ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

הטיסה איחרה ב- 16 שעות - מי אחראי לפצות?

עודכן ב: 28 יול 2018

לפי חוק שירותי תעופה, נוסע שטיסתו התעכבה מעל פרק הזמן הקבוע בחוק זכאי לקבל שירותי סיוע, ואילו נוסע שטיסתו בוטלה מעל לשמונה שעות זכאי בנוסף לפיצוי כספי. אולם, למרות הוראותיו הברורות של חוק שירותי התעופה (הידוע גם "כחוק טיבי"), ריבוי "המשתתפים" המספקים שירותים לנוסע מוביל לחוסר בהירות ולהתנהלות המאופיינת בגלגול האחריות בין נותני השירותים השונים. משכך, עולה לא אחת השאלה על מי מוטלת האחריות לפיצוי הנוסע בגין איחור?


לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


מי הם "הממשתפפים"?

נוסעים רבים מזמינים חבילות נופש שביצוען מותנה בשיתוף פעולה של מספר חברות, ספקים ונותני שירותי שונים, לרבות: סוכנויות נסיעות (חברות המוכרות כרטיסים וחבילות נופש של חברות תעופה אחרות), מארגני טיסה (חברות שחוכרות מטוסים או מושבים במטוס ומוכרים כרטיסים על שמם) ומפעילי טיסה (חברות תעופה).

זאת ועוד, לעיתים שיתוף הפעולה יתבצע כך שמספר "משתתפים" שונים יספקו לנוסע את אותו השירות כמו במקרים בהם ישנם מספר טיסות ועצירות ביעדי ביניים עד שמגיעים ליעד הסופי, כך שמספר המשתתפים גדל ויחד אתו גם הקושי ללבן את המחלוקות ואת האחריות על ספק מסוים.


בהתאם לכך, נוסע אשר מזמין חבילת נופש באמצעות סוכנות נסיעות שמשווקת את שירותיה, קרי כרטיסי טיסה ואירוח בבתי מלון, דרך האינטרנט עשוי למצוא את עצמו פועל בעת ובעונה אחת מול מספר חברות. ראשונה, זוהי סוכנות הנסיעות שמקשרת בין הנוסע, מזמין השירות, לבין מספר ספקים ונותני שירותים שישלימו את חבילת הנופש. בהמשך, יתקשר הנוסע מול מפעיל הטיסה שהוא למעשה בדרך חברת תעופה, וכשלעיתים יתווספו גורמים נוספים כמו מארגן טיסה שמהווה גורם נוסף בין הסוכנות למפעיל.

על מי מוטלת האחריות לפיצוי בעקבות איחור של 16 שעות בטיסנ
פיצוי בגין איחור בטיסה

על האמור לעיל יש להוסיף שלעיתים מבין נותני השירותים נכללות גם חברות זרות שאין להם נציג רשמי בארץ שניתן לפנות אליו, וזאת כשמרבית האחריות לפיצוי מוטלת על אותו ספק/נותן שירות. עם זאת, הניסיון שנצבר עד כה מספק מענה לקשת רחבה של מקרים, לרבות המקרים המורכבים ביותר.


בהליך רתק (י-ם) 27128-09-10‏ ‏ מרים ברנשטיין נ' הדקה ה-90 בע"מ, נדונה שאלת האחריות לפיצוי כשברקע 3 חברות שמערובות מתן השירותים לנסוע שיחד הרכיבו את חבילת הנופש. בני הזוג, ה"ה מרים ומשה ברנשטיין, הזמינו מאת חברת הדקה ה- 90 חביל נופש לטורקיה (סוכנות הנסיעות). את שירותי התעופה סיפקה הנתבעת הנוספת חברת כספי תעופה בע"מ (מארגן הטיסה) אשר רכשה מספק הטיסה את קיבולת המטוס לצורך מכירת לאחרים.


במקרה שלפנינו, נדחתה טיסתם של הזוג ברנשטיין מספר פעמים, ובמצטבר כ- 16 שעות לעומת המועד הראשוני שנקבע לטיסה, עד שלבסוף הם נואשו ו- ויתרו על הטיסה. מספר הפעמים בו הודיעו לתובעים כי טיסתם נדחית הגיע לכ- 6 פעמים, כך שהתובעים נסעו, בין לבין, מספר פעמים לביתם ושבו לשדה התעופה. בהתחלה, התובעים הגיעו בזמן לטיסתם, אך כשהגיעו לשדה התעופה נעמדו מול דלפק ריק, ואו אז התברר להם כי הטיסה נדחתה במספר שעות. בהמשך, שררה חוסר וודאות לגבי מועד הטיסה הבא, וכן נמסרו לתובעים מועדי טיסה שנדחו מעת לעת.


בעקבות זאת, התובעים טענו לפיצוי המורכב מהחזר מלא בגין הנופש שבוטל, אובדן ימי עבודה, החזר נסיעות מביתם לשדה התעופה, פיצוי בגין פוליסת הביטוח ועוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם לטענתם.


עוד ציינו התובעים כי העיכוב התרחש ביחס לנופש שתוכנן למשך זמן קצר (ימים בודדים בלבד), כך שכל עיכוב גורע מהנאתם. כן ציינו התובעים כי טורטרו שלא לצורך ושחל עיכוב בלתי סביר בטיסה.


לטענת סוכנות הנסיעות, חברת הדקה ה- 90, התובעים היו ערים לעובדה כי יתכנו עיכובים בטיסתם היות שידעו כי מדובר בטיסת צ'רטר והן לנוכח העובדה שנמסר להם עדכון על כך במסמך "פרטי ההזמנה ותנאיה". עוד טענה הנתבעת כי הנוסעים עודכנו ביחס לעיכוב מיד לאחר שנודע על העיכוב בטיסה, וכן שבכל מקרה האחריות לעיכוב חלהעל מארגן הטיסה או לחלופין על מפעיל מטיסה ממנה נחכר המטוס.


לטענת חברת כספי תעופה בע"מ מארגן הטיסה, היא אינה אחראית כלפי התובעים משום שתפקידה היה לתווך בין סוכנות הנסיעות לבין ספק הטיסה שלא צורפה כצד לתביעה. אי לכך, לטענתה אחריותה מוצתה לנוכח שליחת הודעה לחברת הדקה ה- 90 בדבר העיכוב בטיסה.


יש לציין כי בערכאה הקודמת בפני בית המשפט לתביעות קטנות נדחתה משפט התובעים, והתקבלו טענות הנתבעות, כך שלמרות כל מסע התלאות שעברו התובעים הם לא זכו כלל לפיצוי.


אולם, בית המשפט קיבל את הערעור והפך את החלטתו של בית המשפט לתביעות קטנות. לפי פסק הדין שבערעור עולה כי יש לסוכנות הנסיעות ולמארגן הטיסה אחריות כלפי מזמיני השירות, כשבמקרה זה מארגן הנסיעות פעל כספק טיסה עת שיווק ומכר כרטיסי טיסה לאחר שקנה מספק הטיסה את קיבולת המטוס לצורך מכירתה לאחרים.

אחריות של סוכנות הנסיעות בגין איחור בטיסה
המתנה בשדה תעופה

עוד נקבע כי הנתבעות לא עמדו בחובתן כלפי התובעים (המערערים), וזאת מכיוון שהן לא הודיעו כי ישנו עיכוב בטיסה, לא עדכנו בדבר מועד הטיסה הנדחה לפי הנחיותיו של ספק הטיסה. למעלה מכך, נקבע כי מסקנה זו הייתה נותרת בעינה אף אם טענותיהן של הנתבעות בדבר מועד מתן הודעת הדחייה ותוכן השיחה היו מתקבלות (הנתבעות טענו כי עמדו בחובותיהן עת הודיעו לתובעים על העיכוב בסמוך לקבלת ההודעה אצלן).


ביחס לטענות הנוספות שהעלו הנתבעות נקבע כי התובעים לא חייבים לצרף את כל הנתבעים הפוטנציאליים שעה שהוכחה אחריות הנתבעות. בקשר לטענות בדבר הקטנת הנזק נקבע כי התובעים פעלו כדין לנוכח הפיחות המשמעותי שהעיכוב גרם לחופשתם הקצרה ממילא, וכל זאת בשים לב להתנהלותן הכושלת של התובעות שתרמו לאיבוד האמון בהן וביכולתן לספק את החופשה.


לפיכך, לאחר קבלת הערעור נפסק לתובעים מלוא הפיצוי אותו תבעו.


כמו כן, ולסיכום, ניתן לראות כי ריבוי המשתתפים מוביל לא אחת למחלוקות משפטיות ולחוסר בהירות ביחס לגורם שאחראי לפצות, וזאת חרף הוראותיו הברורות של החוק. עם זאת, לרשות הנוסעים עומדים כלים המאפשרים להם לדרוש את הפיצוי המגיע להם למרות התנגדויות שהערימו הנתבעות אשר עליהן מוטלת חובת הפיצוי.


כמו כן, וכפי שנפסק מספר פעמים, לסוכנות הנסיעות יש אחריות כלפי הנוסעים אשר הזמינו ממנה חבילות נופש. על סוכנות הנסיעות מוטלת האחריות כי הנוסע יקבל את השירותים בזמן ובאיכות שהוזמנו.

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com