ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

תמ"א 38/1 (חיזוק מבנים) באשדוד: בית המשפט דחה בפעם החמישית התנגדות לתמ"א


מבוא:

פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, ובכלל זאת פרויקטים לביצוע תמ"א 38/1 – חיזוק מבנים ו- תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה, מאופיינים בהתנגשות מתמדת בין רצונם של בעלי הזכויות הקיימים במתחם בו יבוצע הפרויקט לבין בעלי הזכויות בסביבתו אשר רואים עצמם נפגעים מכך, ולפיכך הם מתנגדים לביצוע תמ"א 38.

מאחורי הגישות התומכות בביצוע תמ"א 38 ניצב הצורך בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אשר התממשותן מוערכת בסבירות גבוהה, נחיצותם של ממד"ים במציאות הביטחונית השוררת בארצנו, שיפור תשתיות ומערכות הבניין, התקנת מעליות בבניינים ישנים וכו' (רק לאחרונה הוצע תיקון לחוק המקרקעין שמאפשר להתקין מעליות ברוב של מחצית מבעלי הדירות אם הבקשה הוגשה על ידי דייר מבוגר). מעבר לכך, פרויקטים מסוג תמ"א 38 נחוצים גם לצורך השגת מטרות לאומיות נוספות כמו הגדלת מכסת יחידות הדיור, ציפוף הערים, שיפוץ בניינים ישנים, שיפור חזות הרחובות, וכו'.

מנגד, מבחינת המתנגדים לביצוע תמ"א 38, נטען כי הפרויקט עלול לגרום לבעלי הזכויות בסביבה נזק בלתי הפיך, לגרוע מהנאה שהם יכולים להפיק מנכסיהם, לשנות את סביבת המגורים שלה הם התרגלו לבלי היכר ועוד מגוון רחב של טענות אשר משקפות את הפגיעות שצפויות להיגרם להם. לעניין זה, ראוי לציין כי התנגדות לתמ"א 38 על ידי בעלי זכויות במקרקעין גובלים או סמוכים מובחנת ונבדלת מהתנגדות (סירוב) של בעל זכויות בבניין בו מבוצע התמ"א, כשבמקרה זה נהוג לכנותו דייר סרבן. אגב כך, גם בנושא זה חלו עדכונים ושינויים בתיקון האחרון שנערך לחוק.

במסגרת זו, המתנגדים יטענו בדרך כלל להכבדה על התשתיות בסביבת הפרויקט, פגיעה בפרטיות, חסימת אוויר, הסתרת נוף, מפגעים ומטרדים, ליקויי בטיחות, תכנון חלופי שהוא גם פחות פוגעני, למחסור בחניות (בנוסף על המחסור הקיים ממילא), הגברת העומס על צירים תחבורתיים, העמסה על השירותים שניתנים לתושבים בסביבה, ציפוף יתר על המידה של המרחב העירוני באופן שימנע מהם אפילו לבצע בעתיד פרויקט זהה אצלם, לפגיעה במרקם העירוני הקיים ובמאפייניהם הייחודיים הפרויקט והסביבה. כמו כן, בנוסף לכל השיקולים הללו יש להוסיף את השיקולים ההנדסיים אשר מפורטים בסעיף 22 להוראות התמ"א (והן כוללות גם את חלק מהגורמים שפורטו לעיל).

התנגדות לביצוע תמ"א 38

על מנת לאפשר את ביצועם של פרויקטים מסוג תמ"א 38 נקבעו בהוראות התכנית תמריצים כלכליים אשר נועדו לעודד בעלי זכויות ויזמים להוציא פרויקטים מהכח אל הפועל. אולם, גם ביחס למרכיב זה שבתמ"א התגלו חילוקי דעות. לגישת המתנגדים, תוספות הבנייה שניתנות לבעלי הדירות משפיעה על הסביבה, ולכן חרף שיקולי ההתחדשות העירונית ושיפור הדיור, אין מקום להטיב עם בעלי הדירות מעבר להוראות התכנית על חשבון בעלי הזכויות בסבית הפרויקט. (ראו לעניין זה עררים 164/12+ 169/12+ 171/12+180/12, וכן עת"מ 3182-01-13 שחם ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואח' [פורסם בנבו] ו- עע"מ 2369/13 שחם מיכאל ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה). מנגד, טוענים העותרים כי תמריצים כלכליים מהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים לביצוע תמ"א 38.

פערים נוספים ביו הגישות של התומכים בתמ"א לבין המתנגדים התגלו גם ביחס לתמריצים הכלכלייםלתמורות הניתנות לבעלי הדירות מכח הפרויקט. לגישת המתנגדים, אין להקנות זכויות נוספות ותוספות בנייה מעבר לאלו שמותרות מכח התכנית,

בסיכומו של דבר המתנגדים ידרשו שלא יינתן היתר לביצוע הפרויקט, ולחלופין לצמצם כמה שיותר את היקפו.

מקרה שהיה כך היה:

בעתירה מנהלית שנדונה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בהליך עת"מ 38982-08-17 רוסו ואח' נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום ואח' (פורסם בנבו), ניצב בלב המחלוקת פרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק מבנים) שנמצא בשכונת מגורים הסמוכה לים בעקבות התנגדות שהגישו בעלי זכויות שטוענים לפגיעה משמעותית ובלתי מדתית שצפויה להם מביצועו.

