ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

מה ניתן לעשות במקרה של עיכוב בטיסה ועיכוב בהגעת הכבודה (מזוודות)?

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים נתקלים בתרחישים ואירועים בלתי צפויים בדרכם אל היעד הסופי כמו למשל עיכוב בטיסות ליעד הביניים אשר מעכב גם את הגעתם ליעד הסופי, עיכוב או איבוד של הכבודה שהביאו עמם לטיסה (כולל כבודה שלא הגיע גם ליעד הביניים), ביטול טיסות, התארכות של זמני ההמתנה ו- להוצאות לא צפויות שהנוסע לא היה מוציא און אלמלא אותם אירועים לא צפויים.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אמנם, הוראות החוק קובעות באופן מפורש וברור מהם השירותים שעל חברות התעופה לספק לנוסעים במקרה של איחור, מהו מקרה שמזכה בפיצוי ואף מהו גובה הפיצוי במקרה של ביטול טיסה, אך עדיין המציאות מזמנת לנו מקרים שלא ניתן לקבוע לגביהם באופן חד משמעי האם הם חוסים תחת הוראות החוק המזכות את הנוסעים בפיצוי או תחת הוראות חוק המחריגות את אחריותן של חברות התעופה.

מה ניתן לעשות במקרה בו המזוודות מגיעות באיחור

על כל זאת, יש להוסיף ולציין שלמרות כל המאמצים שנעשו ליידוע ציבור הנוסעים באשר לזכויותיהם, וכן להנגשת המידע ולפרסומו בעניין זה, עדיין מרבית הנוסעים אינם מודעים לזכויותיהם, ובוודאי שאינם בקיאים מספיק במכלול הוראות החוק הרלוונטיות במקרים של ביטול טיסות. משכך, מיותר לציין כי, חוסר הבקיאות של הנוסע הרגיל מקשה עליו מלמצות את זכויותיו.


מקרה המשמש אבן בוחן לשילוב של הגורמים לעיל נדון בהליך תק (ת"א) 62934-03-17 איריס שריר נ' אליטליה - קומפגניה איראה איטליאנה אס. פי. איי בע"מ, בו עלו מספר הוראות חוק ואמנות הרלוונטיות לדיני התעופה אשר כוללות בין היתר את הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה"), חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק תובלה אוירית"), אמנת מונטריאול ועוד.


לפי העובדות עולה כי התובעת הזמינה כרטיס טיסה לעיר ניו-יורק שבארה"ב, כשבדרכה ליעד הסופי נעשתה נחיתת ביניים בשדה התעופה שברומא. לפי לוח הזמנים המקורי הפרשי הזמנים בין הנחיתה ברומא לבין ההמראה לארה"ב עמדו על כ- שעתיים לערך. אולם, בשל תקלה טכנית הטיסה לרומא יצאה באיחור, כך שהתובעת לא הספיקה לעלות לטיסת ההמשך לניו-יורק. כתוצאה מכך, גם זמן הגעתה ליעד הסופי התאחר בכ- 12 שעות (כולל גם זמן המתנה לטיסה חלופית לאחר שהוחמצה הטיסה הראשונה).


אך בכך לא די, גם לאחר שהתובעת הגיעה ליעד הסופי באיחור רב, לא נמצאה הכבודה שעמה עלתה לטיסה הראשונה, ולכן היא נדרשה לעשות את ימיה הראשונים בארה"ב ללא ציוד. בעקבות זאת, התובעת נאלצה לרכוש בגדים חדשים ועוד מספר מוצרים עד שהגיע כבודתה.


לאור כל זאת, התובעת דרשה פיצוי כולל בסך 19,665 ש"ח המורכב מפיצוי בגין טיסה שבוטלה (איחור העולה על 8 שעות), 8,000 ₪ בעבור פיצויים לדוג', 2,000 ₪ בשל העיכוב בהגעת הכבודה, 2,500 ₪ עקב עוגמת נפש שנגרמה לה ו- 3,500 ₪ בעבור הוצאות משפטיות.


כמו כן, וכפי שניתן לראות, המקרה שלפנינו מעלה מספר שאלות משפטיות, כשהעיקריות שבהן נובעות מתוך חובת הפיצוי של חברת תעופה בגין ביטול טיסה במקרים בהם עיכוב בטיסה הנמוך מ- 8 שעות הוביל לפספוס/החמצת טיסה (כלומר לביטול טיסה), מהו גובה הפיצוי במקרה שכזה והאם העדר הסכמה מצד הנתבעת לפצות מחייב אותה גם לשלם פיצויים לדוג', ללא הוכחת נזק, בסך של כ- 8,000 ₪.


לעומת טענות התובעת לפיצוי כאמור לעיל, הנתבעת טוענת כי האיחור נבע מתקלה טכנית אשר מצדיקה את דחיית הטיסה עקב טעמים של בטחון ושלום הנוסעים. עוד טענה הנתבעת כי האיחור בטיסה ליעד הביניים אינו עולה על 8 שעות, ולכן אין להשית עליה פיצוי השווה לזה של טיסה שבוטלה. ביחס לאיחור בהגעת הכבודה נטען כי האמנה והחוק אינן מקנים פיצוי, וזאת בשים לב לכך שהכבודה נמסרה לידיה של התובעת יממה לאחר הגעתה לניו-יורק.


במסגרת הדיון נסקרו החלטות קודמות ביחס למקרים בעלי דמיון רלוונטי בהם חל עיכוב בהגעה ליעד הביניים שגרם לעיכוב בהגעה ליעד הסופי. בהתאם לכך, נקבע כי אין חולק שהחוק הרלוונטי לעניינו הוא חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") בו מוגדר המינוח "טיסה", "טיסה שבוטלה", וכן הפיצוי שניתן בשל כך. שילוב הסקירה והוראות החוק הוביל לכך שדי בעיכוב שגרם להחמצה של טיסה כדי שהמקרה שלפנינו ייחשב כ- טיסה שבוטלה (טיסה שלא התקיימה).


בנוסף, בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לפיה עומדת לה טענת הגנה בשל תקלה טכנית שהתגלתה במטוס, ולכן נקבע מדובר בטיסה שבוטלה מבלי שתהיה לביטול הצדקה, ומשכך יש לפצות את התובעת בפיצוי בסך של 3,070 ₪.


את הפיצוי ביחס לכבודה העמיד בית המשפט על סך של 1,540 ₪ (מתוך 2,000 ₪ שהתבקשו בפועל שלפי אמנת מונטריאול ניתן לדרוש עד 1,540$), וזאת כשעבודות המקרה העלו שהכבודה התעכבה שלום פעמים: תחילה ביעד הביניים, בהמשך בהגעה לניו-יורק ולבסוף בחזרה ארצה. פיצויים בגין עוגמת הנפש והוצאות משפט נפסקו על 2,500 ₪.


לפיכך, ניתן לראות כי בית המשפט קיבל את מרבית טענותיה של התובעת, אך רוב הפיצוי שנתבקש לא אושר במסגרת התביעה.האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com