top of page

ליצירת קשר:

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

שתפו את המאמר:

iconfinder_mail_287692_edited.png
iconfinder_65-fb_messenger_1181202_edited.png
iconfinder_whatsapp-logo_1269930_edited.png
iconfinder_facebook_2400861_edited.png

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

משרדנו ייצג קבוצה של כ- 50 רוכשי דירות אשר חל איחור משמעותי של כשנה במסירת הדירה לידם, וכל זאת מבלי ששולם להם פיצוי כלשהו מכח חוק המכר דירות. משכך, גובה התביעה המצטברת הועמד על 1,000,000 ₪.


כאמור, התובעים אשר רכשו דירה מחב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ, הלינו על איחור משמעותי במסירת הדירה ועל סירובה של החברה לשלם פיצוי במשך תקופה ממושכת.


לפי הסכם המכר עליו חתמו התובעים – כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים תתברר לפני מהנדס שישמש כבורר. מכאן, שמדובר בתניית בוררות שיצרה בתחילה חשש (שהתברר כשגוי בהמשך) כי השיקולים ההנדסיים יגברו על השיקולים המשפטיים ושעלויות הבוררות תהיינה גבוהות מהצפוי (חשש שהתברר כנכון).


לאחר שנשלחו לנתבעת מכתבי התראה ונעשו מספר ניסיונות ליישר את ההדורים שלא במסגרת הליך משפטי ללא תועלת – הוגשה בקשה למינוי בורר על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים, ובסמוך לאחר מכן הוגשה תביעה בשם 50 הרוכשים שיוצגו על ידנו.


במסגרת כתב התביעה ניתנה התייחסות נרחבת וממוקדת לטענות הצפויות של הנתבעת לדחיית מועד המסירה ולקבלת פטור מתשלום פיצוי בשל אירועים שלשיטתה מהווים כח עליון, ובהם: התארכות עבודות החפירה באתר הבנייה, החלפה של קבלן, עיכובים באשמת רשויות וגורמים שונים ועוד גורמים.


בנוסף, הסכמי המכר כללו התניה פסולה על חוק המכר דירות אשר הגבילה את שכר הדירה ל- 500 ₪ לכל חדר, כך שדמי השכירות שהתובעים יכלו לתבוע מכח הסכם המכר היה נמוך ממחיר השוק.


עוד טענה הנתבעת שיש לדחות את מועד המסירה בגין שינויים שבוצעו בדירה, דחייה שהסתכמה בעשרות ימים מצטברים שלא פעם התבררו כלא מוצדקים. על כל האמור לעיל, הנתבעת טענה שיש לפטור אותה מתשלום פיצוי בגין איחור בתשלום התמורה בעבור הדירה.


כפי שנכתב במספר מאמרי שהועלו לאתר זה, יזם או קבלן אשר טוענים לפטור מתשלום פיצוי מכח חוק המכר דירות בגין איחור של הרוכש בתשלום התמורה, נדרשים להוכיח כי האיחור בתשלום דחה את מועד המסירה.


כמו כן, גם טענות לפטור מתשלום פיצוי בשל עיכובים שנגרמו באשמת העירייה, חברת החשמל, רשות הכבאות, שביתות וכיוצא בזה גורמים – נדחו על ידי הפסיקה. שכן, על היזם לקחת בחשבון שהפרויקט לא יהיה נקי מקשיים ועיכובים בלתי צפויים.


גם לעניין הגבלת גובה דמי השכירות – צוין בכתב התביעה כי מדובר בהתניה פסולה על חוק המכר דירות. שכן, לפי הוראות החוק הפיצוי ישולם לפי דמי השכירות הראויים בעבור הדירה ולא לפי דמי השכירות שנקבעו בהסכם. על כן, צוין בכתב התביעה שיש לבטל את הוראות הסכם המכר בעניין זה, ותחת זאת לפסוק פיצוי שמשקף את דמי השכירות הנהוגים.


כאמור, לפי סעיף 5א לחוק המכר דירות קבלן אשר מאחר במסירת הדירה מחויב לשלם פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים בעבור הדירה בשמונת החודשים הראשונים, ובעבור כל חודש נוסף לאחר מכן פיצוי הגבוה פי 1.25.


על מנת שהוראות חוק המכר דירות לא תהפוכנה לאות מתה ולא תספק את ההגנה הראויה לרוכשי דירות – חל איסור להתנות על הוראותיהן, כך שכל תניה בהסכם המכר שמתנה על הוראות החוק באופן פסול – בטלה.


על כן, צוין בכתב התביעה שכל טענה לפטור מתשלום פיצוי אשר פוטרת את החברה מתשלום פיצוי צריכה לעמוד בתנאים הנוקשים שנקבעו בהוראות החוק, אחרת היא תבוטל מדעיקרא.


בסופו של דבר, לאחר שנוהלו הליכים משפטיים, ולאחר שנוהלו משא ומתו במהלכם – הושגה פשרה בין הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין מאת הבורר.
Pisgat Ze'ev East, Jerusalem

נדל"ן, מקרקעין, חוק המכר דירות, פיצוי בגין איחור במסירת דירה

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה


חוק המכר דירות

תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ליקויי בנייה


חוק המכר דירות

ת.א. 12492-08-22 בנטוב ואח' נ' ראובן סרוגו חברה לבניין בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 61804-03-22: נחמן ואח' נ' המדורגים של גלים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30446-03-22: מלחי נ' ק.ש. כנפי נשרים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 18501-02-22 לוי ואח' נ' שחקים יזמות נדל"ן ר.ד.י בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

51184-12-20 סימן טוב ואח' נ' פרוייקט עיבוי בינוי - הנביאים 65 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 39845-10-21: קאמי ואח' נ' בניה עשהאל אלעד השקעות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30917-02-21 דוך ואח' נ' התחדשות וולקני – נאות רחל בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות – רובינו נ' קבוצת כנען

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 8083-05-21: ממן ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 73544-07-19 אזולאי ואח' נ' ע.ע. אבו ראס חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 12049-11-20 דרורי ואח' נ' רייסדור טאוורס בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות


דהן נ' אשדר

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 29501-02-20 פרידמן נ' ו.מ.ל קוקיס 12 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 3119-09-20 לליצקי ואח' נ' בוני אליעזר יפה בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 10087-10-19 שוקרון נ' אחדות השבחת נכסים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 6819-03-18 זנדבנק ואח' נ' מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

פסק הדין שניתן מצטרף לפסקי דין נוספים ולמקרים נוספים אשר טופלו על ידי משרדנו. מדובר בנושאים אשר נמצאים בליבת העיסוק של משרדנו ואשר הועלו בעניינם מאמרים וכתבות רבים לאתר זה, כמפורט להלן:

 1. התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים בבית משותף.

 2. מתי ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסכמת השכנים או ללא הסכמתם?

 3. השכן מרחיב את דירתו – כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם.

 4. הוספת חדר על הגג – בוטל היתר בנייה שהתיר ניצול של זכויות בנייה השייכות לשכנים.

 5. התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות.

 6. ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו.

 7. האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

 8. רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה.

 9. עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה.

 10. הזכות לקורת גג יבשה – מספר גורמים שמשפיעים על תיקון ליקויים ונזילות.

 11. תיקון ליקויים ונזילות שחוזרים על עצמם בבית המשותף.

 12. רטיבות, נזילות ושאר ליקויים בבית משותף – בתוך כמה זמן על בעל הדירה לתקנם.

 13. ליקויים בבית משותף – האם ניתן לחייב בעל דירה לתקן נזילות במקום הקבלן?

 14. רכישת דירה מקבלן ושינוי התקנון לאחר מסירת הדירות.

 15. שימוש לא סביר ברכוש המשותף: בית המשפט הורה לבעל דירה להסיר שלט מקיר הבניין.

 16. החלפת חברת מעליות בבית משותף.

 17. 3 שנים לאחר סיום העסקה: מוכר דירה חויב בתשלום פיצויים עקב רטיבות שהתגלתה בדירה.

 18. כך נפעל נכון מול נזילות שגורמות לבעיות רטיבות.

 19. פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ"ר.

 20. האם קבלן רשאי לנצל זכויות בנייה ולבנות על הגג לאחר מסירת הדירות?

 21. האם בעל דירה רשאי לנצל זכויות בנייה שהוצמדו לדירתו ולבנות על הרכוש המשותף?

 22. על זכויות בנייה והצמדת גג בניין בנכס אגב הסכם שנחתם לחלוקתם.

 23. תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?

 24. שאלות ותשובות בנושא בתים משותפים.

כפיר חיון, עורך דין | מקרקעין - נדל"ן
bottom of page