ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

עודכן ב: 31 מרץ 2020

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין נבנה לפני עשרות שנים או שבנייתו הושלמה רק לאחרונה.


נפילת אריחים ידועה כאחת הבעיות המתסכלות והמורכבות עמן בעלי דירות נאלצים להתמודד – הקושי לתקן ליקויי בנייה חמורים שהתגלו ברכוש המשותף, לרתום את כלל בעלי הדירות לעבודות ממשוכות ויקרות, לגייס כספים, לגלות פרטים אודות מצב הבניין בעת מכירת הדירה, לסבול אי נעימות בתקופת העבודות וכו'.


בניין שהחיפוי החיצוני ניתק ממנו סובל בראש ובראשונה מפגם קוסמטי, יוצר סכנה בטיחותית חמורה לעוברי אורח, בעל סיכויים גבוהים יותר להינזק מבעיות רטיבות וכשלי איטום, חווה ירידת ערך (גם אם הליקוי יתוקן עשויה להיגרם ירידת ערך פסיכולוגית) ואף עשוי להיות מוגדר כמבנה מסוכן – דבר שעלול לגרור רישום הערה בטאבו, הליכים פליליים ואף מנהלתיים בהעדר טיפול הולם.


לפיכך, ברור כי מדובר בבעיה שצריכה להדאיג כל בעל דירה בבית משותף. לא פעם, טיפול מוקדם בבעיה עלול לצמצם את היקף העלויות, ואף להטיל את האחריות והתשלום בגינן על היזם/קבלן שבנה את הבניין.


מתי אשר לתקן ליקויים במקום היזם? - למאמר לחצו כאן.


תיקון וחיזוק של אריחים בבניין איננה משימה פשוטה מבחינת בעלי הדירות אשר נדרשים לגבות כספים, להתמודד עם סרבני תשלום, למנות מהנדס שיזהה את המקור לליקוי, להגדיר את עבודות התיקון, לבחור קבלן ביצוע, לפקח על העבודות, להתמודד עם נזקים ואירועים בלתי צפויים במהלך ביצוע העבודות וכו'. כל הפעולות הללו עשויות להגיע בסופו של דבר לסכום לא מבוטל.


כפי שנראה בהמשך, אם האחריות לתיקון הליקויים חלה על היזם – מומלץ כי בעל הדירות יממשו את זכותכם בהקדם ושלא יתמהמהו בתביעתם עד שהיא תתיישן.


נשירה של החיפוי החיצוני יכולה להתרחש בעקבות התנתקות של לוחות שיש גדולים או אבני פסיפס קטנים שמשמשים כאריחים וכחיפוי חיצוני. תיקונם יכול לחייב בחלק מהמקרים חיזוק והתקנה מחדש של מספר אריחים שנפלו ובמקרים חמורים יותר - החלפה של כל האריחים בבניין.


המקור לנזק יכול לנבוע כתוצאה מבניה לקויה ורשלנית, משימוש בחומרים ברמה נמוכה, עבודה רשלנית, התקנה של האריחים שלא לפי התקן או בעקבות נזק שנגרם למבנה אשר השפיע על תקינות האריחים. להבדיל מנפילת אריחים שאת תוצאותיה ניתן לראות מיד – כדי לגלות את המקור לליקויים יש להיעזר במומחה, לבחון מספר חלופות ולא פעם להמתין תקופה ממושכת עד שמתקבלות מסקנות.

כמובן, שסדר הפעולות והטיפול באריחים הנופלים משתנה באם האחריות לתיקונם חלה על הקבלן שבנה את הבניין או אם בעלי הדירות אחראים לכך. על מנת לבחון זאת יש לבדוק האם חלפה תקופת האחריות והאם חלה התיישנות על המקרה?


זכותם של בעלי הדירות לדרוש את תיקון הליקויים מהיזם מושתת על שלושה חוקים עיקריים, חוקים שכל אחד מהם מגדיר באופן שונה את היקף אחריותו של היזם ואת מועד פקיעתה.


חוק המכר דירות:

חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן: "חוק המכר דירות"), נחשב לחומת המגן (הבצורה) של רוכשי דירות בהיותו חקיקה צרכנית מגנה שהינה פרטיקולרית לרוכשי דירה מקבלן, וזאת מפני מגוון רחב של פגיעות בזכויותיהם, לרבות: איחור במסירת דירה, רישום זכויות, הסדרת המפרט הטכני – וכמובן – תיקון ליקויים שהתגלו בדירה לאחר המסירה.


ייחודה של חקיקה זו בא לידי ביטוי בהיותה קוגנטית – כלומר, לא ניתן להתנות עליה. סעיף 7א(א) לחוק המכר דירות קובע כי לא ניתן להתנות על הוראות חוק זה, אל לטובת הרוכש. לכן, כל הוראה בהסכם המכר שמצמצמת את זכותו של הרוכש לתבוע תיקון ליקויים או פיצוי בגינם – בטלה. במאמר אחר פרי עטי, נדון פסק דין שביטל הוראה חוזית שפוטרת את היזם מתשלום פיצוי בגין עוגמת נפש בשל היותה תנאי מקפח בחוזה אחיד (ללא כל קשר לחוק המכר דירות).


הגנה נוספת שמוקנית לרוכשי הדירות נובעת מקביעת חזקה משפטית (הניתנת לסתירה) אשר מטילה את האחריות לתיקון הליקויים לאורך כל תקופת הבדק על היזם, זאת אלא אם הוכח כי הליקוי נגרם באשמת הרוכש.


משכה של תקופת הבדק משתנה בהתאם למהות הליקוי, היקפו, מיקומו וכו'. כך למשל, תקופת הבדק בגין כשלי צנרת נמשכת ארבע שנים, ואילו בעבור התנתקות של טיח חיצוני – שבע שנים. תקופת הבדק מתחילה על מסירת הדירה לידי הרוכש.


מאמר נוסף: 12 שנים לאחר מסירת הדירה – הקבלן חויב לשלם בעד ליקויים שלא תוקנו.


אחריות המוכר מכח חוק המכר מסתיימת בתום תקופת האחריות שנמשכת שלוש שנים לאחר תקופת האחריות. לכן, ביחס לליקויים מסוימים – חוק המכר דירות דוחה את תקופת ההתיישנות, בעוד שלפי ליקויים אחרים – תקופת האחריות לא משתנה.בהליך תא (חי') 34695-09-11 יעקב פריצקר ושות חברה לבנין חיפה בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 07/09/2014), בית המשפט קבע כי חוק המכר דירות לא נועד לצמצם את אחריותו של היזם לתקן ליקויים לתקופת האחריות שהוגדרה בחוק. שכן, גם לאחר תקופה זו ניתן לתבוע מכח חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתיישנות").


בנוסף, הוראות נוספות בחוק המכר ובתקנותיו מחייבות את היזם לבנות בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין, היתר הבניה, דיני התכנון והבניה והתקן הישראלי.


דיני החוזים ופקודת הנזיקין:

היות שלא ניתן להתנות על חוק המכר דירות, אלא לטובת הרוכש – יוצא אפוא, כי חוקי המגן הצרכניים (זאת ההגדרה לחוק המכר דירות) – הם שכבת ההגנה המינימאלית בעבורו. כפי שראינו לעיל, אפשר לבטל תנאי מקפח בהסכם מכר מכח חוק החוזים האחידים תשמ"ג – 1982.


המקום המתאים ביותר לבדיקת הוראות חוזיות אשר מטיבות עם רוכשי הדירות הוא הסכם המכר, על הסכמים הללו חל חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") אשר מחייב את היזם לנהל משא ומתן בתום לב מוגבר, לקיים את התחייבויותיו בתום לב, להשלים פרטים חסרים באמצעות ערוצי ההשלמה שהיזם לא הכניס בהסכם המכר וכו'.


בנוסף, עומדת לרשות בעלי הדירות הזכות לתובע את היזם מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") בגין רשלנות. על מנת להוכיח את עוולת הרשלנות חל הצורך להוכיח מספר מבנים שנקבעו בפסיקה. לא פעם חוות דעתו של המהנדס או דו"ח בדק בית מהווים את הדרך הנכונה ביותר להוכיח את עוולת הרשלנות או הפרת חובה חקוקה כמו לבנות על פי התקן הישראלי, בחומרים מעולים וכיו"ב.


כפי שציינו לעיל, הוראות חוק המכר דירות נועדו להרחיב את זכותם של רוכשי דירות,


בהליך עא (חי') 64733-12-16‏ ‏ כרמלה דרור נ' דנקנר השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 31/01/2018) (להלן: "עניין דרור"), נדרש בית המשפט להכריע בתביעה בין בעלי דירות בבית משותף לבין היזם, וזאת למעלה מ- 10 שנים לאחר שבניית הפרויקט הושלמה. במרכז המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה – האם התביעה התיישנה לא רק בשל משך הזמן שעבר מאז המסירה, אלא גם לאור העובדה כי התובעים הודו בכך שהם זיהו אריחים נופלים זמן קצר לאחר המסירה.


לטענת החברה היזמית, היא איננה חייבת בתיקון הליקויים מאחר שעילת התביעה התיישנה במועד בו חלפו 7 שנים ממועד המסירה אשר בסמוך אליו החלו לנשור אריחים מהחיפוי החיצוני של הבניין. החברה תמכה את טענותיה במכתב שנשלח אליה ע"י ב"כ התובעים (שלא ייצג אותה בתביעה) כי היא נתבקשה לתקן את הליקוי זמן קצר לאחר המסירה.לעומתם, בעלי הדירות שיש להבחין בין 2 עילות התביעה שקמו להם. הראשונה, תביעתם לתיקון האריחים שנפלו אשר לגביה אין חולק כי היא התיישנה. לעומת זאת, העילה השנייה אשר מבוססת על המקור לנפילת האריחים אשר לגביה לא חלה התיישנות.


את המקור לנפילת האריחים בעלי הדירות זיהו באמצעות חוות דעת הנדסית אשר בה זוהה כי הקיר החיצוני של הבניין נבנו שלא על פי התקן הישראלי המחייב, ומשכך נוצרה שכבת לחות שגרמה להתנתקות אריחים.


למאמר שעוסק בדחיית מועד המסירה בעקבות ליקויים רבים וחמורים – לחצו כאן!


לטענת התובעים, להבדיל מנפילת האריחים הם יכלו לזהות את המקור לליקויים רק שנים לאחר שהבעיה החלה, כאשר שטח ניכר מקיר הבניין היה חשוף ו- "קירח", כשחומרת הליקויים אפשרה לזהות את המקור לבעיה וכו'.


המחלוקת בין הצדדים ניטשה במשך 6 שנים, בהן תביעתם של בעלי הדירות נדחתה בפעם הראשונה, התקבלה בערכאת ערעור שהחזירה את הדיון בחזרה לבית משפט השלום, ששוב דחה את התביעה. לאחר מכן, ערעור נוסף שהוגש הפך את החלטתו של בית משפט השלום על פיה.


בסיכומו של דבר, בית המשפט קיבל את טענת בעלי הדירות כי עילת התביעה אשר נשענת על המקור לליקויים נעוצה בקשר להופעתם אשר לא יכול היה להתגלות בסמוך למועד המסירה, אלא רק שנים לאחר מכן. משכך, בית המשפט חייב את החברה היזמית לתקן את הליקויים.#מקרקעין #נדלן #בתיםמשותפים #ליקוייבנייה #תקופתבדק


האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com