כפי שיתואר בהרחבה בהמשך, הדיון שנוהל, היה למעשה הדיון החמישי שהתקיים בעניין הפרויקט אשר בתחילה הובא לאישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד, ובהמשך בפני ועדת הערר לתכנון ובניה דרום. על החלטת ועדת הערר לאשר את הפרויקט הוגשה עתירה מנהלית בהליך עת"מ 44135-11-16 שבעקבותיה הדיון הוחזר לוועדת הערר לצורך ביצוע בדיקות משלימות וחוזרות. אולם, ועדת הערר לא שינתה את החלטתה בדיון החוזר שנערך, ומכאן העתירה שהוגשה המהווה את הדיון החמישי שהתקיים בקשר לפרויקט.

לפי עובדות המקרה שבפסק הדין, מדובר בפרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק מבנים) שמתוכנן להתבצע ברח' נחל קישון באשדוד, שמכוחו מבוקש להוסיף לכל אחד מ- 3 המבנים הקיימים 2.5 קומות ו- 10 יחידות דיור (זכויות היזם). כן מבוקש להרחיב במסגרת הפרויקט את הדירות הקיימות ב- 37.5 מ"ר באמצעות בניית ממד"ים ומרפסות (עבודות התמורה לבעלי הדירות הקיימות). מעבר לזכויות הבנייה ליזם ולעבודות התמורה לבעלי הדירות הקיימות מתוכננת בנייה נוספת להתקנת מעליות, חניות, ומתקנים נוספים המהווים חלק מהרכוש המשותף.

לטענת המתנגדים, הפרויקט במתכונתו הנוכחית יחסום את הנוף שיש לדירות לים, כך שמדובר בפגיעה רחבה ומשמעותית בכל אחד מהמתנגדים שייאלץ "להיפרד" מאותו מאפיין ייחודי. בנוסף, המתנגדים טוענים שתוספות הבנייה הנרחבות לבעלי הדירות הקיימות פוגעות בפרטיותם, וכן לחסימה של האוויר שנגזרת מכך. בשל כך, המתנגדים טוענים שיש לדחות את הבקשה לביצוע הפרויקט.

לחלופין, המתנגדים מבקשים שאם בקשתם לביטול הפרויקט לא תתקבל, אזי שלכל הפחות יבוצעו שינויים בתכנון הקיים אשר יפחיתו את זכויות הבנייה ואת היקף ההרחבות לדירות הקיימות. לצורך כך, המתנגדים תומכים את יתדותיהם בחוות דעת שניתנה מאת כלכלנית בכירה ומוכרת לפיה הפרויקט יהיה רווחי גם אם תבנה רק קומה וחצי, ואף מאששים זאת לאור התוספות הנרחבות אותן מקבלים בעלי הדירות הקיימים בפרויקט שחורגות בהרבה מהמקובל בפרויקטים מסוג זה (כ- 12.5 מ"ר תוספת מעל המקובל).

לחילופי חילופין (כך זה נקרא), המתנגדים דרשו לבחור בחלופה תכנונית, פחות פוגענית, לביצוע הפרויקט. בעקבות זאת הגו המתנגדים תכנית לבנות בניין נוסף ברווח שבין הבניינים הקיימים אשר ישקף את זכויות הבנייה שניתנות ליזם או לבחור בניוד זכויות מהפרויקט למקומות אחרים וביצוע שונה אשר כולל תוספת תשלום מצד בעלי הדירות הקיימים.

מאחר שזוהי הפעם השנייה בה בית המשפט נותן את התייחסותו לפרויקט הנ"ל, ומה גם שזהו הדיון החמישי שנערך בעניינו, בית המשפט לא חזר על קביעות קודמות שסתמו את הגולל מעל נושאים שכבר נדונו. משכך, בית המשפט לא חזר על הבכורה שניתנת לטענות שמצודדות בביצוע פרויקטים לחיזוק מבנים לעומת גישות מתנגדות, על הדינמיות והשינויים שמתרחשים בסביבה אורבנית, על העדר זכות מוקנית לשמירה על נוף וכו'.

לכן, בקצרה יתואר כי בגלגוליו הקודמים של הפרויקט הוחלט שפגיעה בנוף, שינוי מאפיינים ייחודיים, חסימת אוויר ופגיעה בפרטיות נסוגים כולם מול החשיבות של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כמו כן, בית המשפט חזר בהחלטותיו הקודמות על הלכות שהשתרשו היטב בפסיקה אשר תומכות בביצוע פרויקטים ובהשגת המטרות שנובעות מכך.

ביחס לנושאים שבעטיים הוחזר הדיון לוועדת הערר, הוחלט כי בדין קבעה הוועדה שהמבנה זקוק לחיזוק מפני רעידות אדמה לאחר שחוות דעתו של מהנדס העיר אישרה זאת. עוד נקבע כי החלופות התכנוניות שהוצעו על ידי המתנגדים אינן ישימות משום שהסבירות שיהיה ניתן לבצע באמצעותן את הפרויקט נמוכה מאוד. בנוגע להתכנות הכלכלית צוין כי זהו נושא חדש שלא נבחן קודם לכן, ועל כן דינו להידחות, אך גם בדיון שנערך לגופו של עניין טענות אלו נדחו.

מעבר לכך, בדיקת החלופות התכנוניות גילתה שגם התכנון המוצע אשר אושר בהיתר הבנייה לא יוצר פגיעה משמעותית רק בבניין אחד, בעוד שביתר הבניינים הפגיעה מועטה ביותר, אם בכלל.

#התנגדותלתמא38 #תמא38 #שיקוליםתכנונייםבתמא38 #התנגדות #ועדתערר #ועדהמקומיתלתכנוןובניה #התחדשותעירונית

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com