ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם נוסע זכאי לפיצוי עקב העברתו למושב אחר בטיסה?

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים נאלצים לטוס שעות ארוכות בדרכם אל היעד הסופי, ובתוך שכך לשהות זמן רב במטוס עד לסיום הטיסה. לכן, לא אחת נוסעים רבים מבקשים לשדרג את תנאי הטיסה באמצעות הזמנת מושבים במחלקות מרווחות, נוחות ויקרות יותר או לחלופין לשפר את תנאי הטיסה באמצעות בחירת מושבים במיקום נוח יותר. עם זאת, ומכיוון שבחירת מיקום המושבים נעשית באופן אקראי ומבלי שלנוסע יש אפשרות לשלוט בכך, עולה השאלה האם הרעת תנאי הטיסה בעקבות שינוי של מיקום המושבים (לאחר שאלו הוקצו לנוסע ונקבעו בכרטיסי הטיסה) מזכים את הנוסע בפיצוי בשל כך?

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


באופן כללי, הוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") מגדירות מהו הפיצוי לו זכאי נוסע בגין הרעת תנאי טיסה בשל העברתו למחלקה ברמה הנמוכה מזו שבו הוא היה אמור לטוס. אולם, הוראות החוק לא מתייחסות למקרה שבו נוסע מועבר למושבים אחרים באותה מחלקה שהם ברמה נמוכה מזו שבה הוא היה אמור לטוס.


האם העברת נוסע למושב אחר מזכה בפיצוי?
האם העברת נוסע למושב אחר מזכה בפיצוי?

יש לציין כי, העדר התייחסות בחוק שירותי תעופה וביתר החוקים שלהלן את שינוי מקום הנוסע כמקרה מזכה מעלה את הטענה כי פעולה זו לא מהווה עילת תביעה, וזאת מכיוון שהחוק מגדיר רשומה סגורה של עילות תביעה. לכן, במסגרת פסק הדין נדרש בית המשפט לקבוע האם עילת התביעה נוצרה מכח הוראות חוק שירותי התעופה או מכח חיקוקים האחרים והאם ניתן לתבוע מכוחן של הוראות חוק חיצוניות?


במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (ת"א) 9508-09-15‏ ‏ שלום ציון נ' אלאיטליה קומפגניה איראה איטליאנה אס פי איי, חברת חוץ נדרש בית המשפט להכריע האם התובעים אשר רכשו זוג כרטיסי טיסה מאת הנתבעת זכאים לפיצוי בעקבות העברת למקומות ישיבה נפרדים, פחות טובים ופחות נוחים.


במקרה שלפנינו התובעים הם בני זוג שרכשו מאת הנתבעת, אלאיטליה קומפגניה איראה איטליאנה אס פי איי (להלן: "חברת אלאיטליה"), זוג כרטיסי טיסה לארה"ב. בהתאם לבקשת התובעים בזמן הכרטוס נקבעו להם מושבים הצמודים לחלון. אולם, לאחר שהם עלו על מטוסה של הנתבעת הם הופתעו לגלות כי המושבים שיועדו ושנקבעו להם בכרטיסי הטיסה נתפסו על ידי נוסעים אחרים.


עוד עולה כי הנתבעת העדיפה מסיבותיה השונות שלא לפעול להושבת התובעים במושבים שנקבעו להם, ובמקום זאת היא בחרה להושיב את התובעים במושבים האחרונים שנותרו פנויים לאחר שכל הנוסעים התיישבו במקומותיהם. לא למותר לציין כי, המושבים החדשים רחוקים זה מזה, כך שהתובעים נאלצו לשבת במושבם נפרדים שהיו פחותים באיכותם וברמת הנוחות שלהם.


משכך, התובעים דרשו מהנתבעת פיצוי בסך של 9,050 ₪.


התובעים טענו כי החלטת הנתבעת להעבירם ממקומם גרמה להם לסבל, חוסר נוחות, כאבים עצומים שנמשכו עוד מספר ימים לאחר הטיסה, עוגמת נפש רבה ונגדה את רצונם לשבת ביחד לטיסה. כן טענו התובעים כי שינוי המקום מהווה הקשה על מהלך טיסתם.


