ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם נוסע זכאי לפיצוי עקב העברתו למושב אחר בטיסה?

עודכן ב: 28 יול 2018

נוסעים רבים נאלצים לטוס שעות ארוכות בדרכם אל היעד הסופי, ובתוך שכך לשהות זמן רב במטוס עד לסיום הטיסה. לכן, לא אחת נוסעים רבים מבקשים לשדרג את תנאי הטיסה באמצעות הזמנת מושבים במחלקות מרווחות, נוחות ויקרות יותר או לחלופין לשפר את תנאי הטיסה באמצעות בחירת מושבים במיקום נוח יותר. עם זאת, ומכיוון שבחירת מיקום המושבים נעשית באופן אקראי ומבלי שלנוסע יש אפשרות לשלוט בכך, עולה השאלה האם הרעת תנאי הטיסה בעקבות שינוי של מיקום המושבים (לאחר שאלו הוקצו לנוסע ונקבעו בכרטיסי הטיסה) מזכים את הנוסע בפיצוי בשל כך?

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


באופן כללי, הוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") מגדירות מהו הפיצוי לו זכאי נוסע בגין הרעת תנאי טיסה בשל העברתו למחלקה ברמה הנמוכה מזו שבו הוא היה אמור לטוס. אולם, הוראות החוק לא מתייחסות למקרה שבו נוסע מועבר למושבים אחרים באותה מחלקה שהם ברמה נמוכה מזו שבה הוא היה אמור לטוס.


האם העברת נוסע למושב אחר מזכה בפיצוי?

יש לציין כי, העדר התייחסות בחוק שירותי תעופה וביתר החוקים שלהלן את שינוי מקום הנוסע כמקרה מזכה מעלה את הטענה כי פעולה זו לא מהווה עילת תביעה, וזאת מכיוון שהחוק מגדיר רשומה סגורה של עילות תביעה. לכן, במסגרת פסק הדין נדרש בית המשפט לקבוע האם עילת התביעה נוצרה מכח הוראות חוק שירותי התעופה או מכח חיקוקים האחרים והאם ניתן לתבוע מכוחן של הוראות חוק חיצוניות?


במקרה שנדון בפני בית המשפט לתביעות קטנות בהליך תק (ת"א) 9508-09-15‏ ‏ שלום ציון נ' אלאיטליה קומפגניה איראה איטליאנה אס פי איי, חברת חוץ נדרש בית המשפט להכריע האם התובעים אשר רכשו זוג כרטיסי טיסה מאת הנתבעת זכאים לפיצוי בעקבות העברת למקומות ישיבה נפרדים, פחות טובים ופחות נוחים.


במקרה שלפנינו התובעים הם בני זוג שרכשו מאת הנתבעת, אלאיטליה קומפגניה איראה איטליאנה אס פי איי (להלן: "חברת אלאיטליה"), זוג כרטיסי טיסה לארה"ב. בהתאם לבקשת התובעים בזמן הכרטוס נקבעו להם מושבים הצמודים לחלון. אולם, לאחר שהם עלו על מטוסה של הנתבעת הם הופתעו לגלות כי המושבים שיועדו ושנקבעו להם בכרטיסי הטיסה נתפסו על ידי נוסעים אחרים.


עוד עולה כי הנתבעת העדיפה מסיבותיה השונות שלא לפעול להושבת התובעים במושבים שנקבעו להם, ובמקום זאת היא בחרה להושיב את התובעים במושבים האחרונים שנותרו פנויים לאחר שכל הנוסעים התיישבו במקומותיהם. לא למותר לציין כי, המושבים החדשים רחוקים זה מזה, כך שהתובעים נאלצו לשבת במושבם נפרדים שהיו פחותים באיכותם וברמת הנוחות שלהם.


משכך, התובעים דרשו מהנתבעת פיצוי בסך של 9,050 ₪.


התובעים טענו כי החלטת הנתבעת להעבירם ממקומם גרמה להם לסבל, חוסר נוחות, כאבים עצומים שנמשכו עוד מספר ימים לאחר הטיסה, עוגמת נפש רבה ונגדה את רצונם לשבת ביחד לטיסה. כן טענו התובעים כי שינוי המקום מהווה הקשה על מהלך טיסתם.


שינוי מקום המושב לאחר ביצוע כרטוס

לטענת הנתבעת אין לתובעים עילת תביעה, וזאת מהטעם שלפי הוראות ההסכם שנחתם בינה לבין התובעים בעת הזמנת כרטיסי הטיסה סידור ההושבה בטיסה ושינויו נתון לשיקול דעתה הבלעדי, ושבכל מקרה היות שפעולה זו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנתבעת, הרי שאין לתובעים זכות קנויה על המושבים שנקבעו להם באופן רנדומלי.


בנוסף, הנתבעת טענה שמנהל הטיסה מטעמה פעל כשורה כשהחליט להעביר את התובעים למושבים אחרים, וכי מדובר בפעולה הנעשית כדבר שבשגרה, כך שמדובר בכלי שכיח, יעיל ומהיר הנותן מענה בזמן אמת לבעיות שעולות בעת הושבת הנוסעים.


הנתבעת הוסיפה וטענה כי הוראות החוק מגדירות רשימה סגורה של מקרים שבעטיין בלבד יינתן פיצוי בגין פגיעה בתנאי הטיסה, ושמלבד הוראות אלו לא ניתן לתבוע פיצוי מכח הוראות דין אחרים.


בית המשפט קיבל את טענותיו של התובע אפילו שהן התבססו על עדותו היחידה בלבד מאחר שהנתבעת לא הביאה אף ראיה כדי לסתור את טענותיו. כן נקבע כי משלא הוכיחה הנתבעת את טענותיה, הרי שיש לקבוע שהעברת התובע והושבתו בנפרד מאשתו הרעה את תנאי טיסתם מבלי שניתנה הסכמה לוויתור על כך, ולכן חל הצורך לפצות את התובעים בגין חוסר הנוחות, הסבל, הפרת המחויבות כלפיהם והפגיעה בתנאי הטיסה שנוצרה כתוצאה מכך.


בית המשפט דחה את טענת הנתבעת לפיה היא זכאית לשנות את מיקום המושבים. כן נדחתה טענתה של הנתבעת של לתובעים זכות קנויה לשמירת מקומות, זאת גם לאחר שנקבעו להם מקומות ישיבה בכרטיס הטיסה. דחיית טענות אלו נעשו בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין התובעים לבין הנתבעת בעת רכישת כרטיסי הטיסה.


לפיכך, נקבע כי לו הפיצוי היה ניתן מכח הוראות חוק החוזים, היה על הנתבעת לשלם פיצוי לתובעים בגין הפרת ההתחייבות כלפיהם. לכן, בנקודה זו נדרש בית המשפט להכריע האם ניתן לתבוע פיצוי מכח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים") או שהוראות חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980 (להלן: "חוק התובלה האוירית") הקובעות ייחוד עילה (רשימה סגורה של עילות המזכות בפיצוי) מונעות זאת.


תחילה, נקבע במסגרת פסק הדין כי חוק התובלה אינו ממצה את הסעדים שעומדים לרשות התובעים, שכן נוספו עילות מזכות נוספות גם חוק שירותי תעופה.


לפי חוק שירותי התעופה נוסע זכאי לפיצוי בגין העברתו למחלקה אחרת שתנאיה ואיכותה פחות טובים, אך להבדיל ממעבר בין מחלקות לא נמצאה עילה זכה למעבר בין מושבים באותה מחלקה. עוד נקבע כי לא ניתן לתת פרשנות מרחיבה שתחיל את הזכאות לפיצוי בגין מעבר בין מחלקות על מעבר בין מושבים באותה מחלקה. לכן, בית המשפט בחן האם ניתן לחייב את הנתבעת לפצות את התובעים מכח הוראות חוק החוזים?


חוק התובלה האוירית מגדיר רשימת עילות מזכות שהתקיימותן מטילה על חברת התעופה אחריות לפיצוי. כמו כן, בחוק ישנו סעיף ייחוד עילה לפיו לא ניתן לתבוע פיצוי בגין עילה שאינה מופיע בחוק.


לסיכומו של דבר, נקבע כי ניתן לחייב חברות תעופה בעוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מהתקיימות מקרה מזכה, ואילו ביחס למקרים שלא נופלים במסגרת הוראות החוק, הרי שמדובר בנושאים הקשורים למדיניות משפטית, אך ככלל אין מניעה להפנות להוראות חוק חיצוניות בדיוק כפי שנקבע בחוק התובלה האוירית.


לכן, נקבע כי התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת ההתחייבות כלפי והעברתו למושב פחות טוב ונוח במטוס.


כפיר חיון, עו"ד - דיני תיירות

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com