ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

רישום מאוחר של זכויות - כיצד אי רישום זכויות בטאבו הוביל לכך שהיורשים כמעט איבדו את הדירה


עסקה במקרקעין מסתיימת עם רישום הזכויות על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין (הידועה גם כ- טאבו), כך שכל עוד הזכויות לו רשומות בלשכת רישום המקרקעין מדובר בזכויות חוזיות ולא בזכויות קנייניות (קנייניות הכוונה לזכות בעלות או זכות חכירה). מכאן, ברורה גם החשיבות של רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין והשלמת הליך הרישום בסיום כל עסקה.

בהתאם לכך, בעסקאות מקרקעין רבות הרוכשים משוכנעים שזכויותיהם מובטחות כבר בעת החתימה על הסכם המכר או לכל המאוחר לאחר רישום הערת אזהרה לטובתם, אך לא כך הדברים בפועל. אותם רוכשים, שמקיימים את כל חובותיהם מכח הסכם המכר שעליו חתמו לרכישת הדירה לא מוודאים כי הזכויות נרשמו על שמם לאחר תשלום מלוא התמורה בעבור הדירה ומסירת המפתח, ובכך למעשה נותרים עם זכויות חוזיות ולא עם זכויות קנייניות.

כתוצאה מכך, אנו עדים למקרים רבים של רישום מאוחר בלשכת רישום המקרקעין, כלומר השלמה מאוחרת של הליך זכויות הבעלות או החכירה על שם הרוכשים - פעולה שבדרך כלל מחייבת את מי שמבקשים להירשם כבעלי הזכויות של נכס במקרקעין בשחזור מסמכים, המצאת מסמכים ואישורים נוספים שלא נדרשים בעסקה רגילה, מעבר של מסכת ביורוקרטית סבוכה ולעתים אף פניה לערכאות משפטיות על מנת שניתן יהיה להשלים את הליך הרישום.

בפסק דין שניתן לאחרונה בהליך תא (חי') 61357-10-15‏ ‏ סדי שאול בנימין נ' פאינה זילברט, נדון מקרה בו הליך רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שם הרוכש לא הושלם מאז שנחתמה העסקה בשנת 1968, כאשר כתוצאה מכך נאלצו יורשיהם של הקונים לפעול להסדרת והשלמת הליך הרישום.

במסגרת זו, נאלצו יורשי הרוכשים להתמודד עם טענות מצד ילדיהם של המוכרים מהעסקה שנערכה בשנת 1968 לפיהן היא בוטלה מכיוון שהרוכשים לא שילמו את מלוא התמורה בעבור הדירה ועוד טענות בדבר קיומה של עסקה נוגדת שנערכה בשנת 2014 על ידי רוכשים מאוחרים בזמן.

לסיכום ביניים, ניתן לראות כי רישום מאוחר של העסקה הוביל לכך שילדיהם של המוכרים משנת 1968 טענו שהעסקה כלל לא בתוקף, ולכן הם צריכים להירשם כבעלי הזכויות בדירה, וכן לטענות בקשר לעסקה מאוחרת בזמן שנערכה בשנת 2014, כל זאת כדלהלן:

 1. בשנת 1968, נחתם הסכם מכר בין המוכר לבין הרוכש הראשון על למכירת הדירה, אך כאמור לעיל העסקה לא הסתיימה ברישום בטאבו.

 2. מאז שנחתם ההסכם הרוכשים נהגו בדירה כמנהג בעלים, גידלו בה את ילדיהם מבלי שהרוכשים או ילדיהם באו בטענות בקשר לכך.

 3. במהלך השנים הן המוכר והן הרוכש הלכו לבית עולמם, כך שהצדדים המתוארים בהליך הנ"ל הם ילדיהם, קרי היורשים של המוכר והקונה.

 4. בשנת 2014, נטען על ידי רוכשים מאוחרים (לצורך הנוחות הרוכשים המאוחרים יכונו: "הרוכשים השניים") כי הדירה נמכרה להם על ידי בנו של המוכר (הדירה הייתה רשומה על שם המוכר ולא על שם הרוכש הראשון מכיוון שהעסקה לא הסתיימה ברישום).

 5. בנו של המוכר טען כי הדירה לא נמכרה לרוכש הראשון, וכי הוא מעולם לא פגש את הרוכשים השניים, כך שלטענתו חתימתו על הסכם המכר ויתר המסמכים זויפו.

לחץ כאן לקריאת מאמר מקיף בעניין רישום מאוחר של זכויות בלשכת רישום המקרקעין

משכך, לפי עובדות המקרה עולה כי הדירה נמכרה פעמיים - פעם ראשונה בשנת 1968 ופעם שנייה בשנת 2014. את העסקה השנייה גילה בנו של המוכר לאחר שהוגשה נגדו תביעה בגין ליקויים שהתגלו בדירה לאחר שנמסרה לידי הקונים השניים. בעקבות זאת, הגיש המוכר תביעה לפסק דין הצהרתי לביטול החוזה השני ורישום הזכויות בדירה על שמו, וזאת מכיוון שלטענתו המסמכים שעליו מסתמכים הקונים השניים זויפו. בשלב זה, התגלה בבירור שנערך בבית המשפט כי ייתכן והדירה נמכרה עוד קודם לכן בשנת 1968, אולם המוכר טען ביחס לעסקה זו כי התנהלו מגעים, אך בסופו של דבר היא לא יצאה לפועל.

היות שכך, על מנת להכריע בפסק הדין חל הצורך לענות על שתי השאלות שלהלן:

 • האם נחתם הסכם מכר מול הרוכש הראשון?

 • האם הרוכש הראשון אכן רכש את הדירה וקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם?

 • האם זכויותיו של הקונה הראשון גוברות על זכויותיו של הקונה השני?