שינוי מקום המושב לאחר ביצוע כרטוס
שינוי מקום המושב לאחר ביצוע כרטוס

לטענת הנתבעת אין לתובעים עילת תביעה, וזאת מהטעם שלפי הוראות ההסכם שנחתם בינה לבין התובעים בעת הזמנת כרטיסי הטיסה סידור ההושבה בטיסה ושינויו נתון לשיקול דעתה הבלעדי, ושבכל מקרה היות שפעולה זו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנתבעת, הרי שאין לתובעים זכות קנויה על המושבים שנקבעו להם באופן רנדומלי.


בנוסף, הנתבעת טענה שמנהל הטיסה מטעמה פעל כשורה כשהחליט להעביר את התובעים למושבים אחרים, וכי מדובר בפעולה הנעשית כדבר שבשגרה, כך שמדובר בכלי שכיח, יעיל ומהיר הנותן מענה בזמן אמת לבעיות שעולות בעת הושבת הנוסעים.


הנתבעת הוסיפה וטענה כי הוראות החוק מגדירות רשימה סגורה של מקרים שבעטיין בלבד יינתן פיצוי בגין פגיעה בתנאי הטיסה, ושמלבד הוראות אלו לא ניתן לתבוע פיצוי מכח הוראות דין אחרים.


בית המשפט קיבל את טענותיו של התובע אפילו שהן התבססו על עדותו היחידה בלבד מאחר שהנתבעת לא הביאה אף ראיה כדי לסתור את טענותיו. כן נקבע כי משלא הוכיחה הנתבעת את טענותיה, הרי שיש לקבוע שהעברת התובע והושבתו בנפרד מאשתו הרעה את תנאי טיסתם מבלי שניתנה הסכמה לוויתור על כך, ולכן חל הצורך לפצות את התובעים בגין חוסר הנוחות, הסבל, הפרת המחויבות כלפיהם והפגיעה בתנאי הטיסה שנוצרה כתוצאה מכך.


בית המשפט דחה את טענת הנתבעת לפיה היא זכאית לשנות את מיקום המושבים. כן נדחתה טענתה של הנתבעת של לתובעים זכות קנויה לשמירת מקומות, זאת גם לאחר שנקבעו להם מקומות ישיבה בכרטיס הטיסה. דחיית טענות אלו נעשו בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין התובעים לבין הנתבעת בעת רכישת כרטיסי הטיסה.


לפיכך, נקבע כי לו הפיצוי היה ניתן מכח הוראות חוק החוזים, היה על הנתבעת לשלם פיצוי לתובעים בגין הפרת ההתחייבות כלפיהם. לכן, בנקודה זו נדרש בית המשפט להכריע האם ניתן לתבוע פיצוי מכח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים") או שהוראות חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק התובלה האוירית") הקובעות ייחוד עילה (רשימה סגורה של עילות המזכות בפיצוי) מונעות זאת.


תחילה, נקבע במסגרת פסק הדין כי חוק התובלה אינו ממצה את הסעדים שעומדים לרשות התובעים, שכן נוספו עילות מזכות נוספות גם חוק שירותי תעופה.


לפי חוק שירותי התעופה נוסע זכאי לפיצוי בגין העברתו למחלקה אחרת שתנאיה ואיכותה פחות טובים, אך להבדיל ממעבר בין מחלקות לא נמצאה עילה זכה למעבר בין מושבים באותה מחלקה. עוד נקבע כי לא ניתן לתת פרשנות מרחיבה שתחיל את הזכאות לפיצוי בגין מעבר בין מחלקות על מעבר בין מושבים באותה מחלקה. לכן, בית המשפט בחן האם ניתן לחייב את הנתבעת לפצות את התובעים מכח הוראות חוק החוזים?


חוק התובלה האוירית מגדיר רשימת עילות מזכות שהתקיימותן מטילה על חברת התעופה אחריות לפיצוי. כמו כן, בחוק ישנו סעיף ייחוד עילה לפיו לא ניתן לתבוע פיצוי בגין עילה שאינה מופיע בחוק.


לסיכומו של דבר, נקבע כי ניתן לחייב חברות תעופה בעוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מהתקיימות מקרה מזכה, ואילו ביחס למקרים שלא נופלים במסגרת הוראות החוק, הרי שמדובר בנושאים הקשורים למדיניות משפטית, אך ככלל אין מניעה להפנות להוראות חוק חיצוניות בדיוק כפי שנקבע בחוק התובלה האוירית.


לכן, נקבע כי התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת ההתחייבות כלפי והעברתו למושב פחות טוב ונוח במטוס.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תירות
כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר