלה (טיסה שלא התקיימה).


בנוסף, בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לפיה עומדת לה טענת הגנה בשל תקלה טכנית שהתגלתה במטוס, ולכן נקבע מדובר בטיסה שבוטלה מבלי שתהיה לביטול הצדקה, ומשכך יש לפצות את התובעת בפיצוי בסך של 3,070 ₪.


את הפיצוי ביחס לכבודה העמיד בית המשפט על סך של 1,540 ₪ (מתוך 2,000 ₪ שהתבקשו בפועל שלפי אמנת מונטריאול ניתן לדרוש עד 1,540$), וזאת כשעבודות המקרה העלו שהכבודה התעכבה שלום פעמים: תחילה ביעד הביניים, בהמשך בהגעה לניו-יורק ולבסוף בחזרה ארצה. פיצויים בגין עוגמת הנפש והוצאות משפט נפסקו על 2,500 ₪.


לפיכך, ניתן לראות כי בית המשפט קיבל את מרבית טענותיה של התובעת, אך רוב הפיצוי שנתבקש לא אושר במסגרת התביעה.האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com