 • האם נחתם הסכם מכר מול הרוכשים השניים או שהמסמכים זויפו?

 • האם הרוכשים השניים ביצעו את כל הבדיקות שהיה עליהם לעשות לבירור זכויות הבעלים בדירה לפני שחתמו על הסכם המכר?

 • האם זכויותיהם של הרוכשים השניים גוברים על זכויותיו של הקונה הראשון (בהנחה שהמסמכים לא זויפו)?

הוכחת הבעלות של הרוכש הראשון:

תחילה, יורשיו (ילדיו) של הרוכש הראשון הוכיחו את זכויותיהם במקרקעין באמצעות הצגת מסמכים המעידים שאכן נחתם הסכם מכר מחייב בקשר לדירה וכי הרוכש עמד בכל התחייבויותיו על פיו. במסגרת זו, המציאו יורשיו של הרוכש הראשון ייפוי כח נוטריוני מאת המוכר שנחתם בנוכחות שני עדים, אישור עירייה המופנה ללשכת רישום המקרקעין להעברת הזכויות בנכס על שם הרוכש הראשון בזמן, דו"ח פרטה מאת האפוטרופוס לקטינים. בנוסף, הוצגו מסמכים נוספים מתקופה מאוחרת לחתימה על ההסכם המעידים כי הדירה נמצאת בבעלותם של יורשיו של הרוכש הראשון דירה ושאותו רוכש נהג בה כמנהג בעלים.

עם זאת, מתוכן פסק הדין לא ברור האם נרשמה לטובת הרוכש הראשון הערת אזהרה, כך שבאם יוכח כי הרוכשים השניים אכן חתמו על הסכם מעמדם של הזכויות החוזיות של הרוכש הראשון מוטל בספק לעומת עסקה מאוחרת בזמן, ואף עשויות לסגת אחורה לנוכח המחדל והרשלנות שבאי רישום הערת אזהרה.

לחץ כאן לקריאת מאמר בעניין הערת אזהרה.

בהמשך, הוכיחו היורשים כי המוכר הראשון עמד בהתחייבויותיו החוזיות כיוון שנהג בדירה כמנהג בעלים מעצם מגוריהם בדירה והשכרתה במהלך השנים, וזאת עד אשר הותירו את הדירה ריקה מאדם, כך שלמעשה היורשים הוכיחו זאת בעקבות התנהגותם בפועל. כמו כן, במהלך הדיון בנו של המוכר הודיע כי הוא מבקש לצאת מהתביעה בשל מצבו הרפואי, וכי הוא מכיר בהסכם שנחתם עם הרוכשים הראשונים. לנוכח זאת, התביעה לבירור הזכויות נותרה בין יורשיו של הרוכש הראשון לבין הרוכשים השניים.

לחץ כאן לקריאת מדריך מקיף בעניין רכישת דירה.

האם נחתם הסכם מול הרוכשים השניים?

במסגרת התביעה נערכה בדיקה מקיפה בדבר תוקפו של הסכם המכר שנחתם מול הרוכשים השניים, ובתוך שכך נסקרו כל הפעולות שבוצעו על ידם. בסופו של דבר נקבע כי התנהלותם של הרוכשים השניים לפני החתימה מחזקים את הטענה שהסכם המכר זויף, וכן שלא בוצעו הבדיקות הנדרשות לבירור מצב הזכויות בנכס על ידם.


זיוף ההסכם: בית המשפט השתכנע מטענות הצדדים כי הסכם המכר זויף לאור העובדה כי המוכר והרוכשים בעסקה השנייה לא חתמו ביחד על ההסכם, כשחתימתו של עורך הדין שאימת את חתימת המוכר זויפה אף היא. עוד צוין, כי הרוכשים השניים אמנם פנו למתווך אשר הראה להם את הדירה באמצעות מפתחות שהיו בידיו, אך לא בדקו האם רישיונו בתוקף והאם נמצאים בידיו האישורים המתאימים. בנוסף, נקבע כי בירור הזכויות על ידי הרוכשים השניים נוהל בצורה רשלנית, כך שאלמלא מחדליהם ורשלנותם היו יכולים לגלות כי החתימה על ההסכם זויפה. גם בבדיקה שנערכה על ידי גרפולוג נמצא כי חתימת המוכר זויפה.

לחץ כרן לקריאת מאמר בעניין בירור מצב הזכויות בדירה לפני חתימה על הסכם.

אילו זכויות גוברות - אלו של הרוכש הראשון או של הרוכשים השניים?

הוראות חוק המקרקעין מסדירות כיצד יש לנהוג במקרים בהם מבוצעות עסקאות נוגדות, קרי מכירת זכויות במקרקעין לשני רוכשים שונים. לפי המדרג בחוק (בקצרה) - הרוכש הראשון גובר על הרוכש השני אם נרשמה לטובתו הערת אזהרה ואם העסקה התבצעה בתום לב. במקרה שלפנינו לא הוזכר כי לטובת הרוכש הראשון נרשמה הערת אזהרה, אולם לא היה צורך לקיים דיון בנושא זה מכיוון שלרוכשים השניים לא הייתה זכות במקרקעין לנוכח זיוף הסכם ומסמכיו. כמו כן, צוין כי הסתמכות על מסמכים מזויפים אינה מקנה תוקף לעסקה, וכי הבדיקה על נכונות הפרטים נמצאת באחריות הקונים.

ומשכך, ומכיוון שלרוכשים השניים לא הייתה זכות במקרקעין לא נערך דיון בדבר עסקאות נוגדות ובתקנת השוק.

#הסכםמכר #עודנדלן #הערתאזהרה #נדלןמקרקעין #רישוםזכויותבטאבו #רישוםמאוחרשלזכויות

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com