ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם משכיר רשאי לסרב להכנסת שוכר חלופי?


הצורך בהתאמתם של חוזים לנסיבות משתנות לא פוסח גם על חוזים לשכירות, כך שלצד הצורך של כל אחד מהצדדים לוודאות והסתמכותו על התנאים שנקבעו חל הצורך לאפשר הכנסת שינויים לנוכח שינויים בלתי צפויים. התאמת הסכמי שכירות לנסיבות משתנות נוגעת במרבית המקרים לסיום מוקדם של תקופת השכירות, האם עזיבה מוקדמת של השוכר מחייבת מציאת שוכר חלופי ואם כן מהם התנאים להסכמת המשכיר לחילופי השוכרים וכיו"ב.

הואיל ואין ספק כי זהות השוכר היא המרכיב העיקרי והחשוב ביותר מבחינת המשכיר בהסכמי השכירות, הרי שאין חולק כי ההתייחסות שיש לתת לחילופי השוכרים לפני שמסתיימת תקופת השכירות צריכה לקבל התייחסות מיוחדת בעת ניסוח ועריכת חוזה השכירות. אם כן, מהם התנאים בהם ניתן לבצע חילופי שוכרים לפי חוק השכירות והשאילה (לרבות לאחר התיקון האחרון המכונה גם חוק שכירות הוגנת) והוראות הפסיקה וכיצד ניתן להשפיע על תנאים אלו בחוזה השכירות?


האם ניתן להתנות על החלפת שוכר בתוספת תשלום לשכר הדירה?

מי שעקב וקרא מאמרים נוספו שהועלו לאתר בנושא שכירות מודע בוודאי לחשיבות של התאמת חוזים בהתאם לצרכים ולרצונות של הצדדים, עדכון החוזים בהתאם לעדכוני החקיקה ופסקי דין חדשים שניתנו. כך למשל, הסכמים רבים מתמקדים וחוזרים פעם אחר פעם על כך שהשוכר לא שילם דמי מפתח וכי לא מדובר בשכירות מוגנת (כשלמעשה אין בכך כלל צורך כי שכירות מוגנת מתגבשת רק אם מציינים זאת במפורש), סעיפים רבים שהפסיקה רוקנה לגמרי את תוכנם (ומשכך הם מהווים אות מתה), הוראות והנחיות המקנות למשכיר כוח עודף יתר המידה כשהשימוש בו עלול להטיל עליו אחריות בנזיקים ואף פלילית וכיו"ב.

בהמשך לרשימת הסעיפים הלא מעודכנים שקיימים כיום בהסכמי שכירות, חל הצורך לעדכן הסכמים רבים בעניין חילופי שוכרים, וביתר פירוט כך:

בהסכמים רבים מונעים מהשוכר להביא את הסכם השכירות לסיומו באמצעות הכנסת שוכר חלופי, קרי שוכר משנה. כלומר, לפי ההסכמים השוכר אינו רשאי להעביר את זכויות הזכויות ולאפשר לאדם אחר להשתמש או להחזיק במושכר. אמנם האם מניעה זו לגיטימית? האם המשכיר רשאי להתנות על זכות זו של השוכר?

לצורך העניין בשורת פסקי דין רבים שניתנו עוד בתחילת שנות ה- 80 נקבע כי יציאתו של השוכר בכפוף למציאת שוכר חלופי או בעזרת הכנסת שוכר אחר בשכירות משנה הינה זכות קוגנטית שלא ניתן להתנות, ולכן למשכיר יש זכות סירוב רק מטעמים סבירים.

כלומר, התמקדות ברמה החוזית במניעת זכותו של השוכר, ובכך "לייתר" את הצורך בקביעת מנגנון ראוי להבטחת זכויות הצדדים מחטיאה את המטרה הואיל ולאיסור אין תוקף משפטי מוחלט, כך שלבסוף הפעולה תתאפשר לפי הנוהג והנחיות בתי המשפט בנושא. לכן, במענה לשאלה האם השוכר רשאי להכניס שוכר חלופי מטעמו על מנת לסיים את תקופת השכירות התשובה היא תמיד כן (כיוון שלא ניתן להתנות על הוראה זו בחוק השכירות והשאילה), אך יש לכך תנאים המאריכים את אחריותו של השוכר ביחס לשוכר המשנה.

אם כך, מה ניתן לעשות?

יש לקבוע מנגנון מוסדר הכולל הוראות מחייבות שהפרתן תיחשב להפרה יסודית של חוזה השכירות (לקריאת מאמר בעניין סיווגן ומשקלן של חובות והפרות לחצו כאן) אשר ייתן מענה לכל צד וכן יקנה למשכיר את ההגנות הרצויות מפני הכנסת שוכרים בניגוד לרצונו.

בהתאם לנושא המאמר, בהליך תאח (קריות) 35905-06-12‏ ‏ שרה דניאל נ' מסעדת דגי המושט כל דבר חוקי בע"מ, נדרש בית המשפט להריע על משכיר רשאי להתנות על זכותו של שוכר להכניס שוכר משנה בהעלאת דמי השכירות החודשיים, וכן בדבר סבירות בקשתו של המשכיר לפנות את שוכר המשנה ביחס לנסיבות.

במקרה זה נקבע על ידי בית המשפט כי השוכר היה רשאי להכניס שוכר חלופי הואיל ומדובר בהוראה מחייבת לפי חוק השכירות והשאילה (הגדרת ההוראה המחייבת הוגדרה לפי הפסיקה) וזאת מהטעם שהוגדר באופן מאוד משפטי , כך: "ירידה בחופש ההתקשרות המשפטית-הפורמלית, לצורך עלייה ברמת הכשרות המשפטית-ערכית".

כמו כן, נקבע כי מכיון שהוראות הסכם השכירות לא הגדירו הכנסת שוכר חלופי / משנה ללא אישור המשכיר כהפרה יסודית, הרי שלא ניתן לבקש על בסיס טענה זו את פינוי שוכר המשנה, וכן כי בנסיבות המקרה אין לראות זאת כהפרה יסודית.

,

#חוזהשכירות #פינוישוכר #שוכרמשנה #חילופישוכרים

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com