איחור במסירת דירה מקבלן.

עשרת הדיברות לרוכש במקרה של איחור במסירת הדירה בתקופת הקורונה

תחילה, נציין מספר עובדות ונתונים שכל רוכש שחל איחור במסירת הדירה לידיו צריך לדעת.

 1. חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר דירות") מקנה לכל רוכש דירה פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות שהיו משולמים לדירה בעלת מאפיינים דומים בשמונת החודשים הראשונים, ופי 1.25 בעבור כל חודש נוסף לאחר מכן.

 2. הפיצוי בגין איחור במסירת הדירה אינו טעון הוכחת נזק בפועל.

 3. מאחר שמדובר בפיצוי שנפסק ללא הוכחת נזק ושמעוגן בחקיקה – מדובר בפיצוי שמכונה לא פעם כפיצוי סטטוטורי ו- פיצוי מוסכם.

 4. לא ניתן להתנות על הוראות חוק המכר דירות. לכן, כל הוראה בהסכם המכר או טענה של יזם לפטור מתשלום פיצוי שמנוגדות להוראות החוק – בטלות.

 5. על מנת שיזם ייהנה מפטור מתשלום פיצוי עליו לעמוד בתנאים הנוקשים שנקבעו בסעיף 5א.ג לחוק המכר דירות ופסיקה המחייבת שהצטברה לאורך השנים.

השימוש בטענות של יזמים וקבלנים לאיחור במסירת דירה עקב משבר הקורונה הולך וגובר למרות שבתקופה האחרונה השימוש בסגרים ובמגבלות הולך ופוחת. משכך, מצאנו לנכון להעלות מאמר קצר ותכליתי אשר יסייע לרוכשי דירות להתמודד עם טענות לפטור מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה מצד יזמים וקבלנים.

תוכן עניינים:​

 ​

 • מן המפורסמות – קורונה איננה מילת קסם.

 • הפרסומים של משרד הבינוי והשיכון והדו"ח של משרד המשפטים לא קיבלו תוקף מחייב.

 • תוודאו שהיזם לא מנצל לרעה מספר גורמים שאירעו במקביל.

 • על פניו, אין פטור אם התקיימו מספר נסיבות מעכבות במקביל שלא כולן "מוצדקות".

 • יש לבדוק על מה היזם טוען שהקורונה השפיע – ביצוע העבודות או עבודה מול הרשויות.

 • למרות הקורונה, נטל ההוכחה להצדקת העיכוב והפטור מתשלום פיצוי רובץ על היזם.

 • חשוב לדעת – לוח הזמנים לביצוע הפרויקט אמור לכלול עיכובים ואירועים בלתי צפויים.

 • (כמעט) לכל טענה של היזם לפטור בשל "כח עליון" יש תקדים בפסיקה.

 • אפשרות מספר 2: פיצוי בעד נזקים שאירעו בפועל (חלף פיצוי מכח חוק המכר דירות).

 • להתנהלות של היזם (ושל הרוכש) יש משקל רב בעת בחינת טענותיו.

